Actie Vluchtelingenwerk Vlaanderen #GeenMensenOpStraat naar aanleiding van het ontoereikende en onmenselijke beleid van Sammy Mahdi om tientallen mensen op straat te laten slapen zonder hen opvang aan te bieden, november 2021. De Belgische Staat en Fedasil werden in januari 2022 veroordeeld voor slechte aanpak van de opvangcrisis. Foto: Vluchtelingenwerk Vlaanderen
Reportage - Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Actie: “Regering, laat mensen NIET op straat slapen!”

Al een maand slapen mensen die asiel willen aanvragen in ons land op straat. Al een maand biedt de staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi geen enkele oplossing. Geen noodopvang. Geen perspectief. Daarom lagen deze ochtend, op woensdag 24 november om 9u30, 30 mensen in een slaapzak op een stuk karton aan zijn kabinet. Ze deden dit als symbool voor de mensen die de laatste 30 dagen noodgedwongen de nacht op straat moesten doorbrengen, voor de poorten van het aanmeldcentrum van Fedasil.

woensdag 24 november 2021 18:14
Spread the love

 

Met deze actie wil Vluchtelingenwerk Vlaanderen samen met Vriendschap zonder Grenzen, Amnesty International, Gastvrij Boechout en Vluchtelingenwerk Klein-Brabant-Willebroek deze wantoestand aankaarten. Een sterk opvangnetwerk is nu meer dan ooit broodnodig. #GeenMensenOpStraat.

Het Startpunt-team van Vluchtelingenwerk Vlaanderen volgt elke dag aan het aanmeldcentrum ‘Klein Kasteeltje’ de situatie op de voet op. Het aantal mensen dat zich kan aanmelden, is beperkt. Wie zich niet kan aanmelden, krijgt geen opvang. Maar ook voor wie zich aanmeldt, is opvang niet gegarandeerd. Het resultaat? Mensen blijven buiten en moeten de nachten op straat doorbrengen. “Het opvangnetwerk van Fedasil zit vol. Dit veroorzaakt een grote ophoping van mensen aan het aanmeldcentrum Klein Kasteeltje, waarbij velen de nacht doorbrengen voor de poort. Ze hopen op die manier toch nog hun recht op internationale bescherming te kunnen afdwingen”, zegt Elias Van Dingenen van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

De opvangcrisis is volledig ontspoord. De opvang zit vol. Elke dag neemt het aantal mensen op straat toe, en de temperatuur zal blijven dalen. Geen haan die er naar kraait. Wij blijven dit onder de aandacht brengen.

Hoelang zal dit nog duren?

Met deze actie willen we deze wantoestand aankaarten. Wij roepen de staatssecretaris op om zijn verantwoordelijkheid te nemen. Het is niet aan middenveldorganisaties, noch aan burgers, om deze crisis op te vangen!

Onze eisen zijn eenvoudig

  1. De overheid moet dringend noodopvang voorzien, zodat niemand meer op straat moet slapen.
  2. Ze moeten garanderen dat elke persoon een aanvraag tot internationale bescherming kan indienen.
  3. Er moet werk gemaakt worden van een flexibeler opvangsysteem met focus op kleinschalige initiatieven zodat gelijkaardige crisissen nooit meer moeten gebeuren.

Ondersteun jij mee onze actie? Teken dan de petitie. Roep met ons mee op om de regering mensen NIET op straat te laten slapen!

Actie vandaag: #GeenMensenOpStraat, voor kabinet van Sammy Mahdi

“Mahdi sprak zelf de ambitie uit om de capaciteit te verhogen en bufferplaatsen te voorzien, maar op dit moment maakt hij zijn eigen ambities niet waar en daarom bevinden we ons nu in deze situatie”, vervolgt Van Dingenen.

Elke dag staan medewerkers van Vluchtelingenwerk aan het aanmeldcentrum van Fedasil om de aanwezige mensen bij te staan met advies over hun rechten en de procedures, maar ook dit wordt steeds moeilijker.

“Dagelijks krijgen enkel de meest kwetsbare profielen de kans om zich aan te melden: families, minderjarigen en andere kwetsbare profielen. Hierdoor moeten sommige mannen al een aantal weken wachten en brengen zij noodgedwongen de nacht door op straat”, zegt Van Dingenen.

Staatssecretaris Mahdi zegt dat hij naarstig op zoek is naar nieuwe plaatsen, maar zichtbare resultaten laten al enkele maanden op zich wachten.

Foto: Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Foto: Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Foto: Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Foto: Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Foto: Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Foto: Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Foto: Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!