Opinie - Financieel Actie Netwerk

Tax Justice Day: geen welwillende cadeaus van rijken!

Woensdag werd tijdens een actie, een “miljardair” – die zelf wel bereid is iets af te staan- geïnterviewd. Wat opvalt is toch de dubbele houding van deze welwillende rijken. Ze willen best wat van hun fortuin “afstaan”, als ze maar kunnen bepalen wat ze gaan financieren. Ze voelen de dreiging van de grote ongelijkheid en dus starten ze projecten van liefdadigheid op.

donderdag 3 juni 2021 12:51
Spread the love

Ook de woordvoerder van het FAN werd ook geïnterviewd over hun eisen i.v.m. Rechtvaardige Fiscaliteit. Het kan niet dat de klok wordt teruggedraaid. De welvaart werd altijd al mogelijk gemaakt door structurele verdeling en herverdeling: verloning en tewerkstelling die de stijging van de productiviteit volgen, sterke sociale zekerheid en progressieve fiscaliteit.

Rechtvaardige belastingen zijn een belangrijke hefboom voor sociaal beleid. Het is immers tijd voor gerichte investeringen door de overheid. Fiscaliteit is een goede zaak; ze moet ook rechtvaardig zijn. Nu betalen de werknemers en mensen die leven van een uitkering zeer veel belastingen, terwijl grote vermogens en ook vennootschappen steeds minder betalen.

Daarom deze eisen:

  • Alle vormen van inkomsten van fysieke personen samengevoegd, eerlijk en op een meer progressieve manier belasten, met vrijstellingen voor de laagste inkomens.
  • Een belasting op de grote vermogens instellen.
  • Een uniforme belasting van 0,1% op alle internationale financiële transacties.
  • Een minimumtarief van 25% als vennootschapsbelasting in Europa en de wereld.
  • De winsten van multinationals op groepsniveau belasten en volgens een verdeelsleutel toewijzen aan landen waar bedrijven economische activiteiten uitoefenen.
  • Een eerste belangrijke noodzakelijke voorwaarde daarbij is het opstellen van een vermogenskadaster. Een tweede is meer middelen bij de administratie de taxatie uit te voeren en de fiscale fraude aan te pakken.

 

Het FAN neemt duidelijk stelling. (Het FAN is een netwerk van Vakbonden en NGO’s dat ijvert voor rechtvaardige fiscaliteit.) Ter gelegenheid van de “Tax Justice Day” op 4 juni organiseert het FAN een sensibilisatie-actie. De campagne voor Tax Justice is een initiatief van het FAN en RJF (Réseau pour la Justice Fiscale) samen met de Fr. en Nl. Corona-Coalitie.

Met Tax Justice Day bieden we tegengewicht tegen ‘Tax Freedom Day’. Deze TFD doet alsof allen die onderworpen zijn aan belastingen evenveel bijdragen. Daarom organiseren wij elke jaar TJD om er op te wijzen dat vermogenden na slechts enkele weken activiteit “klaar zijn” met het financieren van de belastingpot en dat werkenden en uitkeringstrekkers hier veel langer over doen. Op de actie zijn deelnemers van de diverse organisaties aanwezig.

Uiteraard liep de actie in respect met de huidige corona-regels.

Wie de uitgewerkte en concrete eisen van het FAN wil nalezen verwijzen we naar het memorandum dat door de organisaties werd onderschreven: https://bit.ly/3hRs746

Het FAN (financieel Actie Netwerk) groepeert ABVV, ACV, ATTAC-VLAANDEREN, FAIRFIN, BBTK, ACV-PULS, MASEREELFONDS LEF, OPENBAREBANK.BE, 11.11.11, ACOD- Financiën, OXFAM- SOLIDARITEIT, Hart boven Hard.

Op de FAN groep kan je ook de video van deze actie die via Stream Media werd uitgezonden herbekijken.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!