Bron: Pixabay
IPS

Rode Kruis: “Nog veel obstakels in toegang tot vaccins voor vluchtelingen en migranten”

Hoewel steeds meer landen vluchtelingen en migranten opnemen in hun nationale vaccinatiecampagnes, zijn er in de praktijk nog tal van obstakels voor de kwetsbare groep om de prik te verkrijgen. Dat blijkt uit een nieuw rapport van het Internationale Rode Kruis.

woensdag 30 juni 2021 14:46
Spread the love

 

De hulporganisatie onderzocht in 52 landen in welke mate vluchtelingen, asielzoekers en mensen zonder papieren toegang hebben tot vaccinatie tegen covid-19. In 90 procent van de landen bleek dat een gebrek aan informatie over hoe je een vaccin kan bekomen daadwerkelijke inenting in de weg stond. In 67 procent van de ondervraagde landen was de taalbarrière een probleem.

“Op papier is er enige vooruitgang geboekt om migranten te betrekken bij vaccinatiestrategieën. Onze onderzoeksresultaten geven echter aan dat sommige groepen, met name migranten zonder papieren, in de praktijk nog steeds worden uitgesloten”, vertelt Francesco Rocca, voorzitter van de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen (IFRC). “Ervoor zorgen dat iedereen toegang heeft tot covid-19-vaccins is niet alleen het juiste om te doen vanuit een humanitair perspectief. Het is ook het beste om te doen vanuit een gezondheids- en sociaaleconomisch oogpunt.”

Een minderheid van de onderzochte landen (minder dan 30 procent) hanteert een beleid dat vluchtelingen en migranten bewúst uitsluit van de nationale vaccinatiecampagne. In de praktijk stoten de mensen echter vaak op hindernissen in de zoektocht naar een prik.

Vaccintwijfel

Naast een gebrek aan informatie en de taalkloof, is vaccintwijfel en de angst voor bijwerkingen bij de migranten en vluchtelingen zelf een belangrijke barrière. Volgens het Rode Kruis kunnen intensieve communicatiecampagnes hier verandering in brengen.

Daarnaast verhinderen in meer dan de helft van de landen administratieve vereisten de toegang tot vaccins, volgens het rapport. In ruim de helft van de 52 landen wordt vaccinatie voor vluchtelingen, ontheemden en migranten van welke aard dan ook verhinderd door een gebrek aan identificatiedocumenten die geaccepteerd worden door de registratiesystemen van de overheid. In een derde van de landen is het registratieproces te omslachtig of te uitgebreid.

Angst voor deportatie

In 50 procent van de landen vrezen de asielzoekers en mensen zonder papieren dat ze gearresteerd of gedeporteerd zullen worden indien ze zich registreren voor de vaccinatiecampagne. In evenveel landen vormt een gebrek aan vaccins een probleem.

“Om covid-19 te verslaan, zullen we ons moeten concentreren op zowel de ‘hardware’ als de ‘software’ van een succesvolle vaccinatiestrategie. De hardware gaat over het krijgen van vaccins naar elk land en elke gemeenschap. De software zorgt ervoor dat iedereen, inclusief vluchtelingen en migranten, wordt geïnformeerd en betrokken”, besluit Rocca. Om de pandemie te beëindigen en het herstel te stimuleren, is het dringend nodig om alle obstakels weg te nemen en maatregelen te treffen die de toegang tot covid-19-vaccins voor iedereen garanderen.”

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!