Premiejagers op ontsnapte slaven waren 'goede Samaritanen' die de vrijheid van de burger en de Grondwet beschermden. Foto: Library of Congress
Norman Solomon, Counterpunch,

Abortuspremiejagers Texas zijn christelijke fundamentalisten, geen klokkenluiders

Het federale gerechtshof van de VS zou de nieuwe abortuswet van de staat Texas dan toch tegenhouden nadat het dat aanvankelijk geweigerd had. Een van de fanatieke elementen van deze christelijk fundamentalistische wet is dat premiejagers - die in aanmerking komen voor een beloning van 10.000 dollar van de staat Texas - als "klokkenluiders" zouden erkend worden.

donderdag 7 oktober 2021 12:52
Spread the love

 

De grootste anti-abortusgroep in Texas probeert het deugdzame etiket ‘klokkenluider’ te plakken op roofdieren die rechtszaken zullen aanspannen tegen zorgverstrekkers die abortus aanbieden en iedereen die een vrouw “helpt of aanzet” tot een abortus.

Als journalist en activist heb ik in de afgelopen decennia met een aantal echte klokkenluiders gewerkt. Met hun verschillende achtergronden kregen ze te maken met instellingen variërend van het Pentagon en de CIA tot de National Security Agency en de Veterans Administration.

Hun persoonlijkheden en opvattingen varieerden sterk, maar geen van hen was een bullebak. Geen van hen wilde machteloze mensen in nood bedreigen of schade toebrengen. Integendeel, het doel van de klokkenluiders was om machtige instellingen verantwoordelijk te stellen voor schendingen van de mensenrechten.

Wat de Texaanse burgerwachten zullen proberen te doen is precies het tegenovergestelde. Hun doelwitten zijn vrouwen die voor een abortus kiezen en hun medestanders – mensen die onder druk staan. Deze vervolgers zien hen als een doelwit.

De klokkenluiders die ik heb gekend hebben allemaal grote risico’s genomen. De meesten verloren hun baan. Velen werden vervolgd voor valse beschuldigingen, zoals het overtreden van de spionagewet voor de “misdaad” het publiek te informeren met vitale informatie. Sommigen gingen naar de gevangenis. Bijna allemaal leden ze grote – vaak enorme – verliezen die hun persoonlijke financiële situatie enorm aangetast hebben.

In schril contrast daarmee zullen Texanen geld proberen te verdienen met deze nieuwe wet en niets riskeren. Terwijl ze samenwerken met de staat om het leven van anderen te bespioneren, streven ze ernaar zichzelf te verrijken.

“Deze (deel)staatswet creëerde een zogenaamd ‘particulier vorderingsrecht’ om de wet af te dwingen,” in de woorden van een CNN-reportage. “In wezen heeft de wetgever particuliere burgers gemachtigd om een civiele procedure aan te spannen – met de bedreiging van 10.000 dollar of meer schadevergoeding – tegen zorgverstrekkers of zelfs tegen iedereen die een vrouw na zes weken aan een abortus heeft geholpen.”

Zij die deze wet uitbuiten ‘klokkenluiders’ noemen, is een manier om de ware betekenis van klokkenluiden te verdraaien. De geschiedenisboeken zouden net zo goed kunnen verwijzen naar handhavers van de Fugitive Slave Act als ‘goede Samaritanen’, of toezichthouders op de naleving van (de rassenwetten van) Jim Crow als ‘burgeractivisten’.

Het is toepasselijk – en onthullend – dat de zogezegde klokkenluiders-website van de grote organisatie Texas Right to Life organisatie werd verwelkomd door een internetprovider die gespecialiseerd is in het hosten van diensten voor extreem-rechtse groeperingen.

Dankzij een provider genaamd Epik, zo meldde de Daily Beast, vond deze website “een nieuw thuis naast neo-nazi’s en witte supremacisten.” Hun digitale verhuizing kwam nadat de website door GoDaddy was verwijderd. Amper enkele dagen later krabbelde zelfs Epik terug.

Een van de enorme gevaren van de Texaanse abortuswet is dat er een Stasi1-achtige cultuur van verraad en angst zal ontstaan in de Lone Star State (Texas) en staten die deze wet kopiëren, met langdurige destructieve gevolgen. Als een vriend, buurman of collega iemand kan aangeven en daarvoor een beloning kan krijgen, zullen de gevolgen mettertijd corrosiever worden.

Geholpen door het Amerikaanse Hooggerechtshof, heeft de staat Texas nu vrouwenhaat in wetgeving vastgelegd. De gevolgen zullen ongetwijfeld inhouden dat er nog meer sterfgevallen zullen volgen, waardoor de kleerhanger het officieuze symbool van de staat zal worden. Echte klokkenluiders zullen diegenen ontmaskeren die profiteren van dit slachtofferen van vrouwen onder de dekmantel van deze afschuwelijke nieuwe wet.

 

Abortion Bounty Hunters in Texas are Vigilantes Not ‘Whistleblowers’ werd overgenomen van Counterpunch en vertaald door Louise Hantson. Norman Solomon is uitvoerend directeur van het Institute for Public Accuracy, waar hij de onderzoekswebsite ExposeFacts coördineert, en medeoprichter van RootsAction.org.

 

Note:

1   De Stasi’s (Staatssicherheit) waren de geheime politieke politie in Oost-Duitsland.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!