Boris Johnson en Joe Biden tijdens de G7-top in Cornwall. Foto: Andrew Parsons/Flickr/CC BY-NC-ND 2:0
Opinie - Anish R. M., Peoples Dispatch,

Van G7 tot NAVO: ontkennen is bevestigen, dit is een tweede Koude Oorlog

Terwijl de westerse mainstream media ongefilterd de verklaringen van G7 en NAVO verspreiden kijken sociale en vredesbewegingen in de VS, Groot-Brittannië, de EU en over heel de wereld totaal anders naar deze gevaarlijke escalatie. De verwoede inspanningen die de betrokken politieke leiders doen om het te ontkennen bevestigen alleen maar: dit is een nieuwe geprovoceerde Koude Oorlog.

vrijdag 25 juni 2021 10:44
Spread the love

 

Op de G7- en NAVO-ontmoetingen van de noordelijke grootmachten hebben de betrokken politieke leiders, onder leiding van Amerikaans president Joe Biden, ingrijpende en ongefundeerde beschuldigingen geuit tegen China.

China heeft de leiders van de G7 verweten dat ze een agressieve agenda tegen China en Rusland nastreven. De 47ste  G7-top in Carbis Bay in Groot-Brittannië werd zondag 13 juni afgesloten. De top werd bijgewoond door de leiders van de zeven noordelijke grootmachten en de EU. Samen vormen zij de kern van de groep. India, Zuid-Afrika, Zuid-Korea en Australië namen deel als genodigde gasten.

Tijdens de drie dagen van deze top drongen de staatsleiders, onder leiding van de Amerikaanse president Joe Biden, aan op een meer agressieve houding tegenover China en Rusland, twee opkomende wereldmachten. In de gemeenschappelijke slotverklaring drongen de zeven regeringen en de EU aan op een “collectieve aanpak” om het Chinese regeringsbeleid tegen te gaan dat naar verluidt “de eerlijke en transparante werking van de wereldeconomie ondermijnt”.

De copywriters van het Witte Huis hebben George Orwell’s 1984 goed gelezen. Screenshot whitehouse.gov

Daarnaast werden in de verklaring drastische uitspraken gedaan over de situatie in Hongkong en in Xinjiang, werden ongefundeerde beschuldigingen van dwangarbeid geuit, werd opgeroepen tot een onderzoek naar theorieën over de door de mens veroorzaakte oorsprong van COVID-19 en werd tenslotte opgeroepen tot een “vrije en open Indische en Stille Oceaan” in het kader van de gespannen verhouding tussen het Chinese vasteland en Taiwan.

Het taalgebruik in deze slotverklaring en de uitspraken van Biden zelf lieten dezelfde ongefundeerde aantijgingen herleven die onder de vorige Amerikaanse regering van Donald Trump al werden in stelling gebracht.

In reactie op de bijeenkomst merkte de Chinese ambassade in Groot-Brittannië op dat de “dagen dat wereldomvattende beslissingen worden gedicteerd door een kleine groep landen lang voorbij zijn”. De ambassade voegde daar aan toe dat elke kwestie van mondiale aangelegenheden besloten moet worden in overleg met alle betrokken naties in overeenstemming met de “basisnormen van internationale betrekkingen op basis van de doelstellingen en beginselen van het VN-Handvest, niet volgens zogenaamde regels zoals die door een klein aantal landen worden geformuleerd”.

De ambassade ging ook in tegen de verklaringen over Taiwan, Xinjiang en Hongkong, en stelde dat de regeringsleiders de feiten verdraaiden en dat deze verklaringen de “sinistere bedoelingen van een paar landen zoals de VS” blootlegden.

Nooit gehaalde vaccinbeloften

De G7-landen beloofden tevens de al veel eerder toegezegde honderd miljard dollar uit te trekken voor armere landen om hun koolstofuitstoot te verminderen en de opwarming van de aarde tegen te gaan. In 2009 hadden de geavanceerde economieën in het kader van het Akkoord van Kopenhagen reeds toegezegd om tot 2020 jaarlijks 100 miljard dollar bij te dragen.

Deze doelstelling werd nooit gehaald. De G7-landen hebben hun betalingsverplichtingen vaak opzettelijk laten ontsporen, wat heeft geleid tot het organiseren van de 26ste Klimaatconferentie (COP26) over de uitvoering van het VN-Raamverdrag inzake klimaatverandering (UNFCCC). Deze reeds lang verwachte en toegezegde financiering wordt nu nieuw leven ingeblazen als onderdeel van een reeks maatregelen om de concurrentie aan te gaan tegen het “Belt and Road“-initiatief van China, dat goed is voor duizenden miljarden dollars.

De G7-bijeenkomst werd gevolgd door een NAVO-top op maandag 14 juni. Dezelfde staats- en regeringsleiders namen hier opnieuw een agressieve houding aan tegenover China en Rusland. In de slotverklaring van de dertig NAVO-leden noemden zij “China’s uitgesproken ambities en assertieve gedrag een systemische uitdaging voor de op regels gebaseerde internationale orde”.

In deze verklaring werden verstrekkende uitspraken gedaan over “gebrek aan transparantie en gebruik van desinformatie” en over “dwingend beleid”, waarin dezelfde beschuldigingen werden herhaald als in de verklaring van de G7.

In tegenstelling tot de G7, die is ontstaan als een platform voor economische samenwerking tussen enkele van de rijkste landen, is de NAVO een militair blok dat is ontstaan tijdens de Koude Oorlog. Het uitdrukkelijke doel van de NAVO was de invloed in te dammen van de Sovjet-Unie en de groeiende communistische bewegingen in de wereld. Samen met een omstreden NAVO-oefening in de Zuid-Chinese Zee, wijst dit er op dat de VS en hun bondgenoten hun agressie tegenover China willen opdrijven tot gemilitariseerde competitie.

Campagne tegen koude-oorlog-tactiek groeit

Intussen komen sociale bewegingen en vredesbewegingen samen om zich te verzetten tegen deze jongste escalatie van de spanningen door de westerse grootmachten. Op een openbare bijeenkomst van woensdag 16 juni startte de campagne No Cold War Britain. Die wil zich verzetten tegen de “steeds agressievere verklaringen en acties” van de VS tegenover China.

De organisatoren van deze bijeenkomst omschreven deze nieuwe Koude Oorlog met China als “een hinderpaal voor de mensheid om succesvol de zeer ernstige gemeenschappelijke problemen aan te pakken waarmee zij geconfronteerd wordt, zoals klimaatverandering, beheersing van pandemieën, racistische discriminatie en economische ontwikkeling”.

Net als in 2003 met de niet-bestaande massavernietigingswapens negeren de media compleet de boodschap van de vredesbewegingen. Screenshot stopwar.org.uk

Verschillende prominente progressieve publieke figuren spraken op het event, waaronder Vijay Prashad van het Tricontinental Institute, Andrew Murray van de Stop the War Coalition UK, Fiona Edwards van No Cold War Britain, Jodie Evans van CODEPINK en Ben Chacko, redacteur van de Morning Star.

“Te midden van deze pandemie is de enige manier om vooruit te gaan dat alle landen met elkaar samenwerken, in plaats van de concurrentie te verhevigen”, benadrukte Vijay Prashad in gesprek met Phoenix Media Co-op (een mediacoöperatie in Arizona, VS). “Het conflict dat China wordt opgedrongen, leidt ons af van de vele dringende problemen waarmee we worden geconfronteerd, met als kern het virus en de economische ineenstorting die daarvan het gevolg is. We moeten samenwerken om beide problemen aan te pakken.”

Het plan om in Groot-Brittannië een gezamenlijke campagne tegen de koude oorlogsagressie te starten, komt op het ogenblik dat de Britse regering haar grootste oorlogsbodem, de HMS Queen Elizabeth, samen met andere oorlogsschepen naar de Zuid-Chinese Zee stuurt om daar deel te nemen aan grootschalige marine-oefeningen van de NAVO.

Fiona Edwards wees erop dat het besluit om aan deze oefening deel te nemen zowel “agressief, als een totale verspilling van middelen” is en verklaarde dat “in plaats van miljarden ponden te verspillen aan massavernietigingswapens en de militaire opbouw van de VS tegen China te steunen, zou Groot-Brittannië moeten streven naar oprechte dialoog en wereldwijde samenwerking met China om de immense problemen aan te pakken waarmee de mensheid wordt geconfronteerd”.

Ook Medea Benjamin van CODEPINK plaatste vraagtekens bij de anti-China-push van Biden. “Biden zegt op de persconferentie van de G7 dat we mondiale bedreigingen, waaronder het beëindigen van de pandemie en het bestrijden van de klimaatverandering, alleen het hoofd kunnen bieden door samen te werken. Waarom Rusland en China dan zo afkraken?”, vroeg ze in een tweet.

 

From G7 to NATO meetings, imperialist powers turn more aggressive towards China werd vertaald door LDP.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!