Kerkfabriek maakt einde aan bezetting Begijnhofkerk

De Begijnhofkerk werd sinds januari 2021 bezet door de Union des Sans-papiers pour la Régularisation (USPR). Wat startte als een politieke actie is de laatste weken herleid tot louter opvang. Slechts een twintigtal mensen overnacht nog in de kerk. Het gaat dan vooral om mensen die het afgelopen jaar hun woonst zijn kwijtgeraakt.

woensdag 12 januari 2022 13:37
Spread the love

Volgens de kerkfabriek moet er een einde komen aan de bezetting van de Begijnhofkerk omdat die zeker in wintertijd niet geschikt is voor opvang. De situatie in de kerk is humanitair gezien niet meer veilig, klinkt het bij de kerkfabriek. Ze zal als eindverantwoordelijke voor het gebruik van de kerk de nodige juridische stappen ondernemen.

House of Compassion blijft solidair

House of Compassion begrijpt en ondersteunt de beslissing van de kerkfabriek en zal met haar partnerorganisaties tijdig opvang trachten te vinden voor wie geen woonst meer heeft. “Het einde van de bezetting betekent geenszins het einde van onze solidariteit met mensen zonder papieren.” zegt Daniel Alliët van House of Compassion. “Ook in het verleden hebben wij twee maal een bezetting beëindigd omdat het niet meer veilig of niet meer opportuun was voor de politieke actie. Ons engagement bleef echter voortduren. Dat zal ook nu het geval zijn. Wij blijven mee opkomen voor de rechten van mensen zonder papieren.”

Buurlanden tonen het voorbeeld

Onze buurlanden tonen hoe het anders kan. Duitsland, het land waar staatssecretaris Sammy Mahdi soms naar verwijst als gidsland, heeft met haar nieuwe regering vandaag al  duidelijk de bocht gemaakt. Wie er 5 jaar verblijft, krijgt er een jaar de tijd om werk te vinden of een opleiding in een knelpuntberoep te starten. “Ook België kan dit,” zegt Karen Naessens van House of Compassion. “Zo krijgen deze mensen de kans om op normale wijze bij te dragen aan de samenleving, zonder in vernederende uitbuiting te moeten leven.”

 

Lees ookDaniel Alliet: “Wij profiteren van hen en niet omgekeerd

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!