Bron: Ella vzw
Sarah Scheepers, Ella vzw

Actie tegen plannen Vlaamse regering om inburgeringstraject te verzwaren

Een 100-tal actievoerders kwam vandaag, 29 juni, samen aan het Vlaams parlement om hun ongenoegen en bezorgdheid te tonen over de plannen van de Vlaamse regering om het decreet Integratie & Inburgering drastisch aan te passen.

woensdag 30 juni 2021 14:40
Spread the love

 

Minder kansen, meer drempels

“Als de wijzigingen aan het decreet worden goedgekeurd door het parlement, dreigt het inburgeringstraject een onhaalbaar traject te worden voor nieuwkomers”, zegt Inge Vansweevelt van ACOD Onderwijs. Het betalend maken (minimum 360 euro), het verhogen van het vereiste niveau Nederlands tot B1, de gegevensuitwisseling met Dienst Vreemdelingenzaken, …: dit zijn allemaal punten die drempels zullen opwerpen. Dit werd ook aangegeven door de experten die gehoord werden tijdens een recente hoorzitting. “De regering houdt geen enkele rekening met onze argumenten, noch met onze ervaring, terwijl wij het zijn die dag in dag uit met de nieuwkomers aan de slag gaan en weten wat er haalbaar is en wat niet”, zo klinkt het bij de actievoerende leerkrachten basiseducatie.

Bron: Ella vzw

Koppeling met Vlaams zorgbudget

Een quasi onhaalbaar inburgeringstraject is geen manier om nieuwkomers welkom te heten, het zal hun precaire situatie enkel verslechteren, met nog minder kans op werk, een degelijke woonst, een geslaagde participatie in het algemeen aan deze samenleving. Het argument van de Vlaamse regering, dat ‘het toegangsticket tot de Vlaamse samenleving weliswaar duurder wordt, maar dat daarna meer kansen wachten’, klopt helemaal niet. “Niet toevallig werd zopas ook het decreet Vlaamse Sociale Bescherming aangepast. Het recht op een zorgbudget wordt voorwaardelijk gemaakt voor nieuwkomers: ook daar zien we dat de Vlaamse regering hoe langer hoe meer drempels opwerpt voor nieuwkomers. Een rechtvaardige samenleving heeft een inburgeringsbeleid nodig dat kansen schept in plaats van financiële, intellectuele en juridische drempels op te werpen”, zegt Sarah Scheepers, woordvoerder van de actie.

“We laten onze cursisten niet los”

De leerkrachten basiseducatie van LIGO zetten hun boodschap kracht bij met trommels en slagwerk, te horen tot in het Vlaams parlement. Leden van de oppositie Maxim Veys (Vooruit), Jos D’haese (PVDA) en An Moerenhout (Groen) kwamen langs om hun steun uit te spreken aan de actievoerders. De regering wil het decreet waarschijnlijk op 7 juli in alle stilte laten goedkeuren door het parlement, net voor het zomerreces. “Maar wij zullen blijven opkomen voor het belang van onze cursisten, we laten hen niet los”, zo zegt Miet Corneillie van LIGO.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!