Bron: Pixabay

“Actie voor bescherming van de oceaan is nú nodig”

Voorafgaand aan Wereld Oceaandag op 8 juni en de tweede VN-oceaanconferentie volgend jaar, benadrukten VN-functionarissen de noodzaak van duidelijke en bruikbare oplossingen voor de crisis van de wereldzeeën.

donderdag 3 juni 2021 14:07
Spread the love

Volkan Bozkir, voorzitter van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, stelde in een VN-debat over oceanen dat de wereld het zich niet kan veroorloven om actie op het gebied van bescherming van onze zeeën uit te stellen. “Er bestaat gewoon geen scenario waarin we op een planeet zonder oceaan leven”, zei hij.

Het debat, op 1 juni in het VN-hoofdkantoor in New York, was gericht op de wereldzeeën en de duurzame ontwikkelingsdoelstelling ‘Leven onder water’. De bijeenkomst viel een week voor Wereld Oceaandag op 8 juni en wordt gezien als voorproefje van de door de pandemie uitgestelde VN-oceaanconferentie. Deze internationale bijeenkomst gericht op wetenschappelijke oplossingen voor duurzaam oceaangebruik, vindt naar verwachting volgend jaar in Lissabon plaats.

Honger naar verandering

Bozkir zei dat de pandemie een “honger naar verandering” heeft onthuld onder mensen die niet van “de ene crisis naar de andere” willen leven. Volgens de voorzitter van de Algemene Vergadering is verandering ook mogelijk: “Naarmate ons begrip van de voordelen van een gezonde planeet groeit, worden beleidsmakers zich er steeds bewuster van hoe belangrijk een gezonde oceaan is voor een gezonde economie.”

“We hebben dit al gezien in landen en steden die kust- en zeegebieden voorrang geven boven toerisme, in beschermde wetlands, bij pogingen om illegale en ongereguleerde visserij aan te pakken en de scheepvaart en grondstoffenwinning te reguleren. Waarom zouden we onze inspanningen niet kunnen bundelen en opschalen?”

De VN dicht zichzelf een voortrekkersrol toe bij de inspanningen om financiële, wetenschappelijke en gemeenschapssteun voor oceanen te mobiliseren, door middel van initiatieven als het Decennium van de Oceaanwetenschap 2021-2030. Het debat op 1 juni bouwde voort op deze maatregelen voor behoud en duurzaam gebruik van de oceaan.

Kleine successen

Speciaal VN-gezant voor Oceanen Peter Thomson zei tijdens het debat dat er al wel verbeteringen zijn geweest, zoals grotere dekking van beschermde mariene gebieden en meer begrip van de problemen die van invloed zijn op de oceaan. Maar, zo stelt hij, de vooruitgang is niet voldoende geweest om de oceaancrisis aan te pakken.

“Hoe kunnen we deze successen vieren terwijl een derde van de wereldwijde visbestanden wordt overbevist? Wanneer we zonder einde in zicht zo’n 150 miljoen ton aan plastic afval, microplastics en afgedankt vistuig in de oceaan hebben gedumpt? En terwijl de snelheid van oceaanverzuring, deoxygenatie (het proces van afnemen van zuurstofconcentraties in zee, nvdr.) en warmte allemaal de verkeerde kant op blijven gaan?”

De oceaan is gigantisch, ze beslaat 97 procent van het water aan het aardoppervlak en dient als een bron van voedsel en energie. Tegelijk vergemakkelijkt ze oceaan handel, transport en communicatie. Het duurzame ontwikkelingsdoel gericht op de oceanen (SDG 14) bevat specifieke doelen om vervuiling te verminderen, mariene ecosystemen te beschermen, illegale visserij en overbevissing aan te pakken en toezicht te houden op duurzaam gebruik van ‘s werelds hulpbronnen.

Caraïbisch gebied

Het oostelijk Caraïbisch gebied is een van de regio’s die al actie onderneemt om oceaanproblemen aan te pakken en SDG 14 te behalen. In 2012 richtte de Organisatie van Oost-Caraïbische Staten (OECS) het Oceans Governance Team op, een regionaal orgaan dat toezicht houdt op de oceaanbeleid.

“We richten ons op economische groei, maar we zorgen er ook voor dat we de hulpbronnen sparen, zodat we ze niet beschadigen en onze toekomst niet aantasten. Het is dezelfde agenda als voor duurzame ontwikkeling, gericht op de economie, het milieu en de sociale aspecten van de oceanen”, vertelt Susanna Debeauville-Scott, projectmanager van de Ocean Governance and Fisheries Unit bij het OECS-secretariaat, gevestigd op het eiland Saint Lucia.

Voor het Caraïbisch gebied is het doel om de discussie over oceaankwesties en actie voor de bescherming en het duurzame gebruik ervan op gang te brengen. De organisatie houdt toezicht op initiatieven rond klimaatadaptatie in de oostelijke Caraïben door middel van vermindering van zeevervuiling (ReMLit).

De groepering hoopt het cruciale belang van oceanen te benadrukken en journalisten aan boord te krijgen door middel van een speciale journalistieke competitie. De organisatie bereidt zich voor op een virtueel evenement op Wereld Oceaandag op 8 juni, vertelt Debeauville-Scott. Die activiteit zal zich richten op het in kaart brengen van de rijkdom van de oceaan en instrumenten voor betere besluitvorming in het Caraïbisch gebied.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!