John Deere tractor met schijvenploeg. Foto: Joseph Gage/CC BY-SA 2:0
Julia Conley, Labor Notes, Common Dreams,

Stakingsgolf VS voor leefbaar loon en gezond werkritme na zware COVID-inspanningen

In de VS begint de staking van een aantal grote bedrijven waaronder John Deere, fabrikant van landbouwmachines, zich uit te breiden over het hele land en over meerdere sectoren. Werkende Amerikanen willen geen terugkeer naar de ratrace van voor COVID. “Ook wij willen een sociaal leven naast het werk, zoals onze bazen”.

dinsdag 19 oktober 2021 09:47
Spread the love

 

Onder de noemer Striketober (strike-october, ‘stakingstober’) breidt de sociale onrust in de VS uit. Honderdduizenden werknemers leggen het werk neer. Zij verzetten zich tegen een terugkeer naar de ratrace naar de bodem en eisen leefbare lonen en gezonde werkomstandigheden, die hen toelaten ook nog een waardig privé-leven te kunnen leiden.

Robert Reich1:”Je zou kunnen zeggen dat de arbeiders een nationale algemene staking hebben uitgeroepen tot ze een beter loon en betere arbeidsomstandigheden krijgen”

Voormalig minister van Arbeid Robert Reich merkte op dat werknemers in allerlei bedrijfssectoren de komende dagen zullen gaan staken, omdat bedrijfsleiders hun eisen voor een eerlijk loon en betere arbeidsomstandigheden niet inwilligen. Volgens hem staan de VS dichter dan ooit bij een algemene nationale staking.

“Je zou kunnen zeggen dat de werkende Amerikanen een nationale algemene staking hebben uitgeroepen tot ze betere lonen en betere arbeidsomstandigheden krijgen”, schreef Reich in The Guardian. “Niemand noemt dit een algemene staking, maar op zijn eigen ongeorganiseerde manier is ze verwant aan de georganiseerde stakingen die overal in het land uitbreken: tv- en filmploegen in Hollywood, John Deere-arbeiders, mijnwerkers in Alabama, Nabisco-arbeiders, Kellogg-arbeiders2, verpleegkundigen in Californië, gezondheidswerkers in Buffalo3.”

‘Het zogenaamde ‘tekort aan arbeidskrachten’ – waarvan we weten dat het in werkelijkheid slechts een tekort is aan banen die genoeg betalen om van te leven – is op dit moment een krachtig drukkingsmiddel van werknemers op hun werkgevers.’

Verdedigers van de vakbonden noemen dit nationale vertoon van vakbondsmacht en arbeiderssolidariteit Striketober, omdat de komende uren en dagen werkonderbrekingen in tal van bedrijfstakken worden verwacht als de vakbondseisen niet worden ingewilligd.

Stakende werknemers van Kellogg. Foto: BCTGM

Ongeveer 10.000 werknemers van fabrikant landbouwwerktuigen John Deere staken sinds 14 oktober omdat het bedrijf er niet in is geslaagd een contract te sluiten dat tegemoet komt aan de eisen van de leden van hun vakbond, de United Auto Workers (UAW).

Zondag 9 oktober stemde 90 procent van de leden tegen een voorlopige overeenkomst over veranderingen in de pensioenregeling en tegen wat zij beschouwden als ontoereikende loonsverhogingen – een loonsverhoging met 5 tot 6 procent4 – gezien de torenhoge winsten van het bedrijf dit jaar, voor een netto-bedrag5 geschat tussen 5,7 en 5,9 miljard dollar.

‘We vragen niet om miljonairs te worden, we vragen een eerlijk loon, een pensioen en gezondheidszorg na onze pensionering’, vertelde een werknemer aan (lokaal radiostation) WQAD, een ABC-filiaal in Moline, Illinois. ’30 jaar of langer je lichaam geven aan een bedrijf, gietijzeren blokken van 450 kilogram en meer verplaatsen en tractoren assembleren, het verscheurt je lichaam. Het is niet onredelijk om in je leven geen zorgen te hebben over ‘wat als’.’

Meer dan 24.000 verpleegsters en andere gezondheidswerkers in Californië en Oregon stemden op 11 oktober eveneens voor een staking nadat de CAO-onderhandelingen met werkgever Kaiser Permanente6 waren vastgelopen. De werknemers eisen verlichting voor pandemie-gerelateerde burn-out, 4 procent loonsverhoging en meer aanwervingen van personeel.

Na eerder deze maand te hebben gestemd voor een staking, zouden 60.000 werknemers van film- en tv-ploegen op 18 oktober in staking kunnen gaan als de Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), die honderden productiebedrijven vertegenwoordigt, er niet in slaagt een arbeidscontract aan te bieden dat werknemers voldoende gegarandeerde vrije tijd geeft7.

Stakende mijnwerkers in Alabama. Foto: al.com

Werknemers werken vaak 12 uur per dag – vaak zonder maaltijdpauzes – en krijgen tussen twee werkdagen slechts 10 uur vrij, terwijl de laagstbetaalde werknemers volgens de International Alliance of Theatrical Stage Employees (IATSE) minder dan het leefloon verdienen.

“Stakingstober is de logische consequentie van hebzuchtige bazen die proberen het ongrijpbare te grijpen”, twitterde Jonas Loeb, directeur communicatie van IATSE.

De recente stakingsaanzeggingen en dreigende werkonderbrekingen komen op een moment dat duizenden mensen reeds staken voor eerlijke arbeidsomstandigheden en lonen, waaronder 1.400 werknemers van Kellogg in verschillende staten, 1.100 mijnwerkers bij Warrior Met Coal, die al sinds april strijden voor een eerlijk arbeidscontract en 2.000 ziekenhuiswerkers in (de staat) New York.

De landelijke golf van solidariteit onder de werkende Amerikanen omvat “het soort aantallen dat je niet meer ziet”, twitterde Dave Jamieson, verslaggever van de Huffington Post.

Reich schreef dat, nu de essentiële frontlijnwerkers in het hele land de voorbije 18 maanden hun gezondheid op het spel hebben gezet door te gaan werken voor bedrijven die historische winsten hebben binnengeharkt, ‘werknemers aarzelen om terug te keren naar of te blijven werken in hun oude baan, vooral omdat ze opgebrand zijn’:

‘Jaren geleden, toen ik minister van Arbeid was, ontmoette ik overal in het land werkende mensen die voltijds werk hadden, maar klaagden dat hun banen te weinig betaalden en weinig voordelen hadden, onveilig waren of lange of onvoorspelbare uren vereisten. Velen zeiden dat hun werkgevers hen slecht behandelden, intimideerden en niet respecteerden.’

‘Sindsdien klinken deze klachten volgens opiniepeilingen alleen maar luider. Voor velen was de pandemie de laatste druppel. Werknemers zijn het zat, ze zijn uitgeput, afgemat en uitgeput. In het kielzog van zoveel ontberingen, ziekte en dood tijdens het afgelopen jaar, pikken ze dit niet meer.’

‘Corporate America (de bedrijfswereld) wil dit framen als een ‘tekort aan arbeidskrachten”, schreef Reich. “Fout. Wat er werkelijk aan de hand is, kan beter omschreven worden als een tekort aan leefbare lonen, een tekort aan risicovergoedingen, een tekort aan kinderopvang, een tekort aan betaald ziekteverlof en een tekort aan gezondheidszorg. Tenzij deze tekorten worden verholpen, zullen veel Amerikanen niet snel meer aan het werk gaan’.

Technisch personeel van het North Shore Music Theatre in Beverly, Massachusetts, staken in 2021 voor hun allereerste CAO:

Toen de mogelijke staking van de IATSE-leden naderde, wees de vakbond erop dat sommige van haar leden – toneelhelpers en theatertechnici bij het North Shore Music Theater (NSMT) in Beverly, Massachusetts – leefbare lonen hebben verkregen nadat ze deze maand slechts één dag gestaakt hebben.

‘De NSMT-medewerkers kregen 60 procent minder betaald dan het gemiddelde in hun sector, maar krijgen nu een loon vanaf 18 dollar per uur”, zei de vakbond begin oktober.

AFL-CIO8 voorzitter Liz Shuler meldde in het tijdschrift The Hill dat de Striketober-beweging laat zien dat met economische ongelijkheid ‘die steeds erger wordt … vakbonden […] de oplossing (zijn). Het is dit kapitalistisch systeem dat ons naar de rand van de afgrond heeft gedreven”, zei Shuler.

Unite Here, een vakbond die 300.000 horecawerkers vertegenwoordigt, toonde zich solidair met hun werkende collega’s die deelnemen aan Striketober en drong er bij hen op aan om zichzelf te zien als in een machtspositie.

‘Het is duidelijk dat we ons op een belangrijk moment bevinden voor vakbondsorganisatie’, zei de vakbond. ‘Wat we nu niet mogen doen, is dit momentum verliezen. Het zogenaamde ‘tekort aan arbeidskrachten’ – waarvan we weten dat het gewoon een tekort is aan banen die ons genoeg betalen om van te leven – is een krachtige speelruimte die werknemers nu voor hebben op hun werkgevers.’

‘Weet je waar bazen bang van worden?”, voegde Sara Nelson, voorzitter van de vakbond van cabinepersoneel Association of Flight Attendants, eraan toe. ‘Solidariteit van de werkende mensen. Striketober jaagt de bazen angst aan.’

 

Striketober’ in Full Swing as Nearly 100,000 Workers Authorize Work Stoppages’ werd vertaald door Lode Vanoost.

 

Notes (nvdr.):

1   Robert Reich was Minister van Arbeid tijdens het eerste mandaat van president Bill Clinton (1993-1997). Hij pleit voor hogere belastingen op bedrijfswinsten en vermogens en hogere minimumlonen. Hij heeft een eigen website en YouTube-kanaal. In de EU zou hij sociaal-democraat zijn, wat naar VS-mainstream normen uiterst ‘links’ is.

2   Nabisco (National Biscuit Company) is fabrikant van koekjes en snacks. Kellogg produceert een breed gamma aan voedingsproducten in de VS. In Europa is het bedrijf vooral bekend van hun Kellogg’s Corn Flakes en gelijkaardige producten.

3   Stad in de staat New York, niet het gelijknamig New York City (dat niet de hoofdstad is van de staat).

4   Dit bedrag komt overeen met de inflatie sinds de laatste CAO van meer dan 10 jaar geleden. In de VS zijn CAO’s niet gebonden aan een tijdslimiet. Automatische verlenging of heronderhandeling is al evenmin verplicht.

5  Na belastingen, sociale afdrachten en lonen.

6   Een van oorsprong gemengd openbaar/privé gezondheidszorgverstrekker actief in 8 VS-staten, die zeer goede zorgen verleent – op voorwaarde dat je er voor kan betalen…

7   Sinds dit artikel werd geschreven op 13 oktober werd wel een akkoord bereikt. De sector van de entertainmentindustrie is extreem flexibel, met vage arbeidscontracten. Werknemers kennen hun werkrooster maximaal binnen een week, dikwijls nog veel korter, waardoor ze bijna geen sociaal leven meer kunnen hebben, wegens permanente verplichte beschikbaarheid.

8   De American Federation of Labor (AFL) en het Congress of Industrial Organisations (CIO) is de grootste vakbondsfederatie van de VS, met meer dan 12 miljoen aangesloten leden in meer dan 50 vakbonden.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!