Bron: Cubanismo
Opinie - Erwin Carpentier, Cubanismo.be

Europees Parlement stemt (extreem)rechtse resolutie tegen Cuba

De afgelopen plenaire zitting van het Europees Parlement werd weer een arena waarin (extreem)rechtse krachten hun haat tegen Cuba botvierden, uiteraard in naam van de mensenrechten, de vrijheid van meningsuiting en de democratie.

vrijdag 18 juni 2021 18:49
Spread the love

(Extreem)rechts gijzelt het Europees Parlement

De rechtse fracties EVP, Renew en ECR kregen afgelopen donderdag een meerderheid (386 op de 681 stemmen – zie overzicht onderaan – hetzij 56 procent) achter zich voor hun kritieken op de Cubaanse regering en hun eisen voor hervormingen. Die moeten ervoor zorgen dat de oppositie op het eiland alle vrijheid krijgt om een regimewissel af te dwingen. Cuba reageert ontstemd en noemt het een valse en bemoeizuchtige resolutie.

De extreemrechtse krachten zijn er dus wel in geslaagd christendemocraten, sociaaldemocraten, groenen, liberalen en nationalisten een resolutie te doen stemmen die de soevereiniteit van Cuba ernstig miskent en een politiek dialoog in een geest van wederzijds respect en niet inmening verpest.

Akkoord EU-Cuba blijft overeind, VS-blokkade nogmaals veroordeeld

Maar de belangrijkste doelstelling, het Akkoord over politiek dialoog en samenwerking opblazen, hebben ze niet gehaald. Verschillende leden van het Europees Parlement hekelden de dubbele moraal en de politieke bedoelingen van de auteurs van het voorstel en de voortdurende schending van de mensenrechten van Cubaanse burgers door de VS-sancties. Josep Borrell, de hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie voor Buitenlandse Zaken, verdedigde het Akkoord met het eiland en herhaalde de kritiek van de EU op de blokkade door de VS.

“Wij zijn tegen de blokkade, en dat zeggen we jaar in jaar uit; ben ik dan opeens een verdediger van een dictatuur?” antwoordde hij op aanvallen tegen Cuba van rechtse politici uit Spanje en de Tsjechië. Borrell benadrukte de steun van de EU voor leden van een oppositiegroep die zichzelf de San Isidro-beweging noemen en die vorig jaar gevangen werden gezet, maar trok ook de actualiteit van het debat in twijfel en merkte spottend op dat hij een “concentratie van zorgen” van sommige Europarlementariërs op bepaalde landen waarnam. “Wilt u dat ik u een lijst voorleg van landen waar geen liberaal, democratisch meerpartijenstelsel bestaat? Waarom debatteert u niet met mij over een ander land?”, vroeg hij aan de vertegenwoordigers van de rechtse partijen.

Borrell verdedigde het Akkoord dat in 2017 in de plaats kwam van het “gemeenschappelijk standpunt” van de voormalige Spaanse premier José María Aznar (Partido Popular) en dat gericht was op een regimeverandering in Cuba. “Vijfentachtig procent van de leden van het Europees Parlement heeft voor het nieuwe akkoord gestemd”, aldus Borrell, die de oproep van rechts om terug te keren naar het restrictieve Cubabeleid uit het verleden van de hand wees. “De dialoog staken en terugkeren naar de oude situatie heeft geen zin en zal niemands situatie verbeteren.” Anderzijds, zo zei hij, biedt het akkoord tussen Brussel en Havana de mogelijkheid om naast het voeren van discussies over de mensenrechten ook omtrent andere kwesties samen te werken. “Op dit moment bestuderen we bijvoorbeeld de samenwerkingsmogelijkheden om de productie van Covid-19-vaccins te verhogen, op basis van de wetenschappelijke vooruitgang die in Cuba is geboekt”, zei Borrell, die tegelijkertijd verzekerde dat de EU de belangrijkste partner van het eiland blijft op het gebied van handel en investeringen.

In het debat van dinsdag riepen verschillende leden van het Europees Parlement op tot een grotere inspanning van de EU om de blokkade door de VS tegen te gaan en de betrekkingen met Cuba te versterken. Massimiliano Smeriglio van de Italiaanse Democratische Partij sprak zijn dankbaarheid uit voor de inzet van Cubaanse artsen in zijn land “tijdens de ergste fase van de pandemie” en deed, in het licht van de aanvallen op Havana, een beroep op zijn parlementaire collega’s: “We moeten ons niet laten meeslepen in deze klucht.” Lefteris Nikolaou-Alavanos, parlementslid voor de Communistische Partij van Griekenland, benadrukte dat “Cuba, ondanks de blokkade, de gezondheid van zijn bevolking heeft beschermd en vooruitgang heeft geboekt bij de ontwikkeling van vaccins.” Cuba eerbiedigt niet alleen de mensenrechten van zijn bevolking, maar is ook een voorbeeld van internationale solidariteit met andere volkeren”, voegde de Spaanse vakbondsman en Europparlementslid Manuel Pineda Marín van The Left hieraan toe. Pineda Marín bekritiseerde het feit dat “dezelfde mensen die het narcofascisme van Álvaro Uribe verdedigen en hun veto uitspreken zodat we de situatie in Colombia hier niet kunnen bespreken, Cuba aanvallen”. Zijn conclusie: “Rechts is niet geïnteresseerd in mensenrechten, ze wil alleen dat het Europees Parlement de luidspreker vormt voor zijn reactionaire en neofascistische beleid.”

Solidariteit met Cuba

Vanuit België verzonden tientallen mensen op initiatief van Cubanismo.be een mail naar de Belgische Europarlementariërs om hen op te roepen tegen de resolutie te stemmen. Een aantal van hen antwoordde: Marc Botenga (PVDA) schaarde zich volledig achter de visie van de solidariteitsbeweging, Sara Matthieu (Groen) liet weten dat ze tegen de resolutie ging stemmen en vindt dat de mensenrechtenproblematiek het best gediend is met dialoog, en Marc Tarabella (PS) zei ook dat hij ging tegenstemmen. Gerolf Annemans (VB) ten slotte vindt “het ongehoord dat anno 2021 dergelijke regimes op zo een manier omgaan met politieke dissidenten” (neen, hij spreekt hier niet over Colombia of Chili …) en dat het VB “als vrijheidspartij dan ook niet anders kan dan de resolutie steunen”…

Het EP heeft hier een kans gemist om de Cubaanse bevolking echt te steunen. Een bevolking die, tot spijt van wie het benijdt, achter haar revolutie blijft staan.

 

Hoe stemden de Belgische Europarlementariërs?

Stemden voor de resolutie: Annemans (VB), Arimont (CSP), Bourgeois (N-VA), Chastel (MR), De Man (VB), Franssen (CD&V), Kanko, (N-VA), Lutgen (cdH), Ries (MR), Vandenkendelaere (CD&V), Vandendriessche (VB), Van Overtveldt (N-VA), Vautmans (Open VLD) en Verhofstadt (Open VLD)

Stemden tegen: Arena (PS), Botenga (PVDA), Bricmont (Ecolo), Lamberts (Ecolo), Matthieu (Groen) en Van Brempt (Vooruit)

Nam niet deel aan de stemming: Tarabella (PS)

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!