Bron: WWF België
WWF België

WWF vraagt de oprichting van een expertisecentrum ter bestrijding van de illegale houthandel in België

Ons land is een draaischijf voor de houthandel in Europa maar de autoriteiten moeten illegaal gekapt hout uit onze rekken houden. De federale overheid heeft zich geëngageerd om deze handel te bestrijden door de huidige controlemiddelen te versterken. WWF roept ministers op om deze inzet voort te zetten en vraagt de oprichting van een landelijk expertisecentrum dat opsporing effectiever maakt.

donderdag 7 oktober 2021 15:48
Spread the love

 

België is een van de 5 grootste importeurs van hout in Europa. Wat betreft tropisch hout stond ons land in 2018 op de eerste positie in Europa[1]. Gemiddeld komt er elke dag bijna een ton tropisch hout op onze markt en nog meer hout komt binnen in de vorm van panelen, kant-en-klaar meubelen of houtskool, waarvan een deel in transit, voornamelijk via de haven van Antwerpen. Helaas is niet al dit hout legaal gekapt in het buitenland.

De soorten die voor meubelen en andere houten producten worden gebruikt, moeten beter worden gecontroleerd om illegale houtkap aan banden te leggen. Momenteel is binnen de Europese Unie de invoer van hout en houtproducten onderworpen aan de houtverordening die bedrijven die ze op de markt willen brengen verplicht om het principe van ‘due diligence’ toe te passen. Dat wil zeggen dat ze zoveel informatie als mogelijk moeten verzamelen over de loten die ze aankopen en deze informatie moeten nakijken op betrouwbaarheid en risico’s, om te voorkomen dat illegaal hout in de toeleveringsketen terechtkomt.

België importeert 10 procent van zijn meubelen rechtstreeks uit China, een land dat verantwoordelijk is voor de helft van de illegale houtimport wereldwijd. WWF onthulde in een recent onderzoek dat sommige retailers producten verkopen waarvan ze de samenstelling of de oorsprong niet kennen, en dus niet kunnen weten of er geen illegaal hout bij is. Bij deze niet-aangegeven soorten ontdekte WWF veel tropisch hout afkomstig uit het Congobekken of Zuidwest-Azië, en zelfs een soort rozenhout die wordt beschermd door de Conventie inzake de internationale handel in bedreigde dier- en plantensoorten (CITES).

‘State-of-the-art’-methoden voor houtanalyse helpen licht te werpen op de samenstelling van verwerkte producten. België heeft twee laboratoria om houtsoorten te identificeren. Het eerste is gevestigd in het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, dat vorig jaar slechts 16 keer werd gevraagd om te helpen bij de identificatie van een soort, ondanks de grote hoeveelheden hout die in België werden geïmporteerd. De douane heeft ook een eigen laboratorium. Op dit moment is het niet mogelijk om de herkomst van het hout of de samenstelling van bewerkte producten zoals OSB te analyseren: monsters moeten naar het buitenland worden gestuurd.

Door de tests voor de detectie van illegaal hout te centraliseren, zou België meer autonoom kunnen zijn in deze controles, met een grotere efficiëntie en een betere coördinatie. Hans Beeckman, Hoofd Houtbiologie van het AfrikaMuseum: “Met een eigen expertisecentrum zou België snellere en efficiëntere technieken kunnen implementeren om de grote houtstromen die zijn markt binnenkomen te beheersen. De Belgische autoriteiten en bedrijven zouden een referentiepunt binnen handbereik hebben om hen te adviseren.”

De federale overheid engageerde zich om de huidige middelen om illegale handel op te sporen en te bestrijden te versterken, onder meer door het gebruik van nieuwe wetenschappelijke technieken. WWF ondersteunt de oprichting van een modern centrum om meer wetenschappelijke tests en analyses uit te voeren en om overtredingen van de regelgeving effectiever te identificeren. “Verantwoorde houthandel is onze hefboom om ervoor te zorgen dat de bossen die het hout leveren dat we importeren niet ten prooi vallen aan illegale houtkap. We verwachten van de overheid dat ze zich blijft inzetten om effectieve analysetechnieken te ontwikkelen om de illegale houthandel in ons land beter te bestrijden en te bestraffen. Wereldwijd schatten we dat meer dan 4,5 miljoen hectare bos hout leveren voor de producten die we in België importeren”, zegt Béatrice Wedeux, beleidsmedewerker bos bij WWF-België.

 

Note:

[1] https://www.idhsustainabletrade.com/uploaded/2020/10/IDH-Unlocking-sust-tropical-timber-market-growth-through-data_MM.pdf

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!