Bond Beter Leefmilieu stapt mee in rechtszaak tegen bouwheer Oosterweel

Bond Beter Leefmilieu (BBL)stapt mee in de milieustakingsvordering tegen Lantis, de bouwheer van de Oosterweelverbining en aannemerscollectief Rinkoniën. Het PFOS-dossier vormt een belangrijk precedent voor elke werf in Vlaanderen: de overheid moet haar eigen milieuregels volgen, ze moet bodemnormen hanteren die de volksgezondheid en het milieu beschermen en ze moet de vervuiler laten betalen voor de kosten. BBL sluit zich daarmee aan bij de eisen van Grondrecht, Thomas Goorden en Greenpeace.

vrijdag 14 januari 2022 16:48
Spread the love

Volgens BBL is er eerst en vooral nood aan maatregelen om te vermijden dat de PFOS nog verder verspreid geraakt. Die vraag is in lijn met de aanbevelingen van het rapport Karl Vrancken (juli 2021). Daarnaast wil BBL een duidelijk plan om de hele site te saneren, op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten. Tot slot moeten de vervuilde gronden behandeld worden als toxisch afval.

Het arrest van Raad van State kan niet zonder gevolg blijven. De gronden ter hoogte van de Oosterweelwerken en de berm die op het terrein van 3M zou komen, moeten beschouwd worden als toxisch afval. Daar zijn volgens de Europese POP-verordeningen, vergunningen voor stortplaatsen voor nodig. Zolang dit niet in orde is, kunnen de werken niet zomaar doorgaan, klinkt het bij BBL.

Oosterweel is belangrijk precedent voor elke werf in Vlaanderen

Voor BBL moeten op de Oosterweelwerf alle geldende Vlaamse & Europese afvalwetgevingen gevolgd worden en uiteindelijk moet de hele werkzone gesaneerd worden. Het is noodzakelijk dat de Vlaamse overheid Lantis verplicht om met een doordacht saneringsplan te komen, dat de kost van de saneringen voor alle saneringstechnologieën doorrekent, inclusief de optie om een saneringsfabriek op de site te laten werken. Daarnaast moet de overheid een nieuw normenkader opstellen, dat het milieu en de omwonenden de nodige bescherming biedt.  Tot slot is er nood aan een actieplan voor de sanering.

De aanpak van de toxische vervuiling op de Oosterweelwerf is een belangrijk precedent voor heel Vlaanderen”, stelt Tycho Van Hauwaert van BBL. “Als we dit laten passeren, staat de deur open voor graven in rotzooi op elke werf in Vlaanderen.”

Waar moeten we nu naartoe? 

“Het is aan de de Vlaamse Overheid om de saneringsplicht door te duwen. Niet enkel op de 3M-terreinen, maar in de hele zone van de werken. We verwachten trouwens dat de Vlaamse Overheid de kosten van die sanering verhaalt op de vervuiler, zodat de belastingbetaler hier niet voor moet opdraaien. Het principe “de vervuiler betaalt” moet luider klinken dan ooit”, aldus BBL

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!