Foto: hetacv.be

ACV en VSOA aan minister Petra De Sutter: “Wij verwachten echte erkenning”

ACV Openbare Diensten en VSOA Openbare Sector maken na één jaar federale regering een eerste balans op in hun nieuwjaarsbrief aan Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen). Zij zien geen verbetering van de werkdruk en de koopkracht en ondervinden weinig waardering voor het geleverde COVID-werk. Daarom kondigen zij voor 14 januari 2022 een stakingsactie aan.

woensdag 29 december 2021 10:07
Spread the love

 

Ruim één jaar na de start van de nieuwe federale regering stellen beide vakbonden zich de vraag of deze regering wel een “nieuwe kans biedt aan de openbare sector”.

Van de belofte van Minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) in februari 2021 voor een nieuw sociaal akkoord tijdens het voorjaar is nog steeds geen sprake. Nochtans hebben de vakbonden met de minister meerdere “intensieve gesprekken” gevoerd en werden veel voorstellen in “concrete fiches” gebundeld. “Sindsdien is het (hierover) windstil”.

Bovendien ondervindt het personeel van de openbare diensten naast gratis applaus en vrijblijvende loftuitingen geen echte concrete waardering voor het geleverde werk tijdens de COVID-crisis. In plaats van waardering krijgen de openbare diensten “een steeds krapper wordende personeelsbezetting”, “blijvende besparingen en afbouw van de budgetten”. Het gevolg is dat de werkdruk – die al zeer hoog was – nog toeneemt.

Foto: vsoa.eu

Dit gebrek aan echte waardering uiten beide vakbonden als volgt in hun nieuwjaarsbrief: “Dat de federale personeelsleden die tijdens de gehele coronapandemie mede het land draaiende hielden en dit nu nog steeds vanuit telewerk blijven doen, een onkostenvergoeding voor telewerk-kosten krijgen die slechts een fractie van hun werkelijke kosten dekt, getuigt van weinig respect voor het werk dat deze telewerkers, vaak in niet-evidente omstandigheden, verrichtten.”

De vakbonden wijzen er op dat de werknemers in de openbare diensten op deze manier minder en minder in staat zijn om de bevolking een degelijke openbare dienstverlening te bieden. Daarom leggen zij drie concrete eisen op de tafel van de minister die een verbetering van de koopkracht ambiëren:

  • een herwaardering van de weddeschalen, die sinds de Copernicus-hervormingen 20 jaar geleden niet meer werden aangepast;
  • een loonsverhoging via een 13de maand, een belofte die al tien jaar wordt verschoven;
  • het invoeren van een systeem van maaltijdcheques.

“Gezien de onwil waarmee de federale regering de sociaal rechtmatige eisen van het personeel op de lange baan blijft schuiven dient het vakbondsfront ACV-VSOA een stakings- en actieaanzegging in die ingaan op 14 januari 2022.” Zij doen dit in het vooruitzicht van de budgettaire controle in februari 2022.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!