Lynn De Pelsmaeker
Opinie - Lynn De Pelsmaeker

Seksueel misbruik: Op de vlucht voor het nieuws

Twee derde van de Belgen kreeg ooit te maken met seksueel geweld. Dat blijkt uit de UN-MENAMAIS-studie, het recente onderzoek van prof. Ines Keygnaert. Voor 42% van de vrouwen en 19% van de mannen ging het om hands-on seksueel geweld. Mediaberichtgeving kan het trauma van deze honderduizenden landgenoten triggeren. Denk maar aan de stortvloed aan nieuwsberichten over de groepsverkrachting van het 14-jarige meisje, de zaak Bart De Pauw of het misbruik in de kerk. 

dinsdag 22 juni 2021 10:57
Spread the love

 

De sereniteit is bij zo’n nieuwshype vaak ver te zoeken. Deze tragedies werden sensatie, iets wat seksueel geweld nooit zou mogen zijn en kan vermeden worden met traumasensitieveberichtgeving.

Overlevers kunnen door dergelijke mediaberichten hun trauma herbeleven via flashbacks en nachtmerries. Deze zijn levensecht bij een onvoldoende verwerkt trauma. Je maakt met andere woorden het seksueel geweld opnieuw mee zoals de eerste keer. Het kan ook dissociaties in de hand werken voor wie hier gevoelig aan is.

Journalisten zouden voor nieuwsberichten over seksueel geweld dezelfde principes moeten toepassen als bij zelfdoding.

  • Beseffen dat dergelijk thema vergaande gevolgen heeft voor trauma-overlevers.
  • Reflecteren of een artikel relevant is voor het maatschappelijk debat of eerder sensatie.
  • Geef mensen die het geweld ontkennen, minimaliseren of de overlever de schuld geven geen platform.
  • Breng een boodschap van hoop, hulp en herstel.
  • Beëindig het bericht met de relevante hulplijnen zoals www.seksueelgeweld.be, 1712, Punt vzw …

De media speelt een belangrijke rol in het bespreekbaar maken van seksueel geweld, de oorzaken en gevolgen hiervan en het gebrek aan hulpverlening voor overlevers. Maar dit kan zonder trauma-overlevers te bedelven onder een vloedgolf aan mediatriggers waar geen ontkomen aan is. Door de principes van suïcideberichtgeving op seksueel geweld toe te passen, blijft nieuwsook veilig voor ons.

 

Meer info over de mediarichtlijn rond suïcide: https://www.zelfmoord1813.be/sites/default/files/VLESP_MediarichtlijnenJournalisten_Finaal.pdf

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!