Foto: Belgisch Netwerk Armoedebestrijding
Belgisch Netwerk Armoedebestrijding

17 oktober Werelddag van Verzet tegen Armoede: een terugblik

Op 17 oktober, de Werelddag van Verzet tegen Armoede, hebben de regionale netwerken armoedebestrijding verenigd binnen het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding (BAPN) via verschillende acties over heel het land het onrecht dat armoede nog steeds is aan de kaak gesteld. Dat dit nog steeds nodig is, blijkt uit de laatste armoedecijfers van Statbel. Maar liefst 2 miljoen mensen in België leven in armoede of lopen een zeer groot armoederisico (18,9 procent van de ganse bevolking). Dit cijfer houdt nog geen rekening met de impact van de coronacrisis en de overstromingen in juli. Deze crisissen hebben net mensen in armoede het hardst getroffen.

donderdag 21 oktober 2021 17:15
Spread the love

 

“Ik heb de zaken zien verergeren. Steeds meer mensen halen het eind van de maand niet. De voedselhulp stijgt exponentieel en ook andere ondersteunende maatregelen met betrekking tot energie, gezondheid, cultuur. Maar dit zijn slechts pleisters op een houten been. Indien we konden stoppen met steeds te rennen achter mogelijke manieren om te overleven, dan konden we deze energie stoppen in het daadwerkelijk oplossen van de problemen in plaats van het reduceren van de gevolgen. Het zou iedereen ten goede komen.” ( – Persoon met armoede-ervaring)

Meer informatie over de laatste cijfers en trends over armoede en sociale ongelijkheden zijn terug te vinden in de Poverty Watch die het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding naar aanleiding van 17 oktober heeft gelanceerd: https://bapn.be/storage/app/media/Poverty%20watch_BAPN_2021.pdf

De acties die afgelopen zondag door de netwerken armoedebestrijding werden georganiseerd, hadden elk hun eigen focus. In Vlaanderen lag het accent van het Netwerk tegen Armoede op het garanderen van de participatie van mensen in armoede aan alle facetten in het leven. In Brussel organiseerde het Brussels Platform Armoede een heus festival om aan te kaarten dat mensen in armoede nog steeds veel drempels ondervinden die de toegang tot hun rechten beperken of hen zelfs helemaal uitsluiten. In Wallonië waren de acties van de Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté gericht op het afschaffen van het statuut samenwonende. Dit statuut verarmt mensen in armoede, schendt hun rechten en staat solidariteit tussen familie en vrienden in de weg. Hieronder geven we een overzicht met foto’s van de verschillende acties over heel het land.

ACTIES IN VLAANDEREN: Maak ruimte voor échte participatie!

Een belangrijke voorwaarde voor maatschappelijke integratie is dat mensen in armoede moeten kunnen deelnemen aan alle facetten van het leven. Voor mensen in armoede zijn er helaas veel drempels. Daarom was ‘maatschappelijke participatie’ het centrale thema dit jaar in Vlaanderen. Iedereen wil zichzelf kunnen zijn, zich ontwikkelen, talenten ontplooien, zich ontspannen, kortom écht deel uitmaken van de samenleving. Mensen in armoede willen zelf kunnen bepalen hoe ze hun eigen tijd invullen zonder dat dat door anderen wordt opgelegd.

Vaak bestaat nog de idee dat mensen in armoede ‘maar moeten aannemen wat ze kunnen krijgen’. Maar keuzevrijheid, je eigen pad kunnen uitstippelen, is juist een belangrijk onderdeel van volwaardige maatschappelijke participatie. Bovendien vragen mensen in armoede ook om te mogen meebeslissen over hoe hun wijk, hun stad, hun gemeente vorm krijgt. Ook dat is maatschappelijke participatie.

Foto: Belgisch Netwerk Armoedebestrijding

Er is echter nog een weg af te leggen. Mensen in armoede zijn vaak uitgesloten van de maatschappij en worden niet gehoord door anderen. Daarom hebben overal in Vlaanderen de verenigingen waar armen het woord nemen, hun bezoekers, vrijwilligers en sympathisanten opnieuw hun beste beentje voor gezet het voorbije weekend en de voorbije week met het organiseren van zeer diverse lokale acties waarbij ze de strijd tegen armoede onder de aandacht brachten en de stem van mensen in armoede luid lieten horen.

ACTIES IN BRUSSEL: Warempel, een drempel!

Onder het motto ‘Warempel, een drempel’, organiseerde het Brussels Platform Armoede, samen met haar zeven verenigingen, een heus festival om de moeilijke toegang tot rechten onder de aandacht te brengen. Het werd een aanklacht tegen alle drempels die de participatie van mensen in armoede in de weg staan om aan de samenleving te kunnen participeren. Op het podium werd dit krachtig gesymboliseerd door een deur, die letterlijk de acteurs aan de ogen van het publiek onttrok.

Foto: Belgisch Netwerk Armoedebestrijding

Op de vismarkt kon men onder andere terecht voor een expo die het belang van cultuurparticipatie in de verf zetten, een levende bibliotheek waar mensen in armoede aan elke passant die bereid was te luisteren hun levensverhaal aan vertelde. Daarnaast was er ook plaats voor muziek voor ieders smaak: van hardrock tot een zangkoor en fanfare, terwijl het kookatelier van Chez Nous zorgde voor de hongerige magen.

Foto: Belgisch Netwerk Armoedebestrijding

Tegen de avond werden de fakkels aangestoken om, samen met Rendre visible l’invisible, de strijd tegen te armoede extra licht bij te zetten …  een mooie afsluiter van een geslaagde dag!

ACTIES IN WALLONIE : Schaf het statuut samenwonende af

Op 17 oktober kon men in Wallonië terecht voor documentaires, theater, animaties, conferenties en exposities die allen gericht waren op de afschaffing van het statuut samenwonende. De Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté (RWLP) is van mening dat dit statuut zo snel mogelijk op de schop moet.

Foto: Belgisch Netwerk Armoedebestrijding

Het statuut samenwonende organiseert bijvoorbeeld fiscaal onrecht, terwijl op dit moment een echte, ambitieuze belastinghervorming in ons land nog steeds op zich laat wachten. Bovendien leidt dit statuut tot een grote sociale onrechtvaardigheid: het zorgt voor verarming, isoleert kwetsbare mensen en staat solidariteit tussen burgers in de weg, ondermijnt relaties tussen generaties, zet familiebanden en vriendschappen onder druk en heeft negatieve gevolgen op de mentale gezondheid van de betrokken.

Foto: Belgisch Netwerk Armoedebestrijding

Daarnaast is de impact van het statuut samenwonende op de huisvesting in ons land groot: het vergroot het woningtekort, staat co-housing in de weg en veroorzaakt slechte huisvesting. Dit staat haaks op wat mensen in armoede nodig hebben en vragen en op wat het beleid zou moeten doen om de grote maatschappelijke problemen in onze samenleving aan te pakken.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!