centrale hal van een gevangenis
Foto: jraffin via Pixabay
Opinie - Marlies Gailliaert, VZW De Huizen

“Detentiehuizen moeten aangepast zijn aan noden van jongvolwassenen”

"We hebben de ambitie om justitie de komende jaren een nieuwe start te geven", klinkt het. "We kiezen voor een historische investering. (...) en willen justitie sneller, menselijker en straffer maken." Minister Van Quickenborne sprak op de persconferentie te volgen via VRT Nieuws duidelijke taal. Een transformatie die zich al een geruime tijd opdringt om van justitie opnieuw een geloofwaardig verhaal te maken. Opvallend dat we net binnen die transformatie blijven focussen op de klassieke en eigenlijk verouderde instituties.

maandag 21 juni 2021 17:14
Spread the love

 

Een lichtpunt in de uiteenzetting is de focus op het creëren van detentiehuizen. In het plan van Van Quickenborne richt hij zich hiervoor tot specifieke doelgroepen zoals jongvolwassenen die een korte straf (onder de 3 jaar) moeten uitzitten.

Detentiehuizen kunnen inderdaad werk maken van een meer humane detentie. Maar dan moeten we de detentiehuizen wel zodanig ontwikkelen dat deze vanaf dag één werk maken van de reclassering die er op volgt. Zo is een goede reclassering niet mogelijk zonder een goede maatschappelijke verankering van elk detentiehuis. VZW De Huizen is een organisatie die al langer pleit voor dit nieuwe penitentiair paradigma.

Als we focussen op die jongvolwassenen met een korte straf dan spreekt het voor zich dat de jongeren een duidelijk signaal moeten krijgen dat wat ze gedaan hebben niet kan. Een detentiehuis kan daar een goed antwoord op bieden maar dan wel een detentiehuis dat aangepast is aan de noden van de groep. Meer en meer wordt duidelijk dat net inzetten op begeleiding en verbinding resultaten oplevert. Jongeren die in detentie terecht komen, hebben in de meeste gevallen maar één doel. Zo snel mogelijk naar buiten. Maar onderliggend gaat het bij de meeste jongeren ook over een gebrek aan mogelijkheden om de uitdagingen van het leven aan te gaan.

Detentiehuizen mogen we dan ook niet zien als een extra mogelijkheid tot het opsluiten of uitsluiten van mensen. Ze maken deel uit van de samenleving. Het is tenslotte daar waar de jongeren terug naartoe moeten na hun detentie. Het is een plaats waar de jongvolwassenen terug ruimte krijgen om te werken aan hun toekomst. Ze kunnen zich klaarstomen voor een leven na detentie waarbij ze hun opleiding afwerken of op zoek gaan naar werk. Kortom, een traject waarbij ze hun leven weer op een positieve manier in handen nemen.

Zo’n huis werkt ook buurtgericht zodat jongeren iets voor de buurt kunnen betekenen. Zo kan bijvoorbeeld structureel samengewerkt worden met een bedrijf in de buurt of met een nabijgelegen school of opleidingscentrum.

De focus van de werking van een detentiehuis ligt met andere woorden op de toekomst. Na een periode van herstel moeten deze jonge mensen immers opnieuw hun plaats vinden in de samenleving. Niet eenzaam en gefrustreerd, maar betrokken en vol geloof om hun dromen te realiseren.

De boodschap aan jongeren wordt dan duidelijk: We tolereren de feiten die je pleegde niet, maar we werken wel aan herstel en hopen dat je deze nieuwe kans grijpt.

We zijn verheugd te horen dat minister Van Quickenborne en zijn team Justitie geloven in het concept van detentiehuizen. Maar we blijven als organisatie het concept bewaken, want we willen vooral niet nog meer van hetzelfde. We willen detentiehuizen die klein zijn van schaal, aangepast aan de noden van de jongvolwassen en ingebed in de buurt.

 

Marlies Gailliaert werkt bij VZW De Huizen.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!