Bron: Pixabay
Opinie - Greenpeace België

Nieuwe kalender LEZ in Brussel: Afscheid fossiel verkeer moet sneller

Het Brussels Gewest kondigt met een update van de lage emissiezone het afscheid aan van fossiele voertuigen in de hoofdstad. Greenpeace reageert gematigd enthousiast en heeft ook een boodschap voor Vlaanderen en Wallonië.

zaterdag 26 juni 2021 10:00
Spread the love

 

Brussel voorziet met deze nieuwe kalender voor de lage emissiezone het einde van dieselvoertuigen in 2030 en van benzinewagens en wagens op CNG (gas) in 2035. Dit voorstel wordt nu afgetoetst met verschillende stakeholders en moet nadien nog finaal worden afgeklopt door de Brusselse Gewestregering.

“Dit voorstel is een belangrijk precedent dat als voorbeeld moet dienen voor de rest van het land. Want ondanks een terugval tijdens de lockdowns blijft het wegverkeer een groeiende bron van luchtvervuiling en CO2”, reageert Joeri Thijs, woordvoerder bij Greenpeace België.

“In functie van de klimaatdoelen en het terugdringen van de gezondheidsimpact van het verkeer, is dit een belangrijk signaal dat het einde van diesel, benzine en CNG nabij is. Dat schept duidelijkheid naar burgers, handelaars en investeerders.”

Stap vooruit maar moet beter

De Brusselse demarche verdient lof, maar is wel minder ambitieus dan in andere Europese grootsteden. Zo willen bv. Amsterdam en Oslo vanaf 2030 zonder fossiele voertuigen emissievrije steden zijn (1).

“Wij bepleiten om zeker in de grootsteden in te zetten op alternatieven voor de auto en ondersteuning voor kwetsbare groepen, maar tegelijk alle fossiel verkeer uit te faseren tegen 2030. Ambitieus, maar wel nodig in het licht van de klimaatcrisis en de impact van luchtvervuiling”, zegt Thijs.

Kritiek Vlaanderen en Wallonië misplaatst

In het verleden werd zowel uit Vlaanderen als Wallonië al de bazooka bovengehaald om de Brusselse plannen af te knallen. Greenpeace vindt dat erg misplaatst.

“Wat is jullie plan?”, kaatst Joeri Thijs de bal terug naar de Vlaamse en Waalse regering. “De ambitie in Vlaanderen om fossiele voertuigen uit te faseren ligt te laag (2), en de Waalse regering wil zelfs nog inzetten op fossiel gas als ‘transitiebrandstof’ (3). In plaats van te klagen over de impact op Vlaamse en Waalse pendelaars naar Brussel, zouden beide regio’s beter hun eigen huiswerk eindelijk goed beginnen maken en de eigen ambities optrekken. Met het oog op de Europese Green Deal en de verhoogde klimaatambities is dat de enige weg vooruit.”

Noten:

  1. https://theicct.org/sites/default/files/publications/Combustion-engine-phase-out-briefing-may11.2020.pdf

  2. Volgens het Energie- en Klimaatplan 2030 van de Vlaamse regering moet nog maar goed de helft van de nieuw verkochte wagens in Vlaanderen tegen 2030 elektrisch zijn. Ook de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen beoordeelde dit ambitieniveau als “achterhaald”.

  3. Het Waalse Energie-Klimaatplan voor 2030 steunt expliciet de gassector en voorziet in een bescheiden aandeel van elektrische voertuigen, “waarvan het aandeel naar verwachting aanzienlijk zal groeien vanaf 2030 met een jaarlijks vernieuwingspercentage dat is vastgesteld op 25% van het wagenpark (d.w.z. tussen 40.000 en 45.000 elektrische voertuigen/jaar vanaf 2030)”.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!