Bron: Pixabay
DeWereldMorgen

Islamofobe heksenjacht in Frankrijk: 30 organisaties roepen EU op om stelling te nemen

De regelrecht islamofobe heksenjacht die Frankrijk voert tegen etnische gemeenschappen en organisaties die zich inzetten tegen racisme en discriminatie, neemt verontrustende vormen aan. "Als we dit patroon niet doorbreken, kan de Franse staat uiteindelijk besluiten dat het blootleggen en bekritiseren van alle vormen van discriminatie, zoals politiegeweld of xenofobie, gevaarlijk is." 30 organisaties roepen daarom de EU-leiders op om stelling te nemen, voordat het te laat is. 

dinsdag 30 november 2021 12:42
Spread the love

 

De voorbije maanden heeft de Franse regering talloze administratieve procedures opgestart tegen moslimorganisaties, moskeeën, scholen en zelfs ‘snackbars’ van moslim-eigenaars, met als doel deze tot sluiting te verplichten. Ondanks een totaal gebrek aan bewijs of gerechtelijke procedures, tracht de regering haar beleid te verantwoorden door te beweren dat deze groepen banden hadden met de ‘Moslimbroederschap’.

Acties Franse regering in strijd met EU-waarden van gelijkheid, diversiteit en democratie

Na de recente aanvallen van Frankrijk op FEMYSO (Forum van Europese Moslimjongeren en studentenorganisaties) betuigen ENAR (Europees Netwerk Tegen Racisme) en 29 maatschappelijke organisaties hun solidariteit met de door jongeren geleide moslimorganisatie voor burgerrechten. De aanvallen begonnen kort na een ontmoeting tussen FEMYSO en Helena Dalli, de EU-commissaris voor gelijkheid, om de uitdagingen te bespreken waarmee jonge moslims in Europa worden geconfronteerd. Nu het Franse voorzitterschap van de EU voor de deur staat (Elk half jaar zit een andere lidstaat afwisselend de Europese Unie voor, van januari tot juni 2022 is dat opnieuw Frankrijk) vrezen maatschappelijke organisaties dat deze onderdrukkende trend een bedreiging vormt voor de waarden en de eenheid van Europa, als er geen stappen ondernomen worden.

Karen Taylor, voorzitter van het ENAR-bestuur, verklaart: “De acties van de Franse regering zijn zeer verontrustend. Niet alleen zijn ze in strijd met de EU-waarden van gelijkheid, diversiteit en democratie, en negeren ze de rechtsstaat, maar brengen ze ook enorme verdeeldheid teweeg en zijn ze gevaarlijk voor de samenleving.”

In de praktijk gaat de stratege van Frankrijk als volgt: stemmen die kritiek hebben op het discriminerende beleid van de overheid, worden het zwijgen opgeweld. Daarbij wordt het excuus gebruikt dat die kritiek ‘een mogelijke aanzetting tot haat’ inhoudt, om geratificeerde organisaties af te schilderen als bedreigingen voor de republiek, in plaats van ze te erkennen als slachtoffers van de staat en haar beleid.

Krimpend antiracistisch maatschappelijk middenveld vertontrustend

Als het over moslims gaat, gebruikt Frankrijk ook samenzweringstheorieën om zijn antidemocratische acties zonder bewijs te rechtvaardigen. Het land gebruikt samenzweringstheorieën die de Moslimbroederschap als boeman centraal stellen, om organisaties aan te vallen die opkomen voor mensenrechten. Enerzijds worden moslims, die in Frankrijk al zwaar gediscrimineerd worden, nog verder gedemoniseerd; anderzijds zijn degenen die zich organiseren om deze problematiek aan de kaak te stellen het doelwit. Organisaties als Human Rights Watch, Amnesty International en de Ligue des Droits de l’Homme hebben het discriminerende beleid van Frankrijk al meermaals bekritiseerd.

Twee weken geleden stemde Frankrijk in de Raad van Europa toe voor de publicatie van een campagne gericht op de discriminatie van moslimvrouwen die een hoofddoek dragen. Franse politici oefenen nu ook dezelfde druk uit op de Europese Commissie.

Karen Taylor concludeert: “Het maatschappelijk middenveld van Europa krimpt snel en dit patroon zou verontrustend moeten zijn. In Frankrijk waren organisaties die zich bezighouden met islamofobie het eerste doelwit, maar we zien nu al dat andere organisaties soortgelijke aanvallen te verduren krijgen, bij hun pogingen om structureel racisme aan te pakken. Als we dit patroon niet doorbreken, kan de Franse staat uiteindelijk besluiten dat het aan de kaak stellen van alle vormen van discriminatie, zoals politiegeweld of xenofobie, gevaarlijk is. Wij doen een beroep op de Europese leiders om deze urgente dreiging te erkennen en deze aanpak krachtig te veroordelen voordat het te laat is.”

 

Initiatiefnemer: Europees netwerk tegen racisme

Ondertekenaars:
1. Vereniging van migrantenvrouwen Malta
2. Centrum voor solidariteit met Afrika CLG (Afrika-centrum Ierland)
3. Lêtz Rise Up
4. Iers Netwerk tegen Racisme, INAR
5. Ljubljana Pride Vereniging
6. Waterford Integratiediensten
7. Fundacja Ad Lucem
8. S.P.E.A.K (moslimvrouwen collectief)
9. CCIE Collectief voor de bestrijding van islamofobie in Europa
10. Asociación Musulmana por los Derechos Humanos- AMDEH
11. Stichting Subjectieve Waarden
12. Europees netwerk voor religie en geloof
13. Grieks forum van migranten
14. Centrum voor Gelijkheidsbevordering
15. Europees netwerk voor godsdienst en geloofsovertuiging
16. Equinox-initiatief voor rassengelijkheid
17. Revibra Europa
18. Fundación Al Fanar para el Conocimiento Árabe
19. Casa do Brasil de Lisboa
20. Alliance Citoyenne
21. Coordination des Associations et des Particuliers pour la Liberté de Conscience
22. Tsjechisch Helsinki-comité
23. Verhalen van migranten
24. KISA – Actie voor Gelijkheid, Steun, Antiracisme
25. CAGE
26. Roma Actief Albanië
27. Africa Solidarity Centre Ierland
28. Lallab
29. Amunt i crits

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!