Bron: Zonder Bushalte Straat, Busje Blijft Zo, Greenpeace Gent
Zonder Bushalte Straat, Busje Blijft Zo, Greenpeace Gent

Plechtige ‘afschaffing’ van de eerste bushalte: De waarheid achter ‘basisbereikbaarheid’

Op maandag 21/06/2021 werd in Oostakker bij Gent de eerste bushalte plechtig 'afgeschaft'. De halte Vogelzang is de eerste in een reeks van 5.000 Vlaamse bus- en tramhaltes die in 2022 gesloten worden door de plannen van de Vlaamse regering. De aanwezige ‘minister’ (acteur Mich Walschaerts van het cabaret Kommil Foo) sprak over een historisch moment voor de vooruitstrevende Arteveldestad. “Maar wij luisteren naar alle Vlaamse steden en regio’s: noem ons een halte en wij schaffen die af!”

maandag 21 juni 2021 16:54
Spread the love

 

De bewonersgroepen ‘Zonder Bushalte Straat’ en ‘Busje Blijft Zo’ en Greenpeace Gent willen de aandacht richten op de gevolgen van het decreet ‘basisbereikbaarheid’: als volgend jaar, zoals gepland, 1 op de 5 haltes verdwijnt komen tienduizenden burgers zonder vervoer te zitten*.

Vervoersarmoede dreigt vooral in landelijke gebieden en in de stedelijke randgemeenten

Niet iedereen kan fietsen of met de auto rijden. 15% van de 55+ers zijn afhankelijk van bus of tram. De vooropgestelde oplossing heet ‘Vervoer Op Maat’ (VOM): flexbusjes, deelauto’s en deelfietsen. Maar dat is absoluut ontoereikend en werpt nieuwe drempels op. Je zal op voorhand moeten reserveren en hoe zit het met de tarieven en de aansluiting op de grote bus- en tramlijnen en treinen.

Bron: Zonder Bushalte Straat, Busje Blijft Zo, Greenpeace Gent

Vervoersarmoede dreigt vooral in landelijke gebieden en in de stedelijke randgemeenten. Als ‘rechtgetrokken’ buslijnen de woonkernen links laten liggen, wordt de basis minder goed bereikbaar. Op de actie werd dan ook gesproken over “basis-ON-bereikbaarheid”.

“Het concept ‘Basisbereikbaarheid’ moet nog flink verbeteren vooraleer het wordt ingevoerd”

De invoering van al deze plannen is onlangs uitgesteld, zeker tot de zomer 2022. De actiegroepen vragen aan de Vlaamse regering om die tijd te gebruiken om het concept ‘Basisbereikbaarheid’ flink aan te passen en te verbeteren. Dat vraagt veel geld, Vlaanderen kan hiervoor een deel van het “Europees Herstelfonds” gebruiken.

De actiegroepen vragen alle mobiliteitsambtenaren en schepenen om op lokaal vlak het recht van hun burgers op ‘een vlotte verplaatsing met het openbaar vervoer’ te verdedigen. Ze roepen alle belanghebbenden op om zich mee in te zetten voor een bereikbaar, betrouwbaar, betaalbaar, comfortabel en frequent Openbaar Vervoer als de kern van het toekomstig verkeerssysteem.

De eerste definitieve afschaffing van een bushalte in Vlaanderen is een feit

De bushalte Vogelzang waar de actie deze ochtend plaatsvond, is gelegen aan een school voor volwassenenonderwijs en een huisartsenpraktijk. De halte bestaat al sinds 1959 maar wordt ten gevolge van een wegomlegging stadinwaarts tot eind augustus 2022 niet meer bediend. Ze staat echter ook op de lijst van ongeveer 160 bushaltes die in Gent zullen verdwijnen wanneer het hertekende busnet van kracht wordt wellicht rond dezelfde periode. De eerste definitieve afschaffing van een bushalte in Vlaanderen is dus reeds een feit.

 

* Bronnen:

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!