Huishoudhulpen in dienstverband betogen tegen lage mobiliteitsvergoeding in november 2021. Foto: Twitter ABVV-AC

Vakbonden ACV, ABVV en ACLVB: behandel huishoudhulpen niet als tweederangs-werknemers

De onderhandelingen over een nieuw sectoraal akkoord in de dienstenchequesector zitten nog steeds muurvast. Vandaag stond een paritair comité gepland, maar de werkgevers waren niet bereid om een oplossing te zoeken en bleven afwezig. Het grootste knelpunt is de correcte terugbetaling van de vervoersonkosten. "Wij vragen een grondige hervorming van de sector: bedrijven die op het zweet van hun onderbetaalde werknemers winst maken, horen niet thuis in een sector die voor 70 % gesubsidieerd wordt met publieke middelen", aldus de vakbonden.

donderdag 20 januari 2022 17:20
Spread the love

 

Hervorming van de sector

Net zoals 2 jaar geleden is de sector van de dienstencheques de enige waar nog geen sectoraal akkoord werd bereikt. De vakbonden ABVV, ACV en ACLVB vinden dit gebrek aan respect voor de werknemers beschamend en vragen daarom een fundamentele hervorming van de sector. “Het is onaanvaardbaar dat huishoudhulpen als tweederangs-werknemers worden beschouwd terwijl sommige bedrijven grote winsten maken. Er staan verdere acties gepland in de komende dagen”, aldus de drie vakbonden.

“Het is onaanvaardbaar dat huishoudhulpen als tweederangs-werknemers worden beschouwd terwijl sommige bedrijven grote winsten maken.”

Toen het stelsel van de dienstencheques ruim 15 jaar geleden werd gecreëerd, was dit een grote stap vooruit voor de werknemers die voordien vooral in het zwart moesten werken. Sinds het stelsel kregen ze contracten van onbepaalde duur en recht op sociale zekerheid.

Tweederangswerknemers

“Toch worden ze tot op vandaag nog altijd niet als volwaardig beschouwd. In vergelijking met gelijkaardige jobs in de klassieke schoonmaaksector of zorgsector bijvoorbeeld, liggen de uurlonen 1 tot 2 euro lager. De verplaatsingen tussen 2 klanten worden niet als arbeidstijd betaald, wat in andere sectoren wel het geval is”, aldus de vakbonden. Daar komt nog bij kijken dat de huishoudhulpen hun verplaatsingskosten voornamelijk zelf dragen, zoals blijkt uit dit modaal voorbeeld:

Modaal voorbeeld vervoersonkosten huishoudhulpen sector dienstencheques. Bron: ACV, ABVV & ACLVB

Dit voorbeeld is op basis van de gemiddelde trajecten. De werkelijke kost, berekend volgens de module die voorzien is op de website van de autogids op basis van een Renault Clio uit 2017: reële kostprijs per km = € 0,34.

“Huishoudhulpen ‘investeren’ ongeveer 10 % van hun inkomen in verplaatsingskosten.”

“En dan hebben we het nog niet over de parkeerkosten die ook ten laste zijn van de werknemers”, gaan de vakbonden verder. “Huishoudhulpen ‘investeren’ ongeveer 10 % van hun inkomen in verplaatsingskosten.”

Vergelijking met andere sectoren

ACV, ABVV en ACLVB herinneren eraan dat werknemers in andere sectoren een kilometervergoeding van € 0,37 krijgen, terwijl dit in de sector van de dienstencheques slechts € 0,13 is. “De werkgevers zijn niet bereid om een ernstige inspanning te doen om die kloof te overbruggen. Dat blijven wij onaanvaardbaar vinden. En dat terwijl de brandstofprijzen steeds duurder worden. De stijgende energieprijzen gaan er daarbij voor zorgen dat nog meer werknemers niet (meer) menswaardig kunnen leven.”

“De werkgevers zijn niet bereid om een ernstige inspanning te doen om die kloof te overbruggen. En dat terwijl de brandstofprijzen steeds duurder worden. De stijgende energieprijzen gaan er daarbij voor zorgen dat nog meer werknemers niet (meer) menswaardig kunnen leven.”

Van een sector bestaande uit lokale vzw’s naar een commerciële sector, met alle gevolgen van dien

De vakbonden wijzen erop dat op die 15 jaar, sinds de opstart van het officiële stelsel voor de dienstenchequesector, de sector enorm is veranderd. Zo is de sector van vooral kleine en lokale vzw’s geëvolueerd naar een commerciële sector waar een dozijn van grote spelers ongeveer de helft van de markt in handen hebben.

“Bedrijven rekenen ook steeds meer kosten door aan de klanten onder het mom dat dit gebruikt zou worden voor betere loon- en arbeidsvoorwaarden voor de huishoudhulpen. Wat niet het geval is”, stellen de vakbonden vast.

“Deze commerciële bedrijven maken – dankzij de overheidssubsidiëring – grote winsten, die worden doorgesluisd naar de aandeelhouders of naar andere takken binnen hun groep, bijvoorbeeld de uitzendbedrijven. Bedrijven rekenen ook steeds meer kosten door aan de klanten onder het mom dat dit gebruikt zou worden voor betere loon- en arbeidsvoorwaarden voor de huishoudhulpen. Wat niet het geval is”, stellen de vakbonden vast.

In tegenstelling tot de grote bedrijven, zo benadrukken de vakbonden, bieden de vzw’s en de kleinere ondernemingen in de sector hun werknemers vaak de beste arbeidsvoorwaarden.

“Wij vragen een grondige hervorming van de sector: bedrijven die op het zweet van hun onderbetaalde werknemers winst maken, horen niet thuis in een sector die voor 70 % gesubsidieerd wordt met publieke middelen.” In tegenstelling tot de grote bedrijven, zo benadrukken de vakbonden, bieden de vzw’s en de kleinere ondernemingen in de sector hun werknemers vaak de beste arbeidsvoorwaarden.

“We vragen dat de regionale overheden zich bezinnen en vragen een terugkeer naar de oorspronkelijk doelstellingen: creatie van kwalitatieve, lokale en duurzame tewerkstelling moet prioriteit krijgen en niet de verrijking van enkelen.”

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!