Foto: Wikimedia

Statement van Malalai Joya voor de ‘Voices for Peace’-actie

dinsdag 8 juni 2021 15:49
Spread the love

 

Op 14 juni gaat er een NAVO-top door in Brussel. De internationale vredesbeweging organiseert op dezelfde dag de digitale protestactie Voices for Peace, waarin mensen van over heel de wereld heel kort uitleggen waarom ze zich verzetten tegen deze westerse militaire alliantie. Dit is alvast uitgeschreven bijdrage van Malalai Joya, de bekende Afghaanse vrouwenrechtenactiviste.

Hallo iedereen! Mijn naam is Malalai Joya en ik ben van Afghanistan. Ik zend mijn groeten en betuig mijn dank aan Vrede om me de kans te geven mijn boodschap over te brengen namens de lijdende mensen in Afghanistan voor de ‘Voices for Peace’-actie.

Beste vrienden, Afghanistan bevindt zich in een zeer kritieke periode. Aan de ene kant heeft COVID-19 een vreselijke impact op de levens van het Afghaanse volk. Aan de andere kant tekende de VS-regering, na twee decennia van oorlog, vernietiging en de afslachting van honderdduizenden Afghaanse burgers, een vals Vredesakkoord met de Taliban.

De “vrede” waar het Witte Huis het over heeft, is een grote leugen die het Amerikaanse volk en de rest van de wereld moet misleiden. De brutale oorlog in Afghanistan is verre van voorbij, want een sinistere overeenkomst met een wrede terreurgroepering bewapend en gesteund door buitenlandse inlichtingendiensten zal nooit vrede brengen. Ik ben er sterk van overtuigd dat vrede zonder gerechtigheid zinloos is.

Beste vrienden, jullie hebben allemaal president Joe Bidens verklaring gehoord over de terugtrekking van de troepen uit Afghanistan tegen september dit jaar. Ik hoop dat de bezetters Afghanistan inderdaad zo snel mogelijk verlaten. Ik heb de buitenlandse bezetters herhaaldelijk opgeroepen om ons land te verlaten. Er is geen enkele natie die met geweld bevrijding kan schenken aan een andere natie.

In de afgelopen 20 jaren heeft de VS ongeveer 1 miljoen Afghanen gedood, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks. De VS heeft de ‘moeder van alle bommen’ op ons land geworpen, heeft gebruik gemaakt van clustermunitie en witte fosfor, heeft een politieke maffia gecreëerd en de economie gecorrumpeerd. De VS heeft ons milieu vervuild en van ons land het drugscentrum van de wereld gemaakt. Jammer genoeg stapte de NAVO in de voetsporen van de VS.

Als de VS/NAVO Afghanistan verlaat, zal de ruggengraat van alle jihadistisch-terroristische vertakkingen van de Taliban en ISIS die zich beroepen op het verzet tegen de bezetter, breken. Ik hoop dat ze hun terroristische praktijken met zich meenemen als ze vertrekken.

Het lijdt geen twijfel dat de terugtrekking van de buitenlandse bezetters op korte termijn zal leiden tot economische en veiligheidsproblemen, maar op langere termijn is het in het belang van het Afghaanse volk dat ze vertrekken.

De afwezigheid van het VS-leger zal betekenen dat Afghanistan niet langer gezien wordt als een bedreiging voor landen in de regio zoals China, Iran, Pakistan en Rusland en kan een halt toeroepen aan de inmenging van deze landen in de Afghaanse binnenlandse zaken. Elk van deze landen heeft immers zijn eigen marionetten in Afghanistan om hun strategische belangen te bevorderen.

De huidige wapenwedloop tussen de grote wereldmachten en hun proxy-oorlogen in Syrië, Irak, Jemen, Oekraïne, Soedan, Libië, enz. riskeert een derde wereldoorlog uit te lokken, wat een onvoorstelbare catastrofe zou betekenen voor de aarde. De daden van grote machten, aangevoerd door het Pentagon, en hun investeringen ter bevordering van hun strategische belangen voeden terroristische en middeleeuwse groepen als de Taliban, ISIS, Al Qaeda, Abu Sayyaf, Boko Haram, enz.

De terroristische daden van dergelijke groepen treffen niet alleen de arme mensen in de hogervermelde landen, maar breiden zich uit naar de steden van westerse landen. Zo waren we de afgelopen jaren getuige van verschillende dergelijke laffe daden in Europese steden.

Het stopzetten van de wrede oorlog en de brutaliteiten, en het tot stand brengen van duurzame vrede is de morele verantwoordelijkheid van elke bewuste wereldburger. Het is tijd om te werken aan een nieuwe, betere en rechtvaardige wereld.

We willen dat alle bezettende landen zich terugtrekken uit Afghanistan, maar het Afghaanse volk dat lijdt, heeft nog altijd behoefte aan solidariteit van mensen met zin voor rechtvaardigheid en van progressieve bewegingen, individuen, partijen en activisten van over heel de wereld.

Lang leven de vrijheid, democratie, internationale solidariteit, vrede en sociale rechtvaardigheid✌

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!