Bron: Klimaatcoalitie
Opinie - Klimaatcoalitie

België veroordeeld voor klimaatstilstand: hoog tijd voor actie

Historische overwinning voor de klimaatstrijd. Na zes jaar procederen heeft de Brusselse Rechtbank van Eerste Aanleg de federale overheid en drie gewesten veroordeeld voor nalatig klimaatbeleid. Het Belgisch klimaatbeleid schendt de wettelijke zorgplicht en de mensenrechten. Één prioriteit nu: actie.

vrijdag 18 juni 2021 17:07
Spread the love

 

Deze donderdag 17 juni heeft de Brusselse Rechtbank van Eerste Aanleg een historische uitspraak gedaan door de vzw Klimaatzaak en haar 58.000 mede-eisers gelijk te geven. De rechters hebben geoordeeld dat het Belgisch klimaatbeleid ondermaats is. De slechte resultaten van dit beleid “respecteren de wettelijke zorgplicht vanwege de staat niet en brengen hiermee schade toe aan de fundamentele rechten van de aanklagers”.

“Het is tijd dat onze politici wakker worden”, verklaart Zanna Vanrenterghem, vice-voorzitter van de Klimaatcoalitie. “Na de massale mobilisaties van de voorbije jaren, lokale acties en intensief beleidswerk, bevestigt nu ook het gerecht dat het Belgische klimaatbeleid absoluut niet beantwoordt aan de huidige urgentie.”

Povere politieke samenwerking

De vaststelling van de drie rechters bevat weinig nieuws maar het geeft wel een frisse wending: de klimaatgovernance is één van de grootste belemmeringen voor de klimaatambitie van ons land.

“Het gerecht vraagt België om serieus aan het werk te gaan en efficiënt samen te werken. Dit stellen we al jarenlang vast en de oplossingen bestaan. Nu zijn er echt geen excuses meer om de verroeste beleidsprocessen dringend te herzien en ons land de middelen te geven om aan een eerlijke klimaattransitie te bouwen”, zegt Zanna Vanrenterghem. “Het is niet te laat om het debat over de bijzondere klimaatwet, of op zijn minst over een mechanisme dat de doelstellingen in elke regio verankert, te hervatten.”

100 maatregelen voor een Belgische Green New Deal

Om dit immense werk op te starten, stelt de Klimaatcoalitie een honderdtal sectorale en transversale maatregelen voor in de vorm van een ‘Belgische Green New Deal’, die een systemische, transformatieve en solidaire visie op de Belgische samenleving naar voor schuift om het in lijn te brengen met de doelstellingen van het Akkoord van Parijs.

Beleidsmakers moeten aan de slag en ze kunnen beroep doen op deze oplossingen om te realiseren wat het gerecht maar ook tienduizenden burgers van hen verwachten. De storm zal in ieder geval niet gaan liggen: die burgers bereiden zich voor om dit jaar opnieuw massaal van zich te laten horen. Op zondag 10 oktober, aan de vooravond van de klimaattop in Glasgow (COP26) en een belangrijke Europese top, zullen we de straat op gaan om te herinneren aan de klimaaturgentie en de nood aan ambitieuze, solidaire en coherente actie in België.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!