Mensenrechtenactivisten wereldwijd, ook in België, slachtoffer van censuur en repressie

Vandaag is Internationale Dag van de Mensenrechten. Veertig sociale organisaties voeren vanavond actie in Brussel. Zij trekken aan de alarmbel, want de druk op sociale bewegingen wereldwijd, maar ook in België, neemt toe. Vakbonden, ngo’s, en solidariteitsbewegingen worden bedreigd, terwijl ze dagelijks strijd voeren voor een duurzame en sociaalrechtvaardige wereld. De organisaties komen vandaag zowel digitaal als fysiek in actie in Brussel, Sint-Niklaas en Verviers.

vrijdag 10 december 2021 12:44
Spread the love

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Vandaag, 73 jaar geleden nam de Algemende Vergadering van de Verenigde Naties de Universale Verklaring van de Rechten van de Mens aan. De verklaring moest ‘universeel’ zijn, wat wilde zeggen dat ze door iedereen aanvaard moest kunnen worden, ongeacht iemands nationaliteit, religie, levensbeschouwing of traditie. De Verklaring heeft geen bindende kracht, maar kreeg in de loop der jaren grote morele betekenis als de belangrijkste internationale standaard van de mensenrechten [1].

Wereldwijde druk op maatschappelijk middenveld

“Wereldwijd worden activisten en sociale organisaties bedreigd. Deze organisaties zijn vaak het slachtoffer van repressieve handelingen tegen hun leden en werking, terwijl ze zich dagelijks inzetten voor eerlijke pensioenen, waardige arbeidsomstandigheden, een toegankelijke gezondheidszorg, milieubescherming, zwangerschapsverlof en de rechten van mensen op de vlucht”, schrijft Intal, internationale solidariteitsbeweging en ook mede-organisator van de actie deze avond. 

Van Colombia, Chili en Guatemala tot de Filipijnen, van Palestina tot Afghanistan … Overheden en grote bedrijven zijn creatief in het censureren van protest en sociale onvrede: ze beperken de vrijheid van meningsuiting, arresteren of vermoorden activisten, en verklaren sociale organisaties ‘illegaal’, of ‘terroristisch’, zoals Israël recent met belangrijke Palestijnse middenveldorganisaties deed, wat enorme gevolgen heeft voor zowel de Palestijnen zelf als de leden van de organisaties.

Ook in België

“Ook in België neemt de druk op het middenveld toe, bijvoorbeeld door het stopzetten van subsidies of het niet nakomen van engagementen waartoe overheden zich zouden inzetten, tot en met het criminaliseren van sociale actie”, schrijft Intal.

Een voorbeeld is ‘L’Union des Sans-Papiers pour la Régularisation (USPR)’, een beweging die opkomt voor de regularisatie van mensen zonder papieren. Zij voerden maandenlang actie, staken veel moeite in onderhandelingen maar ondanks al hun werk was er geen politieke wil om hun hun eisen in overweging te nemen. Dat had tot gevolg dat 475 mensen zonder papieren in hongerstaking gingen, als een extreme daad van verzet die veel aandacht kreeg en ook duidelijk maakte dat het asiel-en migratiebeleid in ons land faalt. En dat terwijl deze mensen heel weinig rechten genieten in ons land. Ze worden economisch wel uitgebuit: ze werken aan schrijnend lage lonen, zonder goede arbeidsvoorwaarden.

Een ander voorbeeld in ons land is het bewust belemmeren door werkgevers van middelen om als werknemer of vakbond te staken. Dat gebeurt op allerlei manieren, door middel van intimidatie, deurwaarders, gasboetes etc., maar ook de recent strafrechtelijke veroordeling van vakbondsmilitanten voor ‘kwaadwillige belemmering van het verkeer’ tijdens hun algemene staking in 2015 tegen de regering-Michel is daar een duidelijk voorbeeld van. Het stakingsrecht en andere vormen van samenkomen, verenigen en collectieve sociale actie zijn nochtans sleutelelementen van onze democratie.  Deze zijn verankerd in de internationale verdragen die ons land ondertekende. De vakbonden ACV en ABVV kwamen begin deze week maandag nog op straat voor hun syndicale vrijheden, zoals het recht op sociale actie.

Lees hier meer over de bedreiging van middenveldorganisaties wereldwijd.

Hun misdaad?

“De misdaad waarvoor het middenveld bestraft wordt? Het opkomen voor de rechten van iedereen in onze samenleving. Ze informeren, organiseren en mobiliseren arbeiders, studenten en lokale gemeenschappen voor een duurzame toekomst. Ze bieden levensnoodzakelijke hulp, daar waar overheden hun verantwoordelijkheden niet opnemen”, aldus Intal.

Kom op voor de verdedigers van mensenrechten #DefendTheDefenders

De groep #DefendTheDefenders lanceerde deze ochtend een videoboodschap, waarin 200 mensen hun steun uiten aan sociale bewegingen, door te roepen in een megafoon. Ze richten zich daarnaast in een open brief naar onze ministers van Binnenlandse en Buitenlandse Zaken, net als onze minister van Ontwikkelingssamenwerking. In die brief eisen ze:

  1. Dat België effectieve beschermingsmechanismen opzet voor mensenrechtenverdedigers en milieuactivisten van over de hele wereld, zodat sociale bewegingen in België en wereldwijd hun maatschappelijke rol kunnen opnemen op een veilige manier.
  2. Dat België het in haar diplomatieke contacten met overheden wereldwijd opneemt voor mensenrechtenverdedigers, milieuactivisten en sociale bewegingen.
  3. Dat België een buitenlands beleid voert dat coherent is met de mensenrechten.

 

Ook fysiek laten de organisaties vandaag van zich horen. Ze komen in Brussel aan de Kunstberg om 18u samen, in Verviers op hetzelfde uur aan de Pont aux Lions en in Sint-Niklaas verzamelen ze aan het Stationsplein. Tijdens de acties zullen getuigenissen te zien zijn en nemen vertegenwoordigers van vakbonden, net als sociale organisaties uit Colombia, de Filipijnen, Palestina, Guatemala en Afghanistan het woord. Meer informatie vind je hier.

 

Foto’s van de actie op vrijdag (update):

Foto: Ali Selvi

Foto: Ali Selvi

Foto: Ali Selvi

Foto: Ali Selvi

Foto: Ali Selvi

Foto: Ali Selvi

Foto: Ali Selvi

Foto: Ali Selvi

Foto: Ali Selvi

Foto: Ali Selvi

Foto: Ali Selvi

[1] Achtergrond en geschiedenis van het UVRM: Amnesty International

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!