G20 Rome 2021 familiefoto
Foto: Alan Santos, Flicker / CC BY 2.0 (More information on the rights of this picture below the article)

De G20 faalt over de aanpak van de klimaatcrisis

Zaterdag 30 oktober 2021, vlak voor de historische klimaattop in Glasgow, kwamen de leiders van de G20 (de 20 grootste geïndustrialiseerde landen) samen in Rome. De verwachtingen waren groot, maar ze slaagden er niet om een krachtig signaal te geven in aanloop naar de klimaatconferentie.

zondag 31 oktober 2021 21:11
Spread the love

 

De druk om tot stevige afspraken te komen was groot. Er waren o.a. oproepen van VN-secretaris-generaal Antonio Guterres en paus Franciscus.

Gastheer en de Italiaanse premier Mario Draghi, deed bij het begin van de top ook zijn duit in het zakje. “Nu de gletsjers smelten, de zeespiegel stijgt en extreme weersomstandigheden zich steeds vaker voordoen, staan we voor een eenvoudige keuze. We kunnen nu handelen of er later spijt van krijgen”.

Geen concrete afspraken

Positief is dat de leiders van G20 beloofden om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C. “Wij erkennen dat de gevolgen van klimaatverandering bij 1,5°C veel geringer zijn dan bij 2°C. Om 1,5°C binnen bereik te houden, zullen alle landen zinvolle en doeltreffende maatregelen moeten nemen en zich moeten engageren” aldus een besluit van de top.

“We staan voor een eenvoudige keuze. We kunnen nu handelen of er later spijt van krijgen”.

Daar staat tegenover dat de leiders van de G20 er niet in slaagden om een precieze streefdatum vast te prikken om belangrijke doelstellingen te bereiken zoals koolstofneutraliteit of het beëindigen van steenkoolcentrales. Het slotcommuniqué zegt enkel dat dit “op middellange termijn” zal gebeuren. Ook voor de reductie van de emissie van methaan is er geen sprake van concrete planning of precieze cijfers.

De teleurstelling is groot

Antonio GuterresTweet Friederike Röder, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, was allerminst opgetogen over het resultaat. “Hoewel ik verheugd ben dat de G20 zich opnieuw inzet voor wereldwijde oplossingen, verlaat ik Rome met onvervulde hoop – zij het dat mijn hoop niet begraven is.”

Klimaatactivisten sluiten zich bij die bezorgdheid aan. Ze roepen op tot meer krachtige verbintenissen om de klimaatopwarming tegen te gaan.

“Uiteindelijk zullen verklaringen de planeet niet veranderen, maar actie.”

Volgens Global Citizen, een groep die opkomt voor duurzame ontwikkeling, had de G20 “een bijzondere verantwoordelijkheid om naar Rome te komen. Het resultaat is niet voldoende. Zij zijn de landen die het meest vervuilen, dus wij verwachtten dat ze verder zouden gaan dan het Akkoord van Parijs om ons op het goede spoor te krijgen. Helaas hebben we dit niet gezien.”

Friederike Röder, vice-voorzitter van Global Citizen, stelt dat “we bijna geen tijd meer hebben. Nu moeten de individuele leden van de G20 in actie komen. Uiteindelijk zullen verklaringen de planeet niet veranderen, maar actie.”

Dringende oproep van Greenpeace

Jennifer Morgan, uitvoerend directeur van Greenpeace International is heel scherp. “Als de G20 een generale repetitie was voor COP26, dan hebben de wereldleiders gefaald. Hun communiqué was zwak, miste ambitie en visie, en voldeed gewoon niet aan de verwachtingen van het moment.”

“Elk moment waarop rijke regeringen zich richten op de winstcijfers van bedrijven in plaats van op het vinden van oplossingen, kost mensenlevens.”

“Regeringen moeten reageren op de dodelijke waarschuwingen die de planeet ons geeft en de uitstoot nu drastisch verminderen, om binnen de 1,5° C te blijven. Dat vereist het stopzetten van de ontwikkeling van nieuwe fossiele brandstoffen en de geleidelijke afschaffing ervan.”

“Tijdens COP26 zullen we niet opgeven en blijven aandringen op meer klimaatambitie, om die ambitie waar te maken. We moeten alle nieuwe projecten voor fossiele brandstoffen onmiddellijk stopzetten.”

“Wij roepen op tot echte solidariteit om armere landen te helpen overleven en zich aan te passen aan de klimaatnoodsituatie. Elk moment waarop rijke regeringen zich richten op de winstcijfers van bedrijven in plaats van op het vinden van oplossingen, kost mensenlevens.”

 

Foto: Alan Santos, Flickr / CC BY 2.0

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!