Vrede vzw en Pax Christi willen geen nieuwe miljarden voor defensie. Investeer in welzijn en klimaat!

Vandaag bespreekt de ministerraad het budgettaire pad voor defensie. Tegen 2030 zouden de militaire uitgaven stijgen tot 1,54 % van het bruto binnenlands product. Miljarden euro’s zouden zo naar het leger en dure wapenaankopen vloeien. Vrede en Pax Christi vragen aan de Belgische regering om dit waanzinnige plan te stoppen.

vrijdag 28 januari 2022 13:35
Spread the love

Vrede en Pax Christi zijn verontwaardigd en verbaasd over deze verdere stijging van het defensiebudget omdat er andere beleidsprioriteiten zijn, waarin toekomstgericht moet geinvesteerd worden.  Zeker als we duurzame vrede en veiligheid willen garanderen: gezondheidszorg, onderwijs, gelijkheid en tegengaan van klimaatverandering.

Groenen en sociaaldemocraten in regering

Vrede en Pax Christi zijn ook verbaasd omdat op dit ogenblik ook de groenen en sociaaldemocraten deel uitmaken van de regering. De vorige regering (zonder groenen en sociaaldemocraten) besliste de militaire uitgaven te laten stijgen tot 1,3% van het BBP, met een pakket van 9,2 miljard voor wapens en militaire uitrusting. Toen tekenden beide stromingen verzet aan. Juist nu de pandemie de noden op vlak van welzijn, gezondheid, gelijkheid, klimaat en onderwijs duidelijk maakt gaan ze mee overstag voor nóg meer militaire uitgaven.

Volgens Vrede en Pax Christi volgt deze démarche slaafs de NAVO-doctrine. Nu al neemt dit militaire bondgenootschap meer dan de helft van de wereldwijde militaire uitgaven voor zijn rekening. Blijvend worden de bondgenoten aangespoord om tegemoet te komen aan de 2%-norm. Bovendien moet 20% van het budget naar militaire investeringen gaan waar enkel de grote oorlogsindustrie wel bij vaart. SIPRI toonde eerde al aan dat de wapenindustrie één van de enige sectoren was die groeide tijdens de pandemie.

Lidstaten NAVO in de pas

Vrede en Pax Christi  wijzen erop dat de crisis tussen Rusland en Oekraïne wordt uitgespeeld om NAVO-lidstaten verder in de pas te laten lopen van de bewapeningsstrategie. De confrontatie met de grootmachten Rusland en China wordt uitvergroot om extra militaire uitgaven te verantwoorden. Deze confrontatiestrategie ligt ook aan de basis van de analyse die werd gemaakt door een groep van experts in juni vorig jaar op vraag van minister Dedonder. Zij adviseerden om meer te investeren in defensie. Een andere groep van academici reageerden op dat advies: “Militaire uitgaven moeten gerechtvaardigd zijn, gebaseerd zijn op een nauwkeurige beoordeling van hun politieke nut en gestoeld zijn op het besef dat er grenzen en risico’s aan verbonden zijn. Al die elementen ontbreken helaas in het verslag of krijgen een eenzijdig militair antwoord.” Waar blijft een overwogen strategie die zich baseert op diplomatie, verantwoordelijkheid en redelijkheid?

Vrede en Pax Christi vragen aan de Belgische regering om dit waanzinnige plan te stoppen. Met name aan de groene en sociaaldemocratische regeringspartijen vragen ze consequentie met eerder ingenomen standpunten en trouw aan de eigen pacifistische uitgangspunten.

 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!