Foto: Ronja Bossen
Fotoreportage - Ocean Rebellion

Meer dan 150.000 handtekeningen om bodemsleepnetten te verbieden om zee en klimaat te beschermen

Op 20 december om 8u30 lagen 7 meerminnen en -mannen, met vinnen en kronen gemaakt van zwerfvuil, gevangen in sleepnetten in de Wetstraat in Brussel. Het beeld: zij stervend op de stoep terwijl de EU-vlaggen wapperden op de achtergrond. De actievoerders van Ocean Rebellion willen dat de EU-ministers van Milieu en de EU-commissaris, die vandaag bijeenkomen, de vernietiging van de Oceaan en de overbevissing ernstig te nemen. Meer dan 150.000 mensen tekenden de petitie tegen bodemsleepnetten, die tijdens de actie overhandigd werd aan de EU-functionarissen.

maandag 20 december 2021 18:00
Spread the love

 

Terwijl de zeemeermensen op het trottoir werken getrokken, overhandigde een coalitie van ngo’s een petitie met meer dan 150.000 handtekeningen aan EU-functionarissen: https://act.wemove.eu/campaigns/bottom-trawling.

“De EU moet van haar ‘Actieplan voor de Oceaan’ een ambitieus plan maken, te beginnen met een verbod op bodemtrawls in EU-wateren”, klinkt het bij Ocean Rebellion.

Meermensen

Alle leven is verbonden met en door de Oceaan. De dood van de Oceaan is de dood van de magie, de magie van onze verbeelding. De Meermensen vertegenwoordigen de ‘dood van de magie’ door hun verstrikking in onze wrede industriële sleepnetten. Zij helpen ons het wonder van de Oceaan uit onze kindertijd terug te vinden en waarschuwen ons dat dit wonder spoedig verloren zal gaan. Zij vertellen de waarheid over wat er zal gebeuren als we niets doen en doorgaan met business-as-usual.

Foto: Ronja Bossen

Sleepnetvisserij stoot naar schatting evenveel CO2 uit als de wereldwijde luchtvaart

Zeebodemsedimenten, mariene habitats en vis slaan CO2 op, blauwe koolstof genoemd. Wanneer de zeebodem wordt beschadigd door bodemtrawls, komt deze blauwe koolstof vrij, waardoor de zeebodem van een koolstofput verandert in een bron van CO2 en methaan (CH4), een nog veel krachtiger broeikasgas.

Blauwe koolstof wordt ook opgeslagen in zeedieren, dus vis die uit zee wordt gehaald, draagt ook bij tot het vrijkomen van blauwe koolstof. Moesten deze cijfers ook worden meegenomen in berekeningen van de koolstofvoetafdruk, zou de werkelijke voetafdruk van sommige zeevruchten (gevangen door sleepnetten) nog groter zou zijn dan die van welk ander voedsel dan ook, inclusief rundvlees. Dit alles draagt bij tot de verzuring van de oceanen, die op relatief korte termijn het leven in zee dreigt uit te roeien. Talloze mariene soorten worden nu met uitsterven bedreigd.

Industriële vissersschepen stoten elk jaar 159 miljoen ton CO2 uit, evenveel als de jaarlijkse hoeveelheid CO2 die wordt uitgestoten door 40 kolengestookte elektriciteitscentrales. Dit cijfer is verviervoudigd sinds de ramingen van 1950. De industriële visserij profiteert daarenboven van overheidssubsidies voor brandstof ter waarde van naar schatting 7,7 miljard dollar per jaar.

Foto: Ronja Bossen

Ocean Rebellion eist NU een einde aan sleepnetvisserij

Ocean Rebellion wil ook dat bij subsidies voor sleepnetvisserij wordt geïnvesteerd in de ondersteuning van emissiearme en milieuvriendelijke (met kleine boten) visserij. Sophie Miller van Ocean Rebellion zegt: “Stel je eens voor hoeveel schade een net dat groter is dan een jumbojet aanricht als het over de zeebodem sleept. Het vangt alles wat op zijn weg komt, vernietigt het zeeleven, en veroorzaakt het vrijkomen van de ‘blauwe’ koolstof die daar is opgeslagen. Bodemtrawls stoten evenveel broeikasgassen uit als de luchtvaart.”

Clive Russell, ook lid van Ocean Rebellion, vult aan: “Vaak breken netten, en als dat gebeurt wordt het net losgesneden om verder in de oceaan te drijven en alles te doden wat verstrikt raakt. Als een net breekt, zet de boot gewoon een ander in om het doden voort te zetten.”

Rob Higgs vult aan: “De mensheid heeft de oorlog verklaard aan de vissen en is aan het winnen. De oceaan is zo uitgeput dat kleine vissersgemeenschappen op de rand van overleven staan in gebieden waar vroeger overvloed was. Meer dan 100 miljoen mensen zijn voor hun dagelijks voedsel en levensonderhoud afhankelijk van kleinschalige ambachtelijke visserij – vaak in dezelfde wateren als die waar de bodemtrawlers op vissen. De sleepnetvisserij moet zonder meer worden verboden. Het veroorzaakt aantasting van het klimaat en van de natuur.”

Foto: Ronja Bossen

Suzanne Stallard, ook van Ocean Rebellion, zegt: “We eisen dat alle mariene instanties de waarheid vertellen over destructieve visserij en stoppen met het groenwassen van een smerige industrie met ‘duurzaamheids’-leugens. We moeten wereldwijd een einde maken aan de sleepnetvisserij, NU, samen met een rechtvaardige overgang voor ontheemde werknemers in de visserij.”

Roc Sandford besluit: “De Oceaan kan zich snel herstellen, maar alleen als we nu stoppen met deze destructieve visvangst praktijken. We moeten het leven gewoon een kans geven, als we dat niet doen, zal er geen vis meer in de zee zijn. Laat de ecosystemen regenereren en vispopulaties stabiliseren.”

Foto: Ronja Bossen

 

Onderneem actie:

Teken deze EU-petitie voor een verbod op bodemtrawls in beschermde mariene gebieden: https://act.wemove.eu/campaigns/bottom-trawling

En deze Britse petitie van de makers van Seaspiracy: change.org/p/george-eustice-mp

Voor meer informatie zie: https://oceanrebellion.earth/news/don-t-touch-my-bottom

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!