Ethiopisch-Eritrees protest in Londen. Foto: english.alaraby.co.uk
Opinie - Mohamed Hassan

Een andere kijk op Ethiopië, Tigray, Afrika en de wereld met Mohamed Hassan

Voormalig Ethiopisch diplomaat Mohamed Hassan kwam spreken in Leuven op 19 november 2021. Ooit studeerde hij daar nog als jonge student aan de KUL. Frans De Maegd van Eritrea Tour for Friendship noteerde zijn verhaal. 'De EU en de VS slagen er niet meer eenzijdig hun wil op te leggen aan Afrika en dat frusteert hen. Zelfverklaarde westerse Afrika-experten begrijpen niets van Afrika.'

vrijdag 3 december 2021 11:00
Spread the love

 

‘Ik was de voorbije weken onder meer in Kenia. De bevolking daar luistert en kijkt niet meer naar CNN of BBC. Zeker niet naar wat de Westerse zenders over Afrika vertellen. Ofwel liegen die zenders ofwel slaan ze de bal volledig mis omdat het Westen en zeker de EU-landen die Afrika zo lang domineerden bijna geen enkele voeling meer hebben met Afrika en zeker niet met de Afrikaanse bevolking.’

‘Afrika richt zich naar het Oosten, al lang niet meer naar het Westen’

‘Zij die in Afrika na de onafhankelijkheid de waterdragers van het Westen waren, zijn verdwenen. De houding van ‘knechtje spelen’ voor de vroegere koloniale machten is voorbij. De rollen geraken stilaan omgekeerd. In Groot-Brittannië werken vandaag 28.000 Afrikaanse dokters en verpleegsters/verplegers. Zonder hen bestaat de gezondheidszorg in Groot-Brittannië niet meer.’

‘De Britten zijn dus wel verplicht wat respect te tonen voor de Afrikanen. Afrika wordt in het Westen afgeschilderd als ‘een vat ellende’. De waarheid is dat Afrika al een tijdje een andere weg is ingeslagen in veel van haar landen.’

Het andere Afrika: van de 1,2 miljard Afrikanen leven er 310 miljoen (26 procent) in de middenklasse en hun aantal neemt toe. Foto: pixnio.com

‘Nigeria bijvoorbeeld is rijk. Veel van haar kaders, alsook die van andere Afrikaanse landen, zijn bekwaam. Deze ontwikkeling neemt toe. Afrika gaat oneindig veel joint-ventures aan met China, Indonesië, India en Turkije.”

‘Er zijn zeker 10 miljoen Afrikanen die één miljoen euro over eigen kapitaal en vaak meer beschikken. Ze reizen veel doorheen Afrika en naar het Oosten. De grote Afrikaanse steden kunnen makkelijk een vergelijking met Europese steden doorstaan. De landbouw ontwikkelt zich met moderne productiemethodes en teelten.

‘Dat frustreert het Westen. Men wil daar die ontwikkeling niet echt onder ogen zien. Natuurlijk zijn er uitzonderingen zoals het vroegere Belgisch Congo en een reeks voormalige Franse kolonies. Zij hebben geen industriële of handelsburgerij, maar een corrupte comprador-elite1.’

‘De westerse alleenheerschappij in Afrika is voorbij’

‘De Westerse alleenheerschappij is echter voorbij. De volkeren van de wereld hebben veel beter dan de bevolking in het Westen begrepen wat de nederlaag in Afghanistan betekent. Het ‘grote sterke Amerika’ moest vluchten voor arme en slecht bewapende opstandelingen.’

‘Het is dat wat jonge Afrikanen vandaag zien. Tussen 1960 en vandaag zijn zowat 6 generaties Afrikanen opgestaan. De Afrikanen van de jaren 1970 zijn totaal anders dan die van vandaag. Hun angst en respect voor het Westen is verdwenen.’

‘De mogelijkheden van het Westen om zich te mengen in Afrika zijn fel aangenomen, zoals hun pogingen in Soedan. De campagne in Egypte tegen de Renaissancedam2 in Ethiopië, op vraag van de VS, dient vooral binnenlands gebruik in Egypte: een externe vijand om het regime van Sissi in stand te houden.’

Eerste minister Abiy Ahmed van Ethiopië met Russisch president Vladimir Poetin in Sochi in 2019. Foto: Kremlin/Public Domain

‘De VS willen eerste minister Abiy Ahmed van de macht verjagen in Ethiopië en de hechte band tussen Eritrea, Ethiopië en Somalië breken. Dat lukt niet en zal niet lukken. Alle Afrikaanse landen, zelf president Félix Tshisekedi van Congo, staan achter Abiy en de landen van de Hoorn (Eritrea, Ethiopië, Kenya, Soedan, Somalië en Zuid-Soedan).

‘De Fransen proberen nu met de hulp van de Belgen verder tussenbeide te komen in Mali, zogezegd voor de strijd tegen het terrorisme. Als het echt op strijd tegen terrorisme gaat rekenen landen als Mali echter liever op Russische huurlingen.’

Kagame is de uitzondering op de regel

‘Een uitzondering op de Afrikaanse tendens om zich af te keren van het Westen is president Kagame van Rwanda. Op vraag van vooral Frankrijk probeert hij gendarme te spelen in Afrika. Zo stuurde hij troepen naar het noorden van Mozambique op vraag van de Franse oliereus Total tegen de plaatselijke rebellen.’

‘Kagame probeerde ook te ‘onderhandelen” tussen het Tigray People’s Liberation Front (TPLF) en de centrale regering in Addis Ababa (wat een eis van het Westen is). Dat werd onmiddellijk afgewezen door Ethiopië. Een dergelijk optreden is beschamend en misprijzend.’

Rwandese soldaten vertrekken naar Mozambique. Foto: Cyril Ndegeya/Xinhua

‘Afrika is de laatste decennia veranderd maar Europa eveneens. Het is dramatisch maar sinds de jaren 1980 is de sociale strijd, alsook de strijd tegen het imperialisme in België geweldig afgenomen. Stel u voor, in Vlaanderen zijn de rechts-nationalisten aan de macht en halen racisten en fascisten van het Vlaams Belang bijna een kwart van de stemmen.’

‘Het anticommunisme viert hoogtij, ook binnen links en dit sinds de val van de Muur van Berlijn in 1989. De burgerlijke elite moet in landen als België het fascisme niet zelf instellen want de traditionele linkse partijen en arbeidersbewegingen zijn verlamd. Hun onderdanigheid ten overstaan van het systeem is groot, ondanks occasioneel verbaal protest.’

‘Wat een verschil met het bewustzijn in Afrika of Latijns-Amerika! Een gewone Keniaanse arbeider is intelligenter dan een Europese professor. Ik herhaal het: een Europeaan (zeker de ‘Afrika-experten’) zijn niet in staat met Afrikanen te communiceren. Op een eenvoudige vraag die Afrikanen vroeger stelden aan de Europeanen als: ‘Wie willen toegang drinkbaar water’ kwam nooit een ernstig antwoord behalve wat ngo-geklungel. Onnozel kleinschalige hulp waar alleen Europeanen ‘fier’ over zijn.’

Afrikaanse diaspora geeft meer dan IMF, Wereldbank en ngo’s samen

‘De Afrikaanse diaspora geeft veel meer steun aan Afrika dan het IMF, de Wereldbank en alle NGO’s samen. Harpal Brar wees daar al op de rol van de migratie in zijn boek Capitalism and Immigration (zie Marxistische Studies 76, 2007).’

‘Ook de VS verliezen hun greep op de wereld en zeker over Afrika. Hun initiatief sinds de Tweede Wereldoorlog zijn ze compleet kwijt. Ondanks toenemende nederlagen konden ze nog een zeker initiatief behouden dankzij hun denktanks en dankzij slimme intellectuelen als Zbigniew Brzezinski, Henry Kissinger en zeker Georges Kennan, de architect van de strijd tegen de toenemende invloed van de Sovjet-Unie na 1945.’

Marcus Garvey. Foto: A&E Television Networks/CC BY-SA 4:0

‘Kennan bleef erg intelligent. Zo was hij tegen de oorlog van de VS en sommige van hun bondgenoten tegen Irak. Noam Chomsky analyseert dit allemaal. Kissinger was ook een genie. Hij slaagde erin de Volksrepubliek China op te zetten tegen de Sovjet-Unie, een drama voor het socialisme en de volkeren van de wereld.’

‘Vandaag hebben de VS en het Westen echter geen grote ideologen meer, dat gaat samen met hun tanende politieke en ideologische macht. China komt er met een grote vaart aan. Dat doet het Westen in paniek slaan. De kleinburgerlijke elite – ook de linkse – in Europa zien de bui al hangen en vrezen voor hun welvaart en comfort.’

‘Ze willen wel ‘solidair’ zijn met de volkeren van de wereld maar zijn niet bereid daar een prijs voor te betalen. Dat hebben ze eigenlijk nooit willen doen. ‘Links’ zou resoluut moeten kiezen voor het Internationalisme. Dat durven en willen ze echter niet. Ze staren liever naar hun eigen navel en doen krampachtig nog wat aan zelfverheerlijking.’

‘Het opportunisme in de rangen van traditioneel links is groter dan ooit. Velen kiezen nu al kamp tegen China, wentelen zich in anticommunisme achter een ‘links discours’. Sommigen gaan zelfs het gesprek aan met de fascisten. Het is goed mogelijk dat verschillende linksen naar de fascisten zullen overlopen. In het verleden is dan nog gebeurd.’

De situatie in Ethiopië en de Hoorn van Afrika

‘De informatie over de ontwikkelingen in Ethiopië en het ‘offensief’ van het TPLF in het Westen is pure fantasie en zelfbedrog. Het TPLF is helemaal niet in staat naar Addis-Abeba op te rukken. Addis is een miljoenen stad. Stel dat het TPLF de hoofdstad zou bereiken, dan worden hun soldaten verzwolgen door een bevolking die hen haat.’

‘In werkelijkheid verloor het TPLF al 10-15.000 van haar soldaten in verschillende ‘offensieven’ die ze voerden. Hierbij zetten ze zelfs kinderen in, die zonder wapens moeten oprukken. Hun offensief aan de Soedanese grens is mislukt net als hun poging om een strategische doorgang naar de kust te blokkeren in de Afar regio (zie kaart).’

De witte zone is de Ethiopische regio Afar. GoogleMaps

‘Zo hoopte het TPLF de toevoer van essentiële goederen als petroleum naar Addis te kunnen onderbreken. Ook diplomatieke offensieven van het Westen mislukken zoal de pogingen om Ethiopië te dwingen tot onderhandelingen met het TPLF.’

‘Recent trok VS-minister van buitenlandse zaken Anthony Blinken naar de Keniaanse hoofdstad Nairobi om op een persconferentie te verklaren dat hij op Kenia rekende om te onderhandelen in de Hoorn. De Kenianen hebben hem wandelen gestuurd. Ook in Kenia overheerst vandaag het Panafrikanisme.’

‘Iedereen staat achter Ethiopië en zeker ook de diaspora in de wereld. In alle grote Westerse steden werden grote manifestaties (zie foto boven dit artikel) gehouden door Ethiopiërs en Eritreeërs om hun solidariteit met hun vaderland te tonen en de sancties van de VS en de EU tegen Eritrea en Ethiopië aan te klagen, tot op het Schumanplein in Brussel rechtover de EU-kantoren.’

Wereldwijde zwarte solidariteit

‘De solidariteit met Ethiopië zit diep verankerd bij alle zwarten in de wereld, zowel bij de zwarten in Afrika als bij de Afro-Amerikanen, sinds Marcus Garvey3 hen daarvan bewust maakte. Ethiopië is in tegenstelling tot de rest van Afrika nooit gekoloniseerd en altijd onafhankelijk geweest. Meer nog, de Ethiopiërs hebben in 1896 het Italiaanse witte leger verslagen. Dat was een affront niet alleen voor de Italianen maar voor alle kolonialen machten.’

‘Met de fascistische invasie van 1935 vanuit Eritrea wilde Italiaans dictator Benito Mussolini niet alleen dat rijke land veroveren maar ook deze ‘schande’ uit het verleden wissen. Vele Afro-Amerikanen zijn toen gaan vechten tegen de fascisten in Ethiopië. Elke aanval tegen Ethiopië gisteren en vandaag verhoogd meteen ook de tegenstellingen in de VS.’

De witte zone is de Ethiopische regio Tigray. GoogleMaps

‘Afro-Amerikanen zagen deze aanval als een aanval tegen alle zwarten, ook tegen zij die in de VS leefden. De zwarte communist Harry Haywood4 schreef daarover reeds in zijn magistraal boek Black Bolshevik.

‘De toenemende tegenstellingen tussen ‘wit en zwart’ in het Westen verscherpen, door de imbeciele campagnes van het Westen tegen Afrika, de tegenstellingen in de Westerse maatschappijen. Het lijkt er echter op dat Italië zijn les uit het verleden wel geleerd heeft. Het land doet vandaag niet mee aan de Westerse anti-Ethiopië en anti-Eritrea campagne.’

‘De Franse heersende klasse daarentegen is te arrogant om iets uit het eigen verleden te leren. De prijs die ze daarvoor gaan betalen zal hard zijn. Elke aanval tegen Afrika zal als een boemerang terugvliegen in het gelaat van het Westen.’

‘Vlaanderen leert niet uit zijn verleden’

‘Ook in Vlaanderen leert men weinig of niet uit het eigen verleden. De ‘antikoloniale’ strijd lijkt zich, ook bij de meeste progressieven, te beperken tot de periode van Belgisch Congo en de moord op Patrice Lumumba (zoals de discussies over de teruggave van gestolen religieuze-, cultuur- en kunstwerken, de teruggave van de tanden van Lumumba …).’ Na 1960 tot op vandaag ging de plundering van Congo gewoon verder.’

Tot de laatste dag van de apartheid in Zuid-Afrika in 1994 bleef een Vlaamse economische elite dit regime verdedigen. Foto: sahistory.org.za

‘Wat Vlaanderen betreft is dat eigenlijk niet zo verwonderlijk. De organisatie Protea5 (waar veel leden van de politieke en Vlaamse financiële ‘elite’ van Vlaanderen actief in waren) bleef actief tot de val van het apartheidsregime in 1991. De Protea-mentaliteit leeft voort en maakt vandaag nog het succes uit van racistische partijen als het Vlaams Belang en de nationalistische N-VA.’

‘Ethiopiërs kijken vandaag nauwlettend toe op wat de landen in Europa doen, schrijven en zeggen over hun strijd tegen het TPLF. Zij hebben geen gram vertrouwen in de Belgen. De Denen zijn slimmer. Ondanks EU-maatregelen als het opzeggen van ‘Europese steun’, gaven de Denen 13 miljoen kronen (1.756.757 euro) steun aan Ethiopië, waardoor ze alvast ‘de EU-eenheid tegen Ethiopië’ doorbraken.’

‘De EU verliest de Hoorn van Afrika door haar eigen domheid’

‘De meeste EU-landen weten niet waarmee ze bezig zijn. Ze zijn dom. In Ethiopië en de Hoorn trekken ze daar hun lessen uit. Ze keren zich af van het Westen en richten de blik naar het Oosten. De EU verliest die markt, terwijl landen als Turkije, Japan, China, Rusland, Iran en anderen ze inpikken.’

‘De VS achternalopen en het TPLF blijven steunen is zowat het domste dat men kan doen. Begrijpen de leiders van grote landen als Duitsland en Frankrijk dat niet?’

‘Een overwinning van het TPLF is gewoon niet mogelijk. Het TPLF is onaanvaardbaar geworden voor alle Afrikanen. Ze kennen deze ethno-fascisten die bijvoorbeeld in hun oorlog tegen Somalië (van 2006 tot 2009) verantwoordelijk waren voor meer dan 150.000 doden.’

‘Ik herhaal, ook onder Afro-Amerikanen kent deze politiek tegen Ethiopië en de volkeren van de Hoorn geen enkel bijval, wel integendeel. Veel Afro-Amerikanen die traditioneel voor de Democraten stemden hebben voor Trump gesteund. Trump had begrepen dat hij zijn handen van de Hoorn van Afrika moest afhouden en eerste minister Abiy Ahmed een kans moest geven.’

‘De Eu verliest de markt van de Hoorn van Afrika door zijn eigen domheid’. In het midden het enige Afrikaanse land dat nooit werd gekoloniseerd: Ethiopië. GoogleMaps

‘Biden wil de Hoorn van Afrika opnieuw veroveren. Alle Afro-Amerikanen kennen de politiek van Hillary Clinton als minister van buitenlandse zaken (2009-2013) tegen de Hoorn van Afrika alsook die van haar opvolgers Susan Rice en Colin Powell.’

‘Ook de intellectuele elite doet mee aan deze anti-Ethiopië campagne in de VS. Zo worden oude Italiaanse fascistische films, die Ethiopiërs afschilferen als untermenschen in Harvard University getoond. Zoiets is gewoon ondenkbaar in het Italië van vandaag.’

‘Ook het afschilderen van de zwarten als de aanstichters van genocides werkt niet meer. Zo vielen er heel veel slachtoffers in het conflict tussen de opstandelingen in de Soedanese regio Darfur in 2003 tegen de centrale regering in Khartoem. Een genocide (dat wil zeggen de uitroeiing van een volk als volk) was dat conflict echter niet.’

‘Vandaag kondigen de media hier aan dat Ethiopië een genocide zou wil uitvoeren tegen de Tigrese bevolking. Geen enkele Ethiopiër wil dat, geen enkele Afrikaan gelooft dat. De meerderheid van de Tigrezen zouden beter af zijn met het verdwijnen van het TPLF.’

‘Dat zal ook gebeuren. Al deze propaganda, al die pogingen om de volkeren van Ethiopië en de Hoorn te verdelen werkt niet meer. Het is dus zeer dom om aan deze anti-Ethiopië-campagne mee te doen. Enkele weken geleden zei de rector van de de Katholieke Universiteit Leuven bij de opening van het academiejaar: ‘We staan aan de kant van Tigray’. Het prestige van de KUL6 zal er niet wel bij varen in Afrika. Dit is onvoorzichtig en dom.’

 

Interview van Mohamed Hassan door Rania Khalek, Break Through News (1:30, Engels gesproken) (voetnoten volgen onder film):

 

Notes:

1  Comprador is Spaans voor ‘aankoper’. De comprador elite teistert alle landen van Latijns-Amerika. Het is een rijke elite die uitsluitend voor en met buitenlandse bedrijven samenwerkt, als lokale verkoopsagent werkt, niets investeert in eigen industriële ontwikkeling, de door corruptie vergaarde (en meestal onbelaste) fortuinen in fiscale paradijzen plaatst en alleen geld spendeert aan de aankoop van luxegoederen en immobiliën in eigen land, in de VS, de EU en Zwitserland.

3  Marcus Garvey (Jamaica 1887 – Londen 1940) was een van de pioniers in de strijd voor burgerrechten van de zwarte bevolking in de VS. Garvey richtte in 1914 in Jamaica de Universal Negro Improvement Association (UNIA) op, die vanaf 1917 ook actief werd in de VS. (…) Garvey wilde Afrikanen en de Afrikaanse diaspora in de Amerika’s en elders verenigen, hun zelfrespect vergroten en zwarte Amerikanen, Jamaicanen en anderen meer leren over hun culturele erfgoed. Tevens streefde hij naar bevrijding (dekolonisatie) van het Afrikaanse continent, als thuis- en machtsbasis voor alle zwarten wereldwijd. Hij ijverde dan ook voor repatriëring naar Afrika. (…) De UNIA en haar tijdschrift Negro World kreeg veel leden in de VS, sommigen schatten zelfs miljoenen. Het werd zo de eerste zwarte massabeweging. Op die manier stond Garvey aan het hoofd van de grootste zwartenbeweging van zijn tijd, en meteen ook aan de basis van ‘a distinctive tradition of black thought and action within American history’ (…) De invloed van deze Jamaicaan is onontkenbaar in het gedachtengoed van de Black Panther Party, in de Rastafari-beweging in Garvey’s geboorteland Jamaica, maar ook op Martin Luther King, Nation of Islam en Malcolm X. Daarnaast had hij invloed op Afrikaanse onafhankelijkheidsstrijders als Kwame Nkrumah in Ghana.

4   Harry Haywood (1898-1985) was politiek activist in de VS.

5   Protea was een vooraanstaande Vlaams-Zuid-Afrikaanse pro-apartheid vriendschapsvereniging, in 1977 opgericht door een aantal gelijkgezinde Vlaamse prominenten. De Koningsprotea (Protea cynaroides) is de nationale bloem van Zuid-Afrika. Protea beweerde ‘objectieve’ informatie te verschaffen over Zuid-Afrika en wilde het Zuid-Afrikaanse systeem beschermen tegen zogenaamde ‘communistische’ bedreigingen. Hiermee werd in hoofdzaak het Afrikaans Nationaal Congres van Nelson Mandela bedoeld, dat steevast als communistisch gebrandmerkt werd. Protea organiseerde bijeenkomsten, lezingen en debatavonden over Zuid-Afrika, toeristische werkbezoeken naar Zuid-Afrika, en – in mindere mate – naar andere witte gemeenschappen in Afrika (in o.a. Kenya, Namibië, Congo).

6   Mohamed Hassan heeft zelf als jonge student aan de KUL gestudeerd.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!