Bron: Facebook Comité des soutiens de l'USPR
Opinie - Comité des Soutiens de l'USPR

UFO-bezetters vragen UGent-rector en politie KVHV-actie tegen sans papiers niet licht op te vatten

Maandag op 12 juli heeft de extreem rechtse studentenvereniging KVHV tijdens een filmvertoning, georganiseerd door de bezetting aan het UFO, een tegenactie georganiseerd door een spandoek van de bezetting te beplakken met posters. Deze posters bevatten de tekst “Illegaliteit is criminaliteit”, en zijn door het KVHV ook door de rest van Gent verspreid. Tijdens hun actie hebben wij als leden van de bezetting de actie gestopt. De slogan van de posters was in dezelfde stijl als de “niemand is illegaal”-actie, wat duidelijk verband houdt met de wijze waarop migranten zonder papieren door onze politiek worden geportretteerd als criminelen.

dinsdag 13 juli 2021 11:51
Spread the love

 

Dit is precies de boodschap waartegen de bezetters van het UFO zich verzetten. Door de acties georganiseerd door de USPR te steunen. Het protest dat vorige vrijdag plaatsvond in Gent toont aan dat de huidige politieke blokkade het effect is van de paniekpolitiek van het Open VLD en CD&V die zich minder en minder politiek durven uitspreken tegen de uitsluitingspolitiek van het Vlaams Belang. Onze actie en het protest op vrijdag hebben laten zien dat het idee dat enkel de Frans sprekende bevolking solidair is met regularisatie, onjuist is.

De USPR heeft laten zien dat het mogelijk is om verzet te tonen tegen het Vlaams Belang en hun autoritaire liberalisme, en dat het noodzakelijk is ons uit te spreken tegen racistische uitlatingen. Dit is de basis waarop een politiek tegen uitbuiting gebouwd moet worden. Deze vorm van verzet is gereproduceerd door de studenten en activisten betrokken bij de bezetting van het UFO door de actie van het KVHV geen kans te geven. Tegelijkertijd heeft de USPR laten zien dat tegenover het geïnstitutionaliseerd racisme van instanties zoals de Dienst Vreemdelingenzaken, georganiseerd verzet de enige optie is door hun bestaan te laten reflecteren in de papieren die ze hebben, en af te wijken van individuele regularisatie. Onze bezetting aan het UFO staat duidelijk tegenover de politiek van onze overheid die in het voordeel van het Vlaams Belang al zijn politieke wendbaarheid is verloren.

Daarom vragen wij, als de bezetting van het UFO, dat onze rector en onze Gentse politie deze actie van het KVHV niet te licht opvatten en daarmee dezelfde fout begaan als onze politiek door het gevaar van extreem rechts te onderschatten. Ten slotte vragen wij de regering om een standpunt in te nemen tijdens de kritieke situatie van de hongerstakers en om de criminele politiek van immigratie in België te veranderen door in te stemmen met de eisen van de USPR:

– Een verlengbare verblijfsvergunning van een jaar met onbeperkte toegang tot de arbeidsmarkt, in eerste instantie voor de hongerstakers en in tweede instantie voor iedereen zonder papieren die in België aanwezig is, zodat er tijd overblijft om te onderhandelen over een structurele oplossing (CIM “Asiel en migratie”).

– Een akkoord te vinden tussen de bevoegdheid van de regionale tewerkstelling en de federale bevoegdheid voor het toekennen van verblijf in het kader van de interministeriële conferentie (CIM) “Asiel en Migratie”. Zo zouden de gewesten de aanvraag van een gecombineerde vergunning kunnen toestaan aan personen die geen verblijfsvergunning op het Belgische grondgebied hebben. Dit gewestelijk beleid moet absoluut gekoppeld worden aan de validatie van verblijfsaanvragen door de OE, om vormen van “seizoensburgerschap” te vermijden. De regularisatie van personen zonder papieren op basis van de toekenning van een arbeidsvergunning vereist dus een essentiële band tussen de federale bevoegdheden en entiteiten.

– Toegang tot opleiding moet openstaan voor mensen zonder papieren, gekoppeld aan een werkvergunning en het recht op verblijf.

– De noodzaak van bescherming en sancties tegen uitbuiting op het werk. Huisvesting, gezondheid, maar ook structureel geweld (geslacht, ras, klasse, leeftijd, enz.) mogen tijdens het verblijf niet worden gebruikt als chantagemiddel. Het recht op een eerlijk proces hangt af van de toegang tot volwaardig burgerschap. Hun verblijf kan dus niet worden beperkt tot de duur van een klacht.

De invoering van een regularisatiebeleid dat gebaseerd is op criteria die rekening houden met de reële situatie van werknemers zonder papieren in België en dat geïnspireerd is op de vroegere werkzaamheden van collectieven van migranten zonder papieren, zoals het “cahier des charges de la coordination des sans-papiers 2019” met een onafhankelijke commissie voor de toekenning en de controle van de procedures

Tot slot nodigen wij u uit om zaterdag 17 juli naar het fietsprotest in Gent te komen om deze eisen te steunen.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!