huishoudwerk
© IDWF
Opinie -

Niets … dan respect voor huishoudwerkers

1 op 25 werkende vrouwen op deze aardbol is huishoudwerker. Ze geven ons hun beste zorgen, maar zorgen wij wel voldoende voor hen?

donderdag 17 juni 2021 10:17
Spread the love

 

Wereldwijd zijn 67 miljoen mensen actief als huishoudwerker. Dat gigantische aantal bewijst hoe onmisbaar ze zijn. Huishoudwerkers nemen belangrijke gezinstaken over. Het zijn niet alleen poetshulpen die schoonmaken, maar ook gemotiveerde mensen die oppassen en tuinieren of zelfs chauffeurtaken opnemen. Het zijn echte zorgdragers. Ze verlichten het gezinsleven van anderen en nemen zorgen op voor ouderen en personen met een beperking. Dat doen ze met veel overgave.

Respect als mens

Ondanks hun enorme waarde voor gezin en samenleving, zijn huishoudwerkers kwetsbaar. Ze krijgen amper aanzien voor hun harde inspanningen. Een huishoudwerker blijkt voor velen iemand die ‘maar’ huishoudelijke taken verricht. Bovendien zijn het meestal jonge vrouwen met een migratieachtergrond. Voor velen een bijkomende reden om op hen neer te kijken.

Verbaal geweld is schering en inslag. “Dat gaat van seksueel getinte opmerkingen over verwijten en beschuldigingen tot subtiele onderhuidse opmerkingen”, getuigt poetshulp Annick uit België. Een verhaal dat we ook aan de andere kant van de wereld horen. “Je hebt geen idee wat voor beledigingen we soms te horen krijgen”, vertelt Lida Chavez. Ze werkt als huishoudwerker in de Colombiaanse grootstad Medellín. “Maar dat ondergaan is vaak de enige keuze die we hebben, om onze job te houden.” Ook fysiek en seksueel geweld zijn realiteit in de sector. 3,8 miljoen huishoudwerkers werken onder dwang.

huishoudwerk

© FOS

Respect als arbeider

Verscholen achter mooie façades, werken ze lange uren en vaak zonder contract. Hun job hoort zo bij de laagstbetaalde beroepen ter wereld. Zwartwerk is bovendien niet zonder gevaren. Vaak hebben ze geen toegang tot sociale bescherming: een vangnet bij ziekte, ongeval of ouderdom.

huishoudwerk

© FOS

Onderzoek toont aan dat overheden huishoudwerkers, al dan niet onbewust, vaak uitsluiten van arbeidsrechten en sociale bescherming. Samen met landarbeiders, kunnen huishoudwerkers het minste beroep doen op een minimumloon. Sociale beschermingssystemen zijn voor hen vaak ontoereikend of moeilijk toegankelijk. Bovendien maakt de job, door het isolement, het moeilijk om voor hun rechten op te komen.

Plek met respect

In 2021 vieren we 10 jaar Conventie 189 van de Internationale Arbeidsorganisatie. Dat internationaal akkoord, intussen goedgekeurd door 45 landen waaronder België, schudde de wereld wakker. Maar er is nog bergen werk te verzetten.

“Sociale beschermingssystemen zijn voor hen vaak ontoereikend of moeilijk toegankelijk”

FOS werkt wereldwijd samen met organisaties die huishoudwerkers verenigen en eist samen met Belgische vakbonden ABVV Horval en Algemene Centrale ABVV, die personen met dienstencheques verenigen, meer respect voor huishoudwerkers. We roepen de hele samenleving, van politicus tot huisbewoner, op tot actie: maak van elk huis een plek met respect!

 

Auteur: Dries Merre

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!