Bron: Amnesty International Vlaanderen
Opinie -

Zorgwekkende wending in zaak van Ahmed Samir

De 29-jarige masterstudent Ahmed Samir verschijnt vandaag voor de noodrechtbank voor staatsveiligheid in Caïro. Dit is een zorgwekkende ontwikkeling in zijn zaak, want een uitspraak van deze rechtbank kan niet in beroep worden aangevochten. Zijn verloofde Souheila Yildiz uit Gent vraagt in een emotionele videoboodschap hulp om Ahmed thuis te krijgen.

dinsdag 1 juni 2021 18:45
Spread the love

 

Ahmed Samir is student aan de Centraal Europese Universiteit in Wenen en partner van Souheila Yildiz uit Gent. Als antropologiestudent voerde hij onderzoek naar seksuele en reproductieve rechten in Egypte. Al vier maanden wordt Ahmed vastgehouden in de Toragevangenis in Egypte in het kader van een onderzoek naar zogenaamde ‘aan terrorismegerelateerde zaken’.

Het openbaar ministerie van Egypte heeft Ahmed voor de noodrechtbank voor staatsveiligheid gedaagd op beschuldiging van “het verspreiden van vals nieuws in het buitenland over de binnenlandse situatie in Egypte”. De eerste hoorzitting vindt vandaag plaats in Caïro, maar zijn advocaten hebben het dossier of de tenlastelegging tegen hem niet kunnen bestuderen.

Noodrechtbanken voor staatsveiligheid (Emergency State Security Courts) zijn speciale rechtbanken die alleen actief zijn tijdens de noodtoestand en ernstigste misdrijven in verband met de staatsveiligheid behandelen. Tegen vonnissen van deze rechtbank kan geen beroep worden aangetekend en de beslissing kan alleen door de president goed- of afgekeurd worden.

Aangehouden

Op 15 december 2020 reisde Ahmed van Oostenrijk naar Egypte voor zijn jaarlijkse vakantie bij vrienden en familie. Hij bleef langer dan voorzien omdat alle lessen online plaatsvonden wegens de coronapandemie. Op 23 januari 2021 in het midden van de nacht vielen gemaskerde en zwaarbewapende agenten zonder huiszoekingsbevel het ouderlijk huis van Ahmed binnen. Ahmed was er op dat moment niet. Zijn vader en broer werden ondervraagd en duidelijk gemaakt dat Ahmed zich moest melden op het politiekantoor.

Op 1 februari meldde Ahmed zich vrijwillig aan, waarop hij aangehouden werd. Zijn vader ging verschillende keren langs om te vragen waar zijn zoon zich bevond, maar de politie gaf geen enkele informatie vrij. Ahmed was gedurende 5 dagen het slachtoffer van gedwongen verdwijning en zegt tijdens ondervragingen geblinddoekt, geslagen en geschopt te zijn. Hij vertelde de aanklager dat hij gedurende deze periode zonder toegang tot zijn familie of advocaat op drie verschillende locaties werd vastgehouden. Pas op 6 februari kwam Ahmed Samir terug op de radar toen hij moest verschijnen voor de Supreme State Security Prosecution (de SSSP).

De autoriteiten vroegen hem tijdens het verhoor vooral naar zijn academisch onderzoekswerk over islam, vrouwenrechten en abortus. Ze bevroegen hem ook over een Facebook-groep die zich kritisch uitlaat tegenover de Egyptische overheid.

Ahmed en zijn verloofde Souheila waren van plan binnenkort naar Gent te verhuizen en er te trouwen. Ze leerden elkaar kennen in Egypte, waar Souheila opgroeide met haar moeder en zussen en woonde van haar 10e tot 25e levensjaar. Souheila studeerde verder en behaalde een master Arabistiek en Islamkunde aan de UGent. Ze is van plan om te doctoreren aan de VUB, maar die plannen staan nu on hold, net zoals haar leven met Ahmed. Een leven dat ze na zijn studies deze zomer samen wilden gaan uitbouwen in België.

Amnesty’s oproep

Sinds een aantal jaren worden onderzoekers, activisten, journalisten en kritische stemmen systematisch opgepakt door de Egyptische autoriteiten onder het mom van beschuldigingen van ‘terrorisme’. Ze worden gefolterd, mishandeld en zitten vaak lange tijd in voorarrest terwijl het zogenaamde onderzoek loopt. Deze aanvallen tegen academici en onderzoekers ondermijnen de reeds beperkte academische vrijheid in het land nog verder.

Amnesty International beschouwt Ahmed als een gewetensgevangene, vastgehouden vanwege zijn academisch werk. De organisatie lanceert een actie voor Ahmed Samirwaarin ze de Egyptische autoriteiten oproepen om de student onmiddellijk vrij te laten.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!