Bron: Dokters van de Wereld
Opinie - Nicolas Schmit, Ana Mendes Godinho, Yves Leterme

Een nieuw Europees platform voor de bestrijding van dakloosheid

Met het nieuwe Europese platform voor de bestrijding van dakloosheid willen de EU-instellingen, lidstaten en andere betrokkenen dakloosheid in Europa in de komende tien jaar radicaal bestrijden, schrijven Nicolas Schmit, Ana Mendes Godinho en Yves Leterme.

vrijdag 25 juni 2021 12:22
Spread the love

 

Een jaar geleden hebben wij gezamenlijk onze bezorgdheid geuit over de toename van het aantal daklozen in de Europese Unie. Elke nacht slapen ten minste 700.000 mannen, vrouwen en kinderen in de EU op straat, in auto’s, tenten of noodonderkomens. Dit is 70 procent meer dan tien jaar geleden. Het doet af aan de waardigheid, het thuisgevoel en het leven van eenieder. Het is onverenigbaar met de EU-doelstellingen van een sterk sociaal Europa en kan niet worden aanvaard als een ‘onontkoombaar feit’.

De pandemie heeft ons de afgelopen maanden opnieuw doen beseffen hoe essentieel een fatsoenlijk thuis is voor onze gezondheid en ons welzijn. In de pandemie is tegelijk buitengewone politieke wil en solidariteit getoond. Veel overheidsinstanties hebben snel ambitieuze acties ondernomen om daklozen een dak boven hun hoofd te geven. Veel ngo’s hebben hun activiteiten op straat versterkt. Het is nu van essentieel belang om grondigere oplossingen voor de lange termijn te vinden.

Daarom kondigden wij deze week met voldoening de invoering van het Europees Platform ter Bestrijding van Dakloosheid aan. Dit is een baanbrekend initiatief waarin EU-instellingen, lidstaten en betrokkenen zullen samenwerken om concrete oplossingen te vinden om dakloosheid in de EU te bestrijden. Het platform maakt deel uit van het actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten en zal concreet gestalte geven aan beginsel 19 daarvan: het recht op huisvesting en bijstand voor daklozen.

Tijdens een topconferentie van het Portugese voorzitterschap (van de Raad van de EU) in Lissabon in juni hebben de lidstaten, de EU-instellingen en andere betrokkenen de Verklaring van Lissabon over het Europees platform ter bestrijding van dakloosheid ondertekend. Met deze politieke verklaring gaat het platform van start, en onderschrijven de lidstaten en alle ondertekenaars een aantal beginselen om deze situatie grondig aan te pakken. Met alle EU-instellingen, lidstaten, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen die zich bij het platform hebben aangesloten, willen wij voor 2030 een einde maken aan dakloosheid.

Concreet houdt dat in dat niemand meer op straat slaapt bij gebrek aan toegankelijke, veilige en passende noodopvang en dat niemand langer in een tijdelijke accommodatie verblijft dan absoluut nodig is om succesvol te kunnen doorstromen. Ook willen we dat niemand uit een instelling, zoals een gevangenis of een zorginstelling, wordt ontslagen zonder een aanbod voor passende huisvesting. Hetzelfde moet gelden voor mensen die uit huis worden gezet. Maar ook in een bredere maatschappelijke zin willen we dat daklozen een kans krijgen om volwaardig deel te kunnen nemen aan onze samenleving, en dat niemand gediscrimineerd wordt omdat hij of zij dakloos is.

Bij deze ambitieuze doelen staan de persoon en huisvesting centraal staan in een geïntegreerd beleid. Via het platform kunnen wij leren van ervaringsdeskundigen en de organisaties die hen ondersteunen; we kunnen delen wat werkt en wat niet werkt, goede voorbeelden uitwisselen, het gebruik van de financieringsmogelijkheden van de EU bevorderen, en het bewijsmateriaal en toezicht versterken.

Andere betrokkenen kunnen zich bij het platform aansluiten. We zijn zeer verheugd dat het Sloveense voorzitterschap van de Raad al heeft toegezegd het proces in de komende zes maanden voort te zetten.

Het daklozenprobleem in Europa radicaal bestrijden is een morele plicht. Zo bouwen we aan een rechtvaardige samenleving voor iedereen. We moeten nu in actie komen. Het is tijd voor concrete resultaten!

 

Nicolas Schmit is Europees commissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Rechten; Ana Mendes Godinho is minister van Arbeid, Solidariteit en Sociale Zekerheid van Portugal; Yves Leterme is voorzitter van het EU-platform voor de bestrijding van dakloosheid

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!