Op 19 juli 1979 verdreven de Sandinisten de tot de laatste dag door de VS gesteunde dictator Anastasio Somoza van de macht in Nicaragua. Foto: Margaret Randall
Open brief - Alice Walker, Daniel Ellsberg, Noam Chomsky et al,

Oproep van 500+ VS-activisten aan de regering van Nicaragua

Meer dan 500 voormalige activisten uit de VS die in Nicaragua hebben gewerkt tussen 1978 en 1990 of er voor activist waren in de VS hebben een dringende oproep gestuurd aan president Ortega om 130 politieke gevangenen vrij te laten, de nieuwe veiligheidswet in te trekken en vrije deelname van alle kandidaten toe te laten aan de presidentsverkiezingen van 7 november 2021.

maandag 12 juli 2021 13:23
Spread the love

 

Wij, ondergetekenden, zijn progressieve activisten die deelnamen aan Amerikaanse anti-interventie en solidariteitsbewegingen die de Sandinistische revolutie steunden vanaf de jaren 1970. Velen van ons woonden en werkten in Nicaragua of bezochten het land als lid van internationale solidariteitsdelegaties en werkbrigades tussen 1979 en 1990.

We geloofden toen, en blijven nu geloven, in het recht van het Nicaraguaanse volk op zelfbeschikking. De omverwerping van de Somoza-dictatuur en de opbouw van een nieuwe samenleving waren acties van een soeverein volk dat zijn eigen lot bepaalde.

We gingen naar Nicaragua om de heldhaftige en nobele inspanningen van het Nicaraguaanse volk te steunen om hun land weer op te bouwen tot een land van rechtvaardigheid, gelijkheid en democratie.

We zijn ook gegaan om getuige te zijn en ons te verzetten tegen de illegale en immorele acties van onze eigen VS-regering die het recht op zelfbeschikking van het Nicaraguaanse volk schonden.

De regering van de VS organiseerde, financierde, leidde en beschermde een contra-leger dat duizenden burgers doodde, scholen, gezondheidsklinieken en boerderijen in brand stak, en doelgericht leraren, artsen en landbouwkundigen vermoordde.

Een van de slachtoffers van de door de VS gesteunde contra’s was onze collega, ingenieur Benjamin Linder, die in april 1987 werd vermoord samen met zijn Nicaraguaanse collega’s Sergio Hernandez en Pablo Rosales terwijl ze een hydro-elektrische dam aan het bouwen waren in het noorden van Nicaragua.

Wij zijn ons terdege bewust van en verafschuwen de lange, beschamende geschiedenis van de VS-regeringsinterventie in Nicaragua en in vele andere landen in Latijns-Amerika.

De misdaden van de regering van de VS – in heden en verleden – zijn echter niet de oorzaak van, noch rechtvaardigen of verontschuldigen zij de misdaden tegen de menselijkheid nu gepleegd door het huidige regime van Daniel Ortega en Rosario Murillo.

In de afgelopen 15 jaar hebben we steeds meer ontmoedigd aanschouwd hoe Daniel Ortega en Rosario Murillo een autocratische familiedynastie consolideerden om boven alles aan de macht te blijven.

We zijn ontzet over hun aanvallen op vrouwenorganisaties, onafhankelijke journalisten, milieuactivisten en inheemse gemeenschappen die zich verzetten tegen de aanleg van het voorgestelde kanaal[1].

We hebben gezien hoe het regime, dat al de drie overheidsmachten controleert, de overheidsinstellingen volledig heeft gepolitiseerd en de rechtsstaat ondermijnd.

In 2018 zagen we de uitbarsting van de massale ‘autoconvocado’ (zelf opgeroepen) sociale protesten die uitbarstten. We zagen honderdduizenden Nicaraguanen de straat op gaan. Deze massale uitbarsting was niet – en kon niet – het resultaat zijn van Amerikaanse interventie. Het was een demonstratie van vastberadenheid, van Nicaraguanen die voor zichzelf denken en actie ondernemen voor zichzelf, namens zichzelf.

We waren geschokt en ontzet door de dodelijke reactie van het regime Ortega-Murillo op deze protesten, de steeds toenemende politieke onderdrukking van de burgermaatschappij en de schending van de fundamentele mensenrechten en grondwettelijke rechten van de Nicaraguaanse bevolking.

En nu, tijdens deze laatste weken en dagen, zijn we verontwaardigd over de nieuwste manoeuvres om elke vorm van dissidentie te sluiten. We zijn verontwaardigd over de aanhouding en detentie van vijf prominente potentiële oppositiekandidaten voor de geplande presidentsverkiezingen van november 2021, ook al zijn we het niet eens met hun politieke standpunten.

Wij zijn verontwaardigd over de aanhouding en detentie van activisten en leiders van het maatschappelijk middenveld en van de oppositie. En we zijn woedend over de aanhouding en detentie van de historische revolutionairen Dora María Téllez, Hugo Torres en Victor Hugo Tinoco.

Zelfs op het hoogtepunt van de door de VS geleide contra-oorlog tegen Nicaragua, respecteerde en beschermde de revolutionaire regering het recht van oppositiekandidaten om mee te doen aan vrije en eerlijke verkiezingen.

In 1990, waren we verrast en bedroefd door de verkiezingsnederlaag van de Sandinistas, maar we waren ook onder de indruk van de vreedzame machtsovername, een voorbeeld van democratie in actie.

De huidige regering Ortega-Murillo vertegenwoordigt op geen enkele wijze de waarden, beginselen en doelstellingen van de Sandinistische revolutie die we ooit bewonderden? Ze verraadt de nagedachtenis van tienduizenden Nicaraguanen die stierven voor een democratisch Nicaragua waar de bevolking vrij en eerlijk kan kiezen wie hen zal leiden.

Om deze redenen roepen wij als progressieve anti-interventie-solidariteitswerkers, roepen het regime van Ortega-Murillo op tot:

  • de vrijlating van de meer dan 130 politieke gevangenen die momenteel worden vastgehouden, waaronder kandidaten van de oppositie en historische leiders van de Sandinistische revolutie;
  • de volledige intrekking van de draconische nationale veiligheidswet op grond waarvan deze personen werden aangehouden;
  • onderhandelingen over electorale hervormingen die vrije en eerlijke verkiezingen zullen verzekeren en de voor het ogenblik gedetineerde presidentskandidaten in staat stellen deel te nemen aan verkiezingen onder internationaal toezicht.

 

Ondertekenaars: Alice Walker, Daniel Ellsberg, Margaret Randall, Noam Chomsky et al. De volledige lijst van meer dan 500 voormalige solidariteitswerkers uit de VS in Nicaragua vind je hier.

 

Note:

[1] De regering wil een nieuw kanaal bouwen tussen de Stille en de Atlantische Oceaan als alternatief voor het Panamakanaal. Dit gaat terug op zeer oude historische ambities. Toen de VS haar gading niet vond in Nicaragua bouwde de grootmacht het huidige Panama-kanaal, nadat het de Colombiaanse provincie Panama met een door de VS gefinancierde separatistische beweging afscheurde van Colombia (nvdr).

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!