Bron: Pixabay
Opinie - 11.11.11

‘België moet tand bijsteken op vlak van internationale solidariteit’

“2020 toonde de noodzaak aan internationale solidariteit meer dan ooit. Helaas kiest ons land nog steeds onvoldoende voor structurele oplossingen,’ stelt 11.11.11 in haar jaarrapport over het regeringsbeleid in 2020. De federale regering moet dringend werk maken van haar beloftes uit het regeerakkoord volgens de organisatie. 

donderdag 23 september 2021 11:41
Spread the love

 

De uitdagingen op vlak van internationale solidariteit zijn groter dan ooit volgens 11.11.11. De coronacrisis, gevolgen van klimaatverandering die steeds meer schade en verlies met zich meebrengen en de wereldwijde armoede die voor het eerst in twintig jaar terug toenam zijn duidelijke indicatoren, dat blijkt een balans die de Vlaamse koepelorganisatie voor internationale solidariteit opmaakt van het voorbije politieke jaar.  

“Meer uitdagingen betekent een nood aan meer middelen”, benadrukt 11.11.11-directeur Els Hertogen. “Dat de klimaatcrisis ons allemaal raakt, maakten de overstromingen afgelopen zomer duidelijk. Die impact is er al langer in lage inkomenslanden. Landen die het minste bijdroegen tot de klimaatcrisis. Deze week nog beloofde België jaarlijks 100 miljoen euro vrij te maken op vlak van klimaatfinanciering, een stap in de juiste richting, maar volgens onze berekeningen is er jaarlijks 500 miljoen euro nodig om een billijke bijdrage te leveren tot de internationale doelstelling.”

“Daarbovenop komt dat de welvarendste landen vijftig jaar geleden beloofden om 0,7% van hun BNI aan ontwikkelingssamenwerking te besteden”, aldus Els Hertogen. “België lijkt het op het eerste gezicht niet zo slecht te hebben gedaan. Toch lopen ook in dit geval de middelen hard achter op de daadwerkelijke noodzaken.” Het Belgisch percentage voor ontwikkelingssamenwerking steeg in 2020 van 0,40 naar 0,46 procent. Al moet dit cijfer volgens 11.11.11 gerelativeerd worden, omdat dit naast een kleine absolute stijging van het budget vooral volgt op een daling van het BNI met bijna 10 procent.   

“Exact 51 jaar later, staan we verder dan ooit af van die belofte. Wat een mijlpaal voor internationale solidariteit had moeten zijn, werd een verjaardag in mineur. België is een slechte leerling van de Europese klas”, stelt Els Hertogen. “De federale regering beloofde in haar regeerakkoord een bindend groeipad richting de 0,7% tegen 2030. De lopende begrotingsbesprekingen zullen tonen of de regering zich daadwerkelijk aan haar beloftes houdt: dit is hét moment van de regering om kleur te bekennen over 0,7%.

Volgens 11.11.11 vormen de lopende begrotingsgesprekken het moment om aan de Belgische samenleving duidelijk te maken dat solidariteit binnen en over de grenzen heen een én-én verhaal is. Volgens de koepelbeweging voor internationale solidariteit is het ontoelaatbaar dat bevolkingsgroepen wiens rechten niet gerealiseerd zijn tegen elkaar opgezet worden, duidelijk refererend naar de campagne van Vlaams Belang vorige week tegen minister Kitir. “Dat terwijl we net over grenzen heen, globale uitdagingen kunnen aanpakken en échte oplossingen kunnen aandragen in plaats van te polariseren”, klinkt het.   

“Maar nóg crucialer dan middelen vrijmaken, is het maken van beleidskeuzes op andere domeinen die ook een gigantische impact hebben op lage inkomenslanden. Hiervan is de ongelijke verdeling van vaccins en het gebrek aan echte beleidskeuzes om deze ongelijkheid aan te pakken een pijnlijk teken aan de wand”, aldus Hertogen.

Vaccinatietekort

In haar evaluatie wijst 11.11.11 op de ronkende verklaringen van alle grote internationale spelers aan het begin van de COVID-19-pandemie, van internationale organisaties tot zowat alle westerse landen, waaronder ook België. Niemand is veilig tot iedereen veilig is, klonk het in maart 2020. Met het Covax-programma werden internationale afspraken gemaakt over de productie en de verdeling van vaccins. Alle landen zouden dezelfde volgorde voor de vaccinatie hanteren: eerst de meest kwetsbare inwoners, dan de zorgverstrekkers, en dan van oud naar jong.

“Een jaar later is pijnlijk duidelijk dat er slechts één werkwijze overheerste: eerst het westen, dan de rest”, stelt Els Hertogen. Van de 5,5 miljard vaccindoses die wereldwijd zijn toegediend, is 80 procent toegediend in landen met hoge en hogere middeninkomens. In België is bijna driekwart van de bevolking volledig gevaccineerd, in Afrika amper twee procent. Terwijl verschillende westerse landen overwegen om hun bevolking een derde prik toe te dienen, is het aantal volledig gevaccineerden in veel lage en middeninkomenslanden nog steeds zeer laag.  Deze week nog bleek dat Covax een kwart minder vaccins ophaalde dan gepland.  

”Nochtans is het duidelijk: Om dit virus te verslaan, moeten we samenwerken, over alle grenzen heen. De internationale gemeenschap moet haar moreel falen structureel corrigeren door de COVID19-gerelateerde patenten tijdelijk vrij te geven”, zegt Els Hertogen. “België behoort niet tot de meer dan 100 landen die zich scharen achter het voorstel om de patenten op COVID-19-vaccins tijdelijk op te heffen om ze massaler te kunnen produceren.”

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!