Bron: Klimaatzaak
Open brief - Klimaatzaak

Open brief van 58.000 Belgen aan hun Eerste Minister: “Beste premier, uw land gaat schandalig om met zijn inwoners”

donderdag 16 september 2021 10:55
Spread the love

 

Op 17 juni werden de federale overheid en de drie gewesten veroordeeld omdat hun nalatig klimaatbeleid de zorgplicht en de mensenrechten van 58.000 Belgische burgers schendt. Nooit was er sprake van een grotere mensenrechtenschending door onze eigen overheden in ons land. Toch blijft het oorverdovend stil. We zijn intussen 3 maanden verder en niets wijst erop dat er een koerswijziging voorbereid wordt die deze massale mensenrechtenschending ongedaan zal maken. Zo stevenen we af op een situatie waarin het genot op een ongestoord veilig en gezond (gezins)leven voor alle Belgen en bij uitstek voor zij die vandaag nog (erg) jong zijn elke dag precairder wordt.

In deze open brief richten de 11 oprichters van Klimaatzaak namens 58.000 Belgische burgers een dringende oproep aan de premier om hier een einde aan te maken.

Dat klimaatzaken een nobele en moedige onderneming zijn, wordt ook erkend door Time Magazine. Roger Cox, een van onze advocaten naast het team van Equal Partners, werd voor zijn uitzonderlijke verdiensten genomineerd door Al Gore. Volgens Time Magazine is Roger Cox één van de 100 meest invloedrijke personen van 2021. Naast de Belgische Klimaatzaak, won Roger eerder al de Nederlandse Klimaatzaak van Urgenda en de Klimaatzaak tegen Shell.

 

De open brief

Beste premier,

Uw land gaat schandalig om met zijn inwoners. Onze mensenrechten worden massaal geschonden. Dat staat nu zwart op wit. De Brusselse rechtbank oordeelde in de Klimaatzaak dat het Belgische klimaatbeleid het recht op leven van 58.000 burgers schendt. Zij preciseerde dat dit gebeurt “in een context waarin u zich ten volle bewust bent van het zekere risico van gevaarlijke klimaatverandering voor de bevolking”. 58.000 burgers zaten mee in de juridische procedure van Klimaatzaak, maar de mensenrechtenschending geldt voor alle inwoners van dit land. Waar België vaak als eerste klaarstaat om mensenrechtenschendingen in andere landen te veroordelen, blijft het nu, 3 maanden na het vonnis, ondraaglijk stil.

Beste premier,

Welke toekomst kiest u voor onze kinderen en kleinkinderen? De allesverwoestende overstromingen in het zuiden van ons land staan nog vers en pijnlijk in ons geheugen. Van over de hele wereld worden we via het nieuws dagelijks overstelpt met apocalyptische beelden. Die waren perfect vermijdbaar geweest als er eerder was ingegrepen. Het gaat hier niet om noodlottige natuurrampen maar wel over “man-made” klimaatrampen. De stortvloed aan klimaatellende die ons nu in pijlsnel tempo overvalt, voorspelde de wetenschap al meer dan 30 jaar geleden en brengt ons recht op leven, op gezondheid, op een gezinsleven, op een veilige haven in gevaar. De toekomst hebben we wel nog enigszins in de hand. Alles hangt af van de keuzes die wij – jullie– nú maken. Welke keuzes maakt u vandaag voor onze kinderen en kleinkinderen?

Beste premier,

Neem een voorbeeld aan Merkel. België is niet het eerste land dat wegens nalatig klimaatbeleid op de vingers werd getikt. In april oordeelde het Duitse Grondwettelijke Hof dat het Duitse Klimaatbeleid de mensenrechten van de Duitse burgers schond. De regering Merkel greep prompt in. Nog geen week later gaf ze aan haar ambities fors op te voeren, en het Duitse reductiepad via – 65% in 2030 naar netto nul uitstoot in 2045 te brengen. Dat is volgens de klimaatwetenschap het absoluut minimale traject om rampscenario’s te voorkomen. In België, 3 maanden na het vonnis: niets van dat alles. Niets. Rien. Nichts.

Beste premier,

Straks start het nieuwe parlementaire jaar opnieuw. Wij gaan ervan uit dat klimaat hoog, zeer hoog, op de agenda zal staan en dat dit hét speerpunt wordt voor de komende jaren. Wij rekenen op u en uw regering om een nationaal crisisplan te ontwikkelen en voortvarend uit te voeren. We gaan ervan uit dat er grote beslissingen worden genomen, in actie wordt getreden, leiderschap wordt getoond om ervoor te zorgen dat België zijn verantwoordelijkheid neemt voor zijn aandeel in deze wereldwijde crisis. Wat we als land kunnen in de covid-crisis, kunnen we ook voor het klimaat. Daar zijn we zeker van.

Beste premier,

De inwoners van uw land rekenen op u. Neem deze rechterlijke veroordeling
en onze mensenrechten ernstig en kies voor moedige maatregelen tegen deze almaar uitdijende klimaatramp. Verbreek die stilte en toon met uw beleid dat u deze immense problematiek ernstig neemt. Begin nu, onmiddellijk, met een drastische verlaging van de Belgische broeikasgasuitstoot naar minimaal -65% in 2030. Er is geen tussenweg. Een zoveelste Belgisch compromis is geen optie. De wetten van de fysica zijn meedogenloos voor compromissen. Laat geen dag meer verloren gaan, want we hebben minder dan 10 jaar om het tij te keren. Maak een einde aan deze beschamende mensenrechtenschending.

Beste premier, u bent aan zet.

 

Namens 58.000 Belgische burgers en Serge de Gheldere, Ignace Schops, Dirk de Clippeleir, Francesca Vanthielen, Nic Balthazar, Lambert Schoenmaekers, Johan Van Den Bosch, Tom Lenaerts, Tom Brookes, Koen Vanmechelen en Stijn Meuris: de oprichters van VZW Klimaatzaak.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!