Opinie - Boerenforum

Oproep: ‘EU-parlementsleden, stem tegen hervorming van Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

Het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gaat ons allen aan, consumenten en producenten, zowel in het Noorden als in het Zuiden. Het hervormde GLB dat op 23 november gestemd wordt, is nefast voor de boerenlandbouw, onze voedselsoevereiniteit, het klimaat en onze biodiversiteit! Een brede coalitie voert actie op vrijdag 19 november (11u-13u, Luxemburgplein) voor een ander Europees en nationaal landbouwbeleid.               

dinsdag 16 november 2021 11:24
Spread the love

Na maanden van onderhandelingen wordt op 23 november het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gestemd. Voor veel boerenorganisaties, milieuactivisten, ngo’s uit Noord en Zuid, organisaties voor sociale rechtvaardigheid, jongeren en arbeiders is deze nieuwe versie niet in staat een antwoord te bieden op de huidige uitdagingen, zowel op sociaal als op klimaatvlak. We staan voor de laatste kans om het Europees Parlement ertoe te bewegen tegen dit GLB te stemmen. Bij de eerste plenaire raadpleging werd het voorstel door één derde van de leden verworpen.

Afspraak met de geschiedenis op 23 november

Het jongste IPCC-rapport en de brandende actualiteit rond de klimaattop in Glasgow maken meer dan duidelijk dat het klimaat de komende tien jaar een hoofdrol zou moeten spelen in onze beslissingen. Eén van de belangrijkste oplossingen voor het klimaatprobleem moet een kordate omschakeling zijn naar een andere, agro-ecologische en sociaal rechtvaardige landbouw.

Op 23 november zal de Europese Raad stemmen over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Dit vertegenwoordigt meer dan een derde van de Europese begroting: 58 miljard euro per jaar, gefinancierd met onze belastingen. Dit beleid zal de komende vijf jaar ons landbouw- en voedselmodel bepalen. Het voorstel dat momenteel op tafel ligt, is ontoereikend om de Europese uitdagingen van de Green Deal en de Farm to Fork-strategie het hoofd te bieden.

Het nieuwe GLB blijft de intensieve agro-industrie steunen en export bevoordelen, terwijl het kleine en middelgrote boeren en boerinnen aan razendsnel tempo over kop laat gaan. Zo blijven de steun per hectare en het inzetten op internationale vrijhandelsakkoorden als Mercosur bestaan. Dit verhindert de ontwikkeling van een boerenlandbouw die de voedsel-, sociale en ecologische uitdagingen van deze tijd wel aankan.

Wat voor eten willen we? Voor wie? Door wie?

Wat voor eten willen we? Voor wie? Door wie? Welke productie-, transport- en verkoopmodellen willen wij? Deze vraag gaat ons allen aan, zowel als consument, verwerker als boer. Het GLB is een belangrijk instrument dat de hele samenleving kan betrekken bij de transitie naar een sociaal, ecologisch, gezond, rechtvaardig en natuurlijk voedselsysteem. Met de miljarden van het GLB kunnen we onze voedselsystemen omvormen tot een model op mensenmaat, dat banen creëert en dat goed is voor ieders gezondheid, voor mens en natuur. Met de miljarden van het GLB moeten we toegang voorzien tot gezonde kwaliteitsvoeding voor iedere burger.

Het is van essentieel belang dat wij niet zwijgen in deze laatste etappe. Samen met tientallen organisaties hebben we een coalitie gevormd met als doel de stemming in het Europees Parlement te beïnvloeden, zodat er NEE wordt gestemd tegen het huidige GLB.

En om duidelijk te maken dat “dit GLB niet van ons is”.

  • we roepen onze parlementsleden op om tegen de huidige hervorming van het GLB te stemmen
  • we eisen dat onze politici zich bezinnen over een gemeenschappelijk landbouw- en voedselbeleid, dat afgestemd is op de doelstellingen van de Green Deal, en dat de Europese Unie zich verbindt tot een agro-ecologische overgang van onze voedselsystemen
  • en ten slotte eisen we dat progressieve landbouwvakbonden en organisaties die zich bezighouden met duurzame voeding, gezondheid, milieu, … ook een echte plaats krijgen in het politieke overleg op het gebied van voedselsystemen en de uitwerking van het GLB.

Om deze oproep en eisen kracht bij te zetten, organiseren we op vrijdag 19/11 (van 11uur tot 13 uur) een grote en mooi uitgewerkte actie voor het Europees Parlement in samenwerking met Vrijdagen voor de Toekomst en Jeugd voor het Klimaat.  

Daarnaast roepen we op om onze Europarlementsleden aan te schrijven en lanceren we een  reeks mobilisatievideo’s, waarvan dit de eerste is: https://youtu.be/-8z9Twh5X0s

We kunnen de komende vijf jaar in het teken zetten van hoop en transitie, in plaats van onze boeren en boerinnen voorgoed ten grave te dragen, en tegelijk het biodiversiteitsverlies en de klimaatverandering keren!

Afspraak: vrijdag 19 november om 11 uur op het Luxemburgplein, 1050 Brussel

 

Ondertekenaars:

Boerenforum, Mouvement d’Action Paysanne, MIG, Rik De Coninck (FMB), Climaxi, Wervel, LEF-FGE, Voedselteams, Solidagro, Landbouwbrigades, Youth For Climate, FIAN Belgium, Blauwhuis, Pandemisten, Amis de la terre, Autre Terre, Grootouders voor het klimaat, Grands Parents pour le Climat, Rencontre des Continents, SOS FAIM, Association 21, As Bean, Rise For Climate, Réseau Wallon de Lutte contre la pauvreté, Adoc Compagnie, Arsenic 2, Le Beau-Mur, Inter-Environnement Wallonie, Les GASAP, Les Petits Producteurs, Les Gastrosophes, Fédération des Services Sociaux, Entraide & Fraternité, Réseau des consommateurs responsables; Acteurs.ices des temps présents, Nourrir Liège, Festival Maintenant, La Ferme du Chant des Cailles, Fédération des services sociaux, CGSP Bruxelles- ACOD Brussel, Boeren Façade Paysanne, Birdlife, Corporate Europe Observatory, Solidaris, Withdraw The CAP, Youth for Climate, Good Food Good Farming, EURopean Youth initiative for the future of our Food and Agriculture, Global Youth Biodiversity Network Europe

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!