foto Vluchtelingenwerk Vlaanderen
Opinie - Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Opnieuw staking door politieke impasse rond opvang asielzoekers

Sinds woensdag 27 oktober staken de medewerkers van Fedasil aan het Klein Kasteeltje. Dit betekent dat de asielzoekers die hun procedure willen opstarten, aan het Aanmeldcentrum voor een gesloten deur komen te staan. Dit zorgt voor een heel lange opstopping van het systeem en zal – hoe langer de staking duurt – een langdurige impact hebben. Op de eerste dag van de staking werden meer dan 125 mensen geweigerd, onder hen ook minderjarigen en families met kinderen.

donderdag 28 oktober 2021 14:48
Spread the love

 

Aan de basis van de staking liggen de werkomstandigheden aan het Klein Kasteeltje, waarbij de beloofde personeels- en opvangcapaciteitsinvestering al een tijdje op zich laat wachten. Een groot deel van het personeel werkt nog steeds met tijdelijke contracten en het ontbreken van een grotere structurele buffer, zorgt ervoor dat de capaciteit van de opvang continu boven de 95% schippert.

“Toen we het oorspronkelijke regeerakkoord onder ogen kregen, waren we voorzichtig optimistisch”, zegt Joost Depotter van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. “De ambitie werd uitgesproken om 5.400 bufferplaatsen te creëren om zo te kunnen voorzien in de opvang, maar in de praktijk liet de creatie van voldoende bufferplaatsen te lang op zich wachten”

Onder staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V) blijft het lang wachten tot de beloofde plaatsen er effectief komen. “We begrijpen de bezorgdheden van het personeel, maar op zeer korte termijn moet de impact van deze staking beperkt worden. Het idee dat er nu mensen op straat komen te staan is verontrustend. Op dit moment kunnen enkel een beperkte groep niet-begeleide minderjarige nieuwkomers op hulp rekenen. Dit kan echt niet”, aldus Depotter.

Deuren gesloten

Hoewel het enkel het personeel van Fedasil is dat staakt, blijven ook de deuren van DVZ (Dienst Vreemdelingenzaken) gesloten. Dit betekent dat zelfs mensen die geen nood aan opvang hebben hun asielprocedure niet kunnen opstarten. Asielzoekers moeten nog steeds de mogelijkheid krijgen om hun asielaanvraag te laten registreren, los van deze staking. Vluchtelingenwerk Vlaanderen pleit voor onmiddellijke opvang voor wie geen toegang heeft tot het Klein Kasteeltje en aangepaste opvang voor de meest kwetsbaren.

Vluchtelingenwerk hoopt ook dat deze situatie iedereen goed wakker schudt. “We moeten naar een structureel ander opvangsysteem, waarbij we inzetten op kleinschalige, goedkopere en flexibele opvang. Lokale besturen vragen al lang om een duidelijk kader om lokale opvanginitiatieven op te richten”, zegt Depotter. “Zet gewoon de mensen voorop. Zowel het personeel als de mensen die op zoek zijn naar veiligheid en opvang.”

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!