Bron: Wikimedia Commons / Public Domain
IPS

VN-rapport: Syrië is nog te onveilig om vluchtelingen terug te sturen

Tien jaar na de start van de burgeroorlog in Syrië is er nog steeds sprake van geweld en oorlogsmisdaden door de verschillende strijdende partijen. Dit maakte het land niet veilig genoeg om Syrische vluchtelingen terug te zenden.

vrijdag 24 september 2021 10:08
Spread the love

 

De VN-onderzoekscommissie over Syrië heeft in een nieuw rapport vastgesteld dat het gewapend conflict tussen juli 2020 en juni 2021 toenam. Zo hebben burgers in Aleppo nog steeds “regelmatig te maken met geïmproviseerde bomauto’s die tot ontploffing worden gebracht in dichtbevolkte burgergebieden”, met vaak een dodelijke afloop. Het rapport heeft 243 doden bevestigd, maar de commissie schat dat het werkelijke aantal dodelijke slachtoffers groter is.

“Een decennium later blijven de partijen bij het conflict oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid begaan en de fundamentele mensenrechten van Syriërs schenden. De oorlog tegen Syrische burgers duurt voort en het is voor hen moeilijk om een veilige haven te vinden in dit door oorlog verscheurde land”, zei de voorzitter van de commissie, Paulo Pinheiro, op een persconferentie in Genève.

Kinderrechten

Volgens het rapport worden er ook minstens 40.000 kinderen in kampen vastgehouden. Volgens de waarnemers is er sprake van “willekeurige vrijheidsberoving” van de jongeren, wat in strijd is met het internationaal recht. Bovendien worden de kinderen door de vaak miserabele omstandigheden in die kampen ook andere mensenrechten ontzegd, zoals het recht op gezondheid en het recht op voedsel.

Pinheiro stelt dat het VN-verdrag inzake de Rechten van het Kind, dat Syrië in 1993 heeft geratificeerd, “volledig vergeten” wordt in het conflict. Het voorbije jaar vonden er ook nog steeds “intense gevechten” plaats tussen het Syrische leger en de rebellen, en tussen gewapende groepen onderling, in het “noordoosten, noordwesten en het zuiden van het land”.

Niet het moment om terug te keren

“De algemene situatie in Syrië ziet er steeds somber uit”, vindt VN-functionaris Karen Koning AbuZayd. “Naast het oplaaiende geweld, keldert de economie, zijn de beroemde rivierbeddingen van Mesopotamië op hun droogst in decennia, en de verspreiding van covid-19 lijkt niet te stoppen door een gezondheidszorgsysteem dat is gedecimeerd door de oorlog, en zelfs niet beschikt over zuurstof en vaccins”, aldus het commissielid.

“Dit is niet het moment om te overwegen om Syrië opnieuw een land te noemen dat geschikt is voor zijn vluchtelingen om er terug te keren.” Vorige week waarschuwde mensenrechtenorganisatie Amnesty International in een ander rapport dat vluchtelingen die toch terugkeren worden “opgepakt, gefolterd en verkracht door de veiligheidsdiensten”. 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!