Foto: WWF-Brasil / 2019
WWF België

Ontbossing in Brazilië bereikte nieuwe hoogtepunt in 2020, zegt nieuw onderzoek

Op deze werelddag van het regenwoud, concludeert WWF uit het nieuwste jaarrapport van het MAPBIOMAS project dat het van kwaad naar erger gaat in Brazilië. Zo verloor het land in 2020 158 hectaren natuur, of 112 voetbalvelden, per uur. Die vernietiging gaat ongehinderd voort, want van overheidswege gebeurt haast niets. Dat verhoogt de druk op de aangekondigde Europese wetgeving tegen geïmporteerde ontbossing of omzetting van natuurgebied. Gezien de grote Europese import van producten uit de omgezette natuurgebieden kan en moet Europa zijn grote verantwoordelijkheid mee opnemen.

dinsdag 22 juni 2021 10:51
Spread the love

 

De cijfers uit het nieuwe rapport zijn verbijsterend. Er waren in 2020, 74.218 gevalideerde, gerapporteerde ‘alerts’, wat een stijging is met 30% tov 2019. Met 1.385.343 ha ontbossing in 2020 zien we een stijging met 14% in vergelijking met 2019. In 2020 was er elke dag van het jaar sprake van ontbossing in Brazilië. De dag met het grootste verlies van vegetatie was 31 juli. Op die ene dag ging een geschatte 4968 ha natuur verloren en werden meer dan 2 miljoen bomen gekapt. 61% van de ontbossing vond plaats in de Amazone-regio, 31% in de Cerrado, een gemengde savanne-regio die internationaal wordt erkend als biodiversiteitshotspot vanwege de hoge graad van soorten die enkel hier voorkomen en omdat er al veel natuur verloren is gegaan.

Een bijkomende reden voor ongerustheid: 12,4% van de totale ontbossing vond plaats in (337 van de 2060 door Brazilië erkende) beschermde gebieden. In gebieden die erkend worden als inheems land groeide de ontbossing met 31% in vergelijking met 2019. In de Pantanal regio, een gebied met de grootste collectie aan waterplanten ter wereld, is extra aandacht vereist.  Daar vond met 43%, de sterkste stijging in alle Braziliaanse ecosystemen plaats in 2020.

De Braziliaanse federale overheid laat intussen begaan. Controles en repercussies voor illegale ontbossing zijn erg laag. Tot april 2021 was slechts 5% van het ontboste gebied met bewijs van illegaliteit tussen 2019 en 2020 het doelwit van een kennisgeving door het officiële agentschap Ibama. Slechts voor 1% van de totale ontbossing werd een straf opgelegd, wat heel laag is gezien het aandeel illegale natuurvernietiging 99% bedroeg in 2020.

Europa speelt grote rol in destructie

Het recente ‘Stepping up’ rapport van WWF geeft aan dat de Europese consumptie van producten zoals soja, rundvlees, hout uit plantages en maïs een belangrijke rol speelt bij natuurdestructie in Brazilië. WWF roept onze Belgische ministers en Europarlementariërs op om in de komende maanden te pleiten voor een impactvolle Europese wet tegen geïmporteerde ontbossing en de omzetting van natuurgebied waardoor de import van o.a. soja uit Brazilië niet langer medeoorzaak is van natuurvernietiging. De nieuwe wet moet ook maken dat de rechten van inheemse volkeren gewaarborgd worden.

Verder moeten de verschillende actoren in de sojaketen samenwerken om te garanderen dat de sojaketens omzettingsvrij zijn (niet komen uit natuurgebieden die recent omgezet zijn in landbouwgrond). Soja wordt voornamelijk gebruikt in veevoeder, dus consumenten kunnen de problematiek verzachten door het verminderen van de consumptie van dierlijke producten.

WWF waarschuwt dat het Amazone gebied, de belangrijkste long van onze planeet, zal veranderen in een netto-uitstoter van broeikasgassen, als de vernietiging zo verder gaat. Dit is één van de oorzaken die de klimaatverandering dramatisch kunnen versnellen. Daarnaast kan ook het dramatische verlies van biodiversiteit leiden tot een instorting van de ecosystemen, met als gevolg nog meer droogte, bosbranden, mislukte oogsten en mogelijk hongersnood voor wie rechtstreeks afhankelijk is van de natuur.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!