De complottheorie van de omvolking
Opinie -

De complottheorie van de omvolking

De voorzitter van het Vlaams Belang gebruikte een tijdje geleden de term ‘omvolking’ kwistig in de pers, maar wist van toeten noch blazen over de herkomst van het begrip. ‘Hebben jullie een ander woord voor het fenomeen waarbij 30 procent van de in 2020 in Vlaanderen geboren kinderen geen Nederlands spreekt met zijn moeder? Ik begrijp de ­hysterie over de term niet’ (De Standaard 31 mei). Omdat die uitspraak op mijn maag is blijven draaien, heb ik even een aantal dingen op een rijtje gezet.

woensdag 30 juni 2021 12:48
Spread the love

 

De term omvolking, die teruggaat op de nazi-term Umvölkung, is een van de sleuteltermen van het nieuwe extreem-rechts, ook en vooral van de witte suprematisten, zelfverklaarde neonazi’s zoals Anders Behring Breivik en Brenton Tarrant, die geloven dat de Joden het witte ras willen uitroeien door vermenging: ‘the white genocide’. Hij werd, met uitgomming van het antisemitisme, door Renaud Camus gepopulariseerd als ‘de grote vervanging’, dat een complot is van ‘élites remplacistes’ om de Franse en bij uitbreiding Europese bevolking te vervangen door vreemdelingen, vooral islamieten. Niet alleen is de term afkomstig uit het nazi-jargon, waar hij stond voor de etnische zuivering van Oost-Europa, door verplaatsing en uitroeiing van de bevolking, om plaats te maken voor ras-Duitsers, maar vooral is het dus een hedendaagse complottheorie, die bestaat in vele varianten.

Een zeer interessante versie van de ‘theorie van de omvolking’ vindt men in Doorbraak, het lijfblad van de Vlaams-Nationalisten, uiteengezet door een Europarlementslid van het Vlaams Belang, Tom Vandendriessche. Het gaat, zo staat in de eerste regel, om een ‘doelbewuste migratie’. De kern van zijn betoog is dat de ‘cultuurmarxisten’ een doelbewuste omvolking organiseren: “Het wil doelbewust een monoculturele samenleving transformeren in een multiculturele samenleving. De homogene meerderheid vervangen door een heterogene groep minderheden. Zo hoopt men via het multiculturalisme een Utopia te kunnen construeren. Dit is het cultureel marxisme. Decennialang al is de essentie van het linkse beleid daarop gericht. Het wil letterlijk zoveel mogelijk vreemdelingen importeren.”

Dàt is wat omvolking wil zeggen: wij zijn het slachtoffer van een vervanging, een etnische zuivering, als het al geen genocide is, een complot van cultuurmarxisten. Wat zijn cultuurmarxisten? Volgens Wikipedia is cultuurmarxisme “een samenzweringstheorie die veronderstelt dat linkse marxistische ideeën en denkers verantwoordelijk zijn voor het ondermijnen en omverwerpen van de Westerse cultuur. Anders dan klassieke marxisten zouden cultuurmarxisten de bestaande orde niet langs economische maar langs culturele weg willen opschudden, via hun invloed in culturele instellingen en het culturele debat.”

Ook deze term is afgeleid uit het nazi-jargon, cultuurbolsjewisten, die (meestal Joodse) kerels die door hun ontaarde kunst en zo, de mentale gezondheid van het Duitse volk probeerden aan te tasten, en waarvan velen daarom in nazikampen zijn omgebracht. Cultuurmarxisten zijn zo mogelijk nog erger, want die onbestaande sekte van ‘linkse ratten’ zit werkelijk overal. De combinatie van beide termen, omvolking en cultuurmarxisme – dus eigenlijk twee complottheorieën voor de prijs van één – is een hondenfluitje voor extremisten en witte suprematisten.

Anders Behring Breivik heeft het gehoord en begrepen door 77 jongeren, pro-multiculturele jonge socialisten, dus cultuurmarxisten, uit te moorden. Waarom de uitvoeders, de moslims, uitmoorden, als je ook de aanstichters, de cultuurmarxisten, kan aanpakken? Brenton Tarrant heeft het gehoord en begrepen, en een aanslag gepleegd op een moskee in Christchurch in Nieuw-Zeeland. Die ging voor de uitvoerders van het complot. Jürgen Conings heeft het ongetwijfeld ook gehoord.

Naast Marc van Ranst – mochten cultuurmarxisten bestaan, hij zou er zeker een zijn – stond ook een moskee op zijn verlanglijstje. U ziet, there is method in the madness: je kan of de aanstichters of de uitvoeders van de grote vervanging viseren, of allebei natuurlijk. Het feit dat Van Ranst met zijn gezin vijf weken lang ondergedoken zat, is de bekroning van een jarenlange haatcampagne van het Vlaams Belang en zijn internettrollen. Toch? Tamelijk ziek allemaal.

Dat Van Grieken de hysterie niet begrijpt, is flauwekul natuurlijk. En dat hij geen ander woord had ook. Er zijn er vele: internationalisering, zoals demograaf Patrick Deboosere het noemde (De Standaard 14 januari), of superdiversiteit – die dekselse cultuurmarxisten -, of gewoon globalisering. Het is een proces overal ter wereld: globalisering behelst niet alleen kapitaalstromen en wereldhandel maar ook migratiestromen. Dat is geen complot, maar de gang van de wereld. En doet zich ook zowat overal ter wereld voor.

Globalisering kan leiden naar de totale ondergang in ecologische catastrofes maar helaas ook tot aanslagen en zelfs burgeroorlogen ontketend door gemilitariseerde complotwakko’s. In Amerika pleiten de Trump-aanhangers nu al openlijk voor een staatsgreep zoals in Myanmar. In Vlaanderen stonden 50.000 Facebook-gebruikers als één man achter Jürgen Conings. Toen bekend werd dat hij (ex?)-lid van uw partij was, tweette Van Grieken: ‘Et alors?’. Et alors!?

Als hij nog een keer het woord omvolking in de mond neemt, zal nu hopelijk iedereen klaar en duidelijk weten wat de voorzitter van het Vlaams Belang precies bedoelt. En hopelijk zullen ook meer mensen beginnen beseffen wat het zou betekenen als zijn partij, die surft op extremistische, neonazistische, racistische complottheorieën, en ook uiteraard op intimidatie van ‘cultuurmarxisten’, de grootste van Vlaanderen wordt.

 

Deze tekst is een eerste aanzet voor een langere tekst over omvolking, als bijdrage aan het te verschijnen boek over sleuteltermen van neoliberalisme en nieuw rechts,  ‘De hondefluitjes van de Vlaamse Elite’, Epo, herft 2021.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!