foto: Flickr
Opinie - Animal Rights vzw, Jen Hochmuth

België blijft Europese topper op vlak van proefdierenleed

De Europese Unie heeft zojuist de laatste statistieken over dierproeven in 2018 gepubliceerd. Het onverteerbare verslag van bijna 400 bladzijden gaat prat op transparantie en kondigt een daling van het aantal gedode dieren aan. België behoort tot de grootverbruikers van proefdieren in Europa. Met 492.479 proefdieren bekleedt België de 7de plaats in de rangschikking van de landen met de meeste dierproeven. Ons land staat in de top 3 van lidstaten met de meeste proefkonijnen. Wat het aantal proefhonden betreft, staan we op de vijfde plaats. Het aantal genetisch gemodificeerde proefdieren is zelfs verdubbeld op 1 jaar tijd in België.

dinsdag 3 augustus 2021 13:28
Spread the love

Stijging van honden- en apentesten in de eu

Het aantal gebruikte dieren in Europa (exclusief de gegevens voor Noorwegen, die in eerdere statistieken buiten beschouwing zijn gelaten) daalt voor het eerst sinds 1991 onder de 9 miljoen, met een totaal van 8.921.758 dieren. In 2017 (toen Noorwegen nog niet werd meegerekend) werden 9.388.162 proefdieren ingezet. Als echter ook rekening wordt gehouden met de cijfers van Noorwegen, werden er in 2018 10.572.305 proefdieren in dierproeven gebruikt.

Zoals we weten, zijn primaten beschermde diersoorten. Toch is het aantal proeven op primaten met 4% gestegen sinds 2017 (8583 proefapen in 2018). In vergelijking met 2017 is het aantal dierproeven op honden in de EU zelfs met 29% gestegen (17.711 proefhonden in 2018). Katten (38%) en honden (46%) behoren ook tot de meest in de EU ingevoerde soorten uit niet-EU-landen.

In werkelijkheid verandert er niets. Het aantal dierproeven op honden en apen is zelfs aan het stijgen. Dieren blijven lijden in deze wrede en meestal vervangbare experimenten.

Het aantal dierproeven in België daalt amper

Met 492,479 proefdieren bekleedt België de 7de plaats in de rangschikking van de landen met de meeste dierproeven, na Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië. Dit is een daling van amper 4% ten opzichte van 2017, toen in ons land 511.194 dierproeven werden uitgevoerd. Nederland volgt op de 8ste plaats met 392.675 dierproeven.

Deze aantallen zijn nog steeds veel te hoog als we bedenken dat de richtlijn die het gebruik van proefdieren regelt, bepaalt dat het gebruik van proefdieren slechts een laatste redmiddel mag zijn en dat het ultieme doel van de richtlijn is om dierproeven te herleiden tot nul.

België topt de lijst van proefkonijnen en proefhonden

Ons land staat ook in de top 3 van de lidstaten met het hoogste aantal proefkonijnen (61.575), na Frankrijk en Duitsland. Dit is een stijging van 6% ten opzichte van 2017. Wat het aantal proefhonden in 2017 betreft, staat België met 1684 proefhonden op de vijfde plaats. Dit is een daling van 10% ten opzichte van 2017.

In België werden er 50% meer proefhonden gebruikt dan in Nederland. Nederland is met 1016 proefhonden op de 7de plaats beland. België is een van 8 uit de 29 lidstaten die dierproeven op apen uitvoeren.  In 2018 werden 48 proefapen ingezet.

In werkelijkheid is er de voorbije decennia weinig veranderd. Dieren blijven lijden in wrede experimenten, die meestal nutteloos, overbodig, of vervangbaar zijn.

Genetisch gemodificeerde proefdieren verdubbeld op 1 jaar tijd in België

Genetisch gemodificeerde dieren vormen een groot onderdeel van proefdieren in de EU, met meer dan 1,5 miljoen. Bij de genetische modificatie van een dier wordt het genetisch materiaal gewijzigd op een manier die niet van nature voorkomt. Met 63.792 proefdieren bekleedt ons land plaats 5 in de rangschikking van de landen met dieren die worden gebruikt voor het creëren en in stand houden van genetisch gemodificeerde proefdieren. In 2017 waren het er nog 31.880, daarmee is het aantal zelfs verdubbeld op 1 jaar tijd.

Het creëren van genetisch gemodificeerde dieren en het uitvoeren van experimenten kost miljoenen dieren per jaar het leven en brengt in elke fase veel leed met zich mee. Volgens de recente cijfers dragen 16% van de proefdieren een genetisch defect dat extra lijden veroorzaakt. Dit wil zeggen dat deze dieren pijn vanaf de geboorte en aandoeningen hebben die hen zwak maken en zo nog meer blootstellen aan stress en lijden.

Genetische modificatie is een schending van dierenrechten en moet verboden worden

Het genetisch modificeren is een schending van dierenrechten, omdat het gaat om het manipuleren van dieren voor menselijke doeleinden en omdat het de intrinsieke waarde van andere dieren ontkent.

Veel wetenschappers beseffen dat andere dieren niet geschikt zijn als modellen voor de mens. Het feit dat proefdieren eerst genetisch gewijzigd dienen te worden is al een bewijs dat hun voorspellende waarde voor de mens nooit voldoende gaat zijn.

Animal Rights is een petitie gestart en roept de EU op om de wetgeving te herzien en pleit voor een volledig verbod van genetische modificatie van dieren.

https://www.animalrights.be/stop-de-genetische-modificatie-van-dieren

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!