Hafsa verpoost even bij een fontein in het stadhuis. Foto: Stijn Noppen
Interview -

Kersvers schepen van Gent Hafsa El Bazioui “Ik ben er klaar voor”

Op 1 januari 2022 wordt Hafsa El Bazioui schepen voor Groen in het Gentse stadsbestuur. Ze neemt volgens de afgesproken schepenverdeling het mandaat over van coalitiepartner Vooruit. “Sociale rechtvaardigheid en de strijd voor het klimaat zijn mijn drijfveren”. DeWereldMorgen had een gesprek met haar in een buurtcafé aan het Sint-Pietersstation.

woensdag 29 december 2021 12:15
Spread the love

 

“Mijn engagement voor sociale rechtvaardigheid heb ik in de eerste plaats aan mijn ouders te danken. Mijn vader was een jonge ongeschoolde gastarbeider die hier vele jobs heeft gehad, hard heeft gewerkt voor zijn gezin, onder andere in de textiel. Mijn moeder was huisvrouw.”

Van persoonlijk engagement…

“Allebei zetten ze zich na hun dagtaak in voor buren, vrienden, voor andere Gentenaren die het nog moeilijker hadden dan zijzelf. Van hen leerde ik om mensen niet te beoordelen op hun sociale situatie. Iedereen verdient een kans en heeft recht op een menswaardig bestaan.”

“Op school kwam ik altijd op voor andere leerlingen die gepest werden. Toen was pestgedrag nog geen item zoals nu. Evident was dat niet, maar ik deed het omdat ik het aanvoelde dat het zo moest, dat het goed was wat ik deed. Ik kan mijn mond niet houden als ik onrecht zie, dat is vandaag nog altijd zo.”

De eerste zitting. Foto: Stijn Noppen

“Ik ben na de humaniora eerder per toeval in het onderwijs beland, waar ik de voorbije jaren na mijn latere studies personeelsbeheer deed voor een scholengroep van het Gents stedelijk onderwijs. Mijn studies als maatschappelijk werker heb ik pas later gevolgd, nadat mijn 2 kinderen op de wereld kwamen.”

“Zo leerde ik dat sociale rechtvaardigheid niet alleen een kwestie is van persoonlijk engagement maar evenzeer van machtsverhoudingen. Engagement is uiteraard belangrijk. Je moet echter ook enig gewicht in de schaal kunnen leggen, invloed hebben op het beleid. Streven naar meer rechtvaardigheid is tegelijk een lokale strijd als een nationale en een internationale. Ik volg van jongs af aan dagelijks het wereldnieuws op de voet.”

“Steden zijn wereldwijd al langer voortrekkers op vlak van sociaal en ecologisch beleid. Vele steden voeren concreet uit wat hun nationale regeringen verzuimen of weigeren te doen, op gebied van verkeersveiligheid, leefmilieu, sociale voorzieningen, openbaar vervoer enzovoort. In steden krijgen uitdagingen concreet gestalte. Als lokale beleidsmaker sta je dicht bij je inwoners. Ik ben dan ook extra gemotiveerd om net hier in Gent actief te zijn, in deze stad die op veel vlakken nationaal en Europees voortrekker is en waar ik mijn hart verloor.”

“Nog een reden waarom ik politiek actief ben: ik loop al jaren met het gevoel dat onze aarde bijna letterlijk aan het opdrogen is. Het is een van de voornaamste redenen voor migratie aan het worden. Waterschaarste betekent mislukte oogsten, betekent voedseltekort, honger. Het zijn de oorzaken van de oorlogen van de toekomst, tenzij we er iets aan doen. Internationale solidariteit is mondiale ongelijkheid, die er helaas nog is, rechttrekken.”

… naar politieke actie

“Zo kwam ik logischerwijze bij Groen-Gent terecht. Daar vond ik de beste vertaling van mijn eigen idealen. De strijd voor sociale rechtvaardigheid is voor mij volledig verbonden met de klimaatstrijd. De grootste slachtoffers van de klimaatverandering zijn niet de grootste vervuilers. Zij hebben recht op onze bescherming.”

“Het was aanvankelijk mijn enige ambitie om naast mijn werk als onderwijsmedewerker lokaal wat actief te zijn binnen en buiten Groen. Zo deed ik ook veel vrijwilligerswerk. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 begonnen kennissen in mijn omgeving te vragen waarom ik ook niet op de lijst zou gaan staan. Na enig aarzelen ben ik op een naar ik dacht onverkiesbare 26ste plaats gaan staan (de Gentse gemeenteraad heeft 53 zetels, nvdr).”

“ Nooit gedacht dat ik 3981 voorkeurstemmen zou halen én verkozen raken vanop die 26ste plaats. Bij de onderhandelingen voor de huidige stadscoalitie van Open VLD, CD&V, SP.a (nu Vooruit) en Groen was ik zelf niet betrokken. Onze meerderheidsdeelname voorzag een wissel van één schepenambt na drie jaar tussen Vooruit en Groen.”

Drie jaar actief als gemeenteraadslid. Foto: Stijn Noppen

“De voorbije drie jaar zetelde ik als gemeenteraadslid, ook dat vond ik een voorrecht. Ik focuste me in de gemeenteraad vooral op kwesties als duurzaamheid, veiligheid en personeelsbeleid. Zo kreeg ik naast de inhoudelijke thema’s ook ervaring met de werking van ons lokaal politiek halfrond. Je gaat zaken voorbereiden, onderzoeken – ook door je toenemende contacten als gemeenteraadslid met de Gentenaren – en verdedigen.”

“Tijdens de onderhandelingen eind 2018 besliste Groen volgens de interne regels een kandidaat te kiezen voor het schepenambt dat op 1 januari 2022 begint. Weer diende ik mijn kandidatuur in op suggestie van mensen rondom mij. Het resultaat ken je ondertussen. Op 1 januari 2022 word ik schepen van personeelsbeleid, facilitair management en internationale solidariteit. Over mijn uiteindelijke bevoegdheden heb ik destijds zelf onderhandeld.”

“Facilitair management, dat moet ik waarschijnlijk even toelichten? Het komt neer op o.a. het goed gebruik van het stadspatrimonium. Gent heeft schoolgebouwen, crèches, musea, zalen, cultuurcentra, woonzorgcentra, buurthuizen, historische gebouwen en nog zoveel meer. Die gebouwen willen we zo nuttig mogelijk inzetten voor de Gentenaren.” (met 237.250 inwoners is Gent na het Brussels Gewest en Antwerpen de grootste stad van België, nvdr)

“Dat wordt een van mijn taken de komende drie jaar. Net als het toekomst- en klimaatproof maken van ons patrimonium, een grote uitdaging voor de meer dan zeshonderd gebouwen waarvoor ik bevoegd ben.  Ik ben trouwens ook verantwoordelijk voor alle publieke fonteinen in de stad (zie de foto boven het artikel, nvdr) en heb de ambitie meer te investeren in beschikbaarheid van drinkbaar water aan tappunten, belangrijk op warme zomerdagen. Daar is ook veel vraag naar.”

Gent, internationale voortrekker

“Binnen ons stedelijk aankoopbeleid zorgen we ook voor maaltijden voor scholen en voor de eigen woonzorgcentra. Ook hier staat duurzaamheid voorop. Uiteraard doen we nog veel meer. In totaal werken bijna 7000 mensen voor de stad. We zijn een grote werkgever. Het materieel welzijn van onze werknemers is mijn taak, maar ik wil ook aandacht voor hun mentale welzijn.”

“Gent is altijd al een voortrekker geweest op vlak van internationale solidariteit, de voorbije jaren werd veel gewerkt rond eerlijke handel. Gentenaren hebben ook een zeer actief en groot middenveld, van de grote bekende organisaties tot kleine lokale en vele solidaire burgers. De stad organiseert zelf geen projecten, maar ondersteunt projectvoorstellen die de Gentse ngo’s ons voorleggen. Gent ziet zichzelf niet als een eiland. Die open kijk op de wereld, dat cosmopolitische spreekt me enorm aan.”

“Belangrijke beoordelingscriteria voor mij zijn de duurzaamheid van projecten, geen liefdadigheid of paternalisme van korte duur, maar dingen die blijven bestaan, die echte sociale en ecologische vooruitgang bieden aan de mensen wereldwijd waar we solidair mee zijn.”

“We moeten ook hier investeren in de samenleving en in de democratie. De afschaffing van de opkomstplicht voor de verkiezingen op gemeentelijk niveau is een nefaste beslissing. Daarom moeten we democratische principes blijven verdedigen, hier en op mondiaal vlak.”

Europese jongerenhoofdstad

“Gent zal in 2024 Europese jongerenhoofdstad zijn. Bij de lokale verkiezingen van oktober 2018 pakte de stad Gent uit met een experiment. Zestien- en zeventienjarigen konden toen ook gaan stemmen. Onderzoek hierover toont aan dat de groep jongeren die tijdens dit eenmalig Gents experiment hun stem uitbrachten nog geen weerspiegeling zijn van de samenleving.”

“Ik zie een grote meerwaarde om hier internationaal met jongeren over uit te wisselen, zeker gezien jongeren vanaf zestien in ons land stemrecht krijgen bij de komende Europese verkiezingen. De democratisering van de samenleving is een belangrijk thema dat we met zoveel andere landen ter wereld gemeen hebben. Dat gaat voor mij ook over participatie, dat trouwens een mensenrecht is.”

“Veel beleidsacties zijn uiteraard opgenomen in het bestuursakkoord van de meerderheidscoalitie. Zo kan er nog meer werk gemaakt worden van de diversifiëring van ons personeelsbestand, naar analogie met de demografische samenstelling van onze stadsbevolking. Ik zie ook veel ruimte voor eigen ideeën en voorstellen. Wat beweegt bij onze burgers en middenveldorganisaties, daar heb ik eveneens oren naar.”

Aan het Sint-Pietersstation, poort van Gent op de wereld. Foto: LV

“Een actueel debat in onze stad is dekolonisering. Er werd samen met middenveldorganisaties, academici, burgers e.a. een dekolonisatierapport opgesteld met tal van adviezen om de stad te dekoloniseren. De komende jaren maken we er werk van om deze acties te vertalen in onze werking.”

“De oppositie in de gemeenteraad bestaat aan de linkerzijde uit de PVDA. Ik krijg van deze collega’s geen persoonlijke aanvallen in tegenstelling tot het Vlaams Belang en de N-VA. Die hebben de voorbije drie jaar mijn uitspraken meermaals verdraaid en onwaarheden over mij op sociale media verspreid. Het zijn louter persoonlijke aanvallen op een deel van mijn identiteit en uiterlijk, online en offline.”

“Aangenaam is het niet en het is zo voorspelbaar. Het zou volgens mij moeten gaan over het beleid dat ik zal voeren als schepen. Bekritiseer dat naar believen. Daarover zal ik alle vragen beantwoorden, zoals het hoort. Ik voel me daarin trouwens prima gesteund door een sterke fractie en talrijke mensen in de samenleving.”

“Sinds begin november 2021 zet ik me voltijds in om me voor te bereiden op mijn ambt. Ik heb al kennis gemaakt met meerdere stadsdiensten en personeelsleden en een en ander in gang gezet voor mijn aantreden in het college vanaf 1 januari 2022. Ik heb er veel zin in!”

“Hoe onverwacht het allemaal ook gelopen is sinds ik drie jaar geleden op een onverkiesbare plaats ging staan, ik ben er helemaal klaar voor!”

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!