Bron: Pixabay
Opinie - TAPP-Coalitie, Eosta

Nederlandse coalitie neemt initiatief tot appèl aan 50 wereldleiders voor vleestaks

De Nederlandse TAPP-coalitie (True Animal Protein Price Coalition), die zich inzet voor een transitie van dierlijk naar plantaardig eiwit, heeft met steun van Eosta en een snel groeiend aantal partners een ambitieuze actie opgezet om de regeringsleiders van 50 landen op te roepen tot het invoeren van een vleestaks die is gebaseerd op True Cost Accounting. Het geld dat dit oplevert, moet besteed worden aan het goedkoper maken van plantaardige voeding en het ondersteunen van boeren. De voordelen voor volksgezondheid en klimaat lopen in de miljarden.

maandag 9 augustus 2021 17:27
Spread the love

 

De campagne Carbon Pricing for Food (hashtag: #futurefoodprice) roept de 50 landen met de hoogste vleesconsumptie ter wereld op om vlees en zuivel een reële prijs te geven, die de verborgen gezondheidskosten en milieukosten van de vleesproductie zichtbaar maakt. Op die manier zal de vleesconsumptie per persoon omlaag gaan.

Wetenschappers van de EAT-Lancet Commission hebben uitgerekend dat een vleesconsumptie van 300 gram per week (16 kg per jaar) optimaal zou zijn voor volksgezondheid en klimaat. De landen in de lijst zitten gemiddeld op zo’n 78 kilo per persoon per jaar, met uitschieters tot 124 (USA) en 137 (Hong Kong). Ter vergelijking: Nederland zit op 76 kg per persoon per jaar, Duitsland op 88 kg, België op 66 kg, Frankrijk op 83 kg en Zweden op 77 kg.

Noodzaak en voordelen

De consumptie van vlees en zuivel veroorzaakt bijna 60 procent van het jaarlijkse verlies aan biodiversiteit, en 15 tot 20 procent van de wereldwijde broeikasgasemissies – en groeit snel. Uit onderzoek blijkt dat een meerderheid van burgers achter een carbontaks op vlees staat, mits de opbrengsten teruggaan naar burgers en boeren. Invoering van een vleestaks zou in rijke landen leiden tot een heffing van 2 tot 4 euro per kilo vlees. Dit geld kan ingezet worden om plantaardig voedsel goedkoper te maken, boeren te belonen voor CO2-reductie, compensatie voor mensen met lage inkomens, en steun voor arme landen.

Wetenschappers uit Oxford berekenden dat de kosten voor gezondheidszorg in Europa met 9 miljard omlaag zouden gaan, bij invoering van een carbontaks op vlees en zuivel. Een belasting op vlees in 28 EU-landen zou leiden tot een uitstootreductie van 120 Mton CO2e/jaar.

Oproep: teken de brief

De campagne Carbon Pricing for Food gaat een brief aan 50 presidenten en ministers aanbieden, ruim voor de VN Klimaattop op 1 november 2021. Organisaties en bedrijven die achter het idee van de actie staan, zijn van harte uitgenodigd om de brief zo snel mogelijk te ondertekenen. Hiertoe kunnen zij contact opnemen en hun logo opsturen naar de TAPP Coalitie in Amsterdam, info[at]tappcoalitie.nl. Inmiddels is de brief getekend door organisaties in Nederland, Polen, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Latijns Amerika en Zwitserland. Doet uw duurzame organisatie ook mee?

De campagnepagina van Carbon Pricing for Food en de conceptbrief aan staatshoofden, alsmede een mediakit, is te vinden op http://futurefoodprice.org. Om u aan te sluiten, mail info[at]tappcoalitie.nl.

Over de TAPP-coalitie

De True Animal Protein Price Coalition (TAPP Coalitie) werd in 2018 opgericht om de consumptie en productie van eiwitten duurzamer te maken, in Nederland en Europa, door het invoeren van een eerlijke prijs inclusief milieukosten. Zie ook www.tappcoalitie.nl en www.futurefoodprice.org. Eosta was het eerste bedrijf dat de TAPP-coalitie actief steunde.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!