Open brief - IPS

Medische vakbladen in gezamenlijke brief: “Opwarming van de aarde schaadt onze gezondheid”

Meer dan tweehonderd toonaangevende medische tijdschriften roepen de wereldleiders op om in actie te komen tegen de klimaatverandering die naast de natuur ook “de gezondheid ernstig schaadt”.

maandag 6 september 2021 17:37
Spread the love

 

De tweehonderd auteurs hebben in een open brief opgeroepen om dringend iets aan de klimaatverandering te doen om de algehele volksgezondheid niet “nog meer onnodige schade toe te brengen”.  Ze beseffen dat de covid-19-pandemie veel aandacht van de leiders vraagt, maar stellen dat de wereld niet langer is opgewassen tegen de hoge uitstoot van broeikasgassen.

Gezondheid bedreigd

Het edito is er gekomen in de aanloop naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) eind deze maand, en COP26, de klimaattop die in november zal plaatsvinden in Glasgow. De ondertekenaars roepen gezamenlijk op om “dringend actie te ondernemen om de gemiddelde temperatuur beneden 1,5 graden Celsius te houden, een einde te maken aan de vernietiging van de natuur en de gezondheid te beschermen.”

Volgens de auteurs is er ontegensprekelijk bewijs dat de volksgezondheid bedreigd wordt door de opwarming van de aarde, de teloorgang van natuur en het verlies van biodiversiteit.

Ze stellen dat de stijging van de globale temperatuur verantwoordelijk is voor een toename van uitdrogingsverschijnselen, huidaandoeningen, tropische infecties, mentale gezondheidsproblemen, zwangerschapscomplicaties, allergieën, cardiovasculaire problemen, longaandoeningen en sterfte.

Van koers veranderen in 2021

“De grootste bedreiging voor de volksgezondheid is het voortdurende falen van de wereldleiders om de globale temperatuurstijging onder de 1,5 graden Celsius te houden en om de natuur te herstellen. Er dienen dringend brede maatschappelijke veranderingen te komen, willen we een eerlijke en gezonde wereld zijn”, schrijven ze. 

“Wij, de uitgevers van medische tijdschriften, roepen overheden en andere leiders op om in actie te komen en van 2021 het jaar te maken waarin de wereld eindelijk van koers verandert – onze gezondheid hangt ervan af.”

De oproep is wereldwijd verschenen in bladen als The Lancet, New England Journal of Medicine, European Heart Journal, East African Medical Journal, Global Journal of Medicine and Public Health, Journal of Child Health Care, Chinese Science Bulletin en National Medical Journal of India.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!