Bron: Wallpaper Flare

Positieve effecten jobbonus Vlaamse regering zijn volgens ABVV zeer onzeker

Volgens ABVV-secretaris Caroline Copers is het helemaal niet zeker of de jobbonus van de Vlaamse regering wel effectief werknemers zal kunnen helpen. Deze beslissing komt er volgens het ABVV tegen de signalen in van experten en organisaties van het maatschappelijk middenveld.

dinsdag 28 september 2021 17:01
Spread the love

 

De Vlaamse regering heeft in zijn jaarlijkse Septemberverklaring de beleidskeuzes van de begroting toegelicht. Een van de beslissingen is de invoering van een jobbonus. Volgens het socialistische Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV) is dit een ideologische keuze, waarvan de mogelijke gevolgen zeer twijfelachtig zijn. Deze keuze was reeds eerder vastgelegd in het regeerakkoord van N-VA, CD&V en Open VLD.

De jobbonus is een toelage voor de laagste lonen. Maandelijks gaat de Vlaamse overheid elke werknemer steunen die bruto 1.700 euro verdient met een toeslag van 50 euro – 600 euro op jaarbasis. Deze premie vermindert geleidelijk en dooft volledig uit bij een brutoloon van 2.500 euro. De precieze uitvoering van de maatregel moet de Vlaamse regering nog uitwerken.

Het ABVV blijft sceptisch om meerdere redenen. Een eerder voorstel, dat jobkorting werd genoemd, werd door het EU Hof van Justitie teruggefloten. Het is onzeker of deze jobbonus dezelfde juridische toets zal doorstaan.

De federale regering heeft eerder reeds maatregelen genomen voor ondersteuning van de minimumlonen. Daardoor blijft het onzeker of mensen met een laag loon deze jobbonus wel volledig zullen krijgen.

Om deze jobbonus volledig uit te kunnen keren vraagt de Vlaamse regering aan de federale regering deze toeslag te beschouwen als een belastingvoordeel. Omdat de jobbonus alleen telt voor werknemers in Vlaanderen, zou deze maatregel op deze manier ongelijkheid creëren tussen Belgische werknemers volgens de regio waar ze wonen. Dit kan er toe leiden dat werknemers in eenzelfde bedrijf een verschillend loon hebben. Bovendien, zonder fiscaal voordeel wordt de jobbonus deel van het belastbare loon en verdwijnt het positieve netto-effect grotendeels.

De jobbonus wordt niet eens automatisch toegekend maar moet worden aangevraagd. Die aanvraag is een administratieve drempel die het risico op verkeerde aanvragen inhoudt, die niet door de overheid zullen worden rechtgezet. Een werknemer met een laag loon riskeert bij promotie en een iets hoger loon deze bonus te verliezen en netto minder over te houden dan voorheen. Verder wijst het ABVV er op dat de toepassing van de jobbonus voor zelfstandigen onduidelijk is.

De vakbond meent dat er andere middelen bestaan om de laagste lonen te helpen, die reeds bewezen hebben te werken, zoals de verhoging van de sociale toeslag op de kinderbijslag en investeringen in sociale woningen.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!