Bron: Pixabay
Opinie - Greenpeace België, IEW, WWF,

“Het scenario voor een duurzaam België in 2050 ligt nu op tafel”

De FOD Volksgezondheid - DG Leefmilieu heeft vandaag een studie gepubliceerd over de mogelijke scenario’s om koolstofneutraliteit te bereiken in ons land. Volgens Greenpeace, IEW, BBL en WWF is dit rapport een stap in de goede richting omdat het aantoont dat België zich kan en moet engageren voor een drastische vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. “Om klimaatneutraliteit te bereiken zijn systemische veranderingen nodig, ondersteund door aanzienlijke investeringen”, benadrukken de milieuorganisaties.

dinsdag 1 juni 2021 18:50
Spread the love

 

“Een groot aantal landen die samen goed zijn voor 73 procent van de wereldwijde uitstoot hebben al hun engagement uitgesproken om ten laatste in 2050 klimaatneutraal te zijn. Ook België moet de uitstoot van broeikasgassen nu drastisch verminderen. Al sinds 2015 daalt de uitstoot in ons land niet meer”, zeggen de milieu-ngo’s. “Om onder de grens van 1,5 graden opwarming te blijven, moeten de historisch grote vervuilers – zoals België – zelfs nog een versnelling hoger schakelen. 2040 zou het streefjaar voor klimaatneutraliteit moeten zijn”.

De studie beschrijft verschillende mogelijke scenario’s voor de weg naar koolstofneutraliteit. Er wordt ook een interactieve tool gelanceerd die de nodige veranderingen in kaart brengt. De klemtoon ligt op sectoren die een sleutelrol spelen in de transitie: industrie, transport, gebouwen, energievraag en -productie, en landbouw.

“Dit rapport toont aan dat het mogelijk is om België klimaatneutraal te maken, maar dat hiervoor systeemveranderingen nodig zijn” aldus de milieu-ngo’s. “Directe of indirecte subsidies voor fossiele brandstoffen moeten worden stopgezet en het belastingstelsel moet op maat van deze klimaatambities worden hervormd. Overheden moeten fors investeren in infrastructuur, in de isolatie van gebouwen, in hernieuwbare energie, in openbaar vervoer en in de natuur.”

Uit het rapport blijkt ook dat we zonder fossiele brandstoffen kunnen door in te zetten op een combinatie van vermindering van de energievraag, elektrificatie en een verschuiving naar 100% hernieuwbare energie.

“Nu moeten deze scenario’s vertaald worden in concreet beleid dat ons naar een klimaatneutrale samenleving brengt. Alleen een zo snel mogelijk definitief afscheid van fossiele brandstoffen en een volledige omschakeling naar 100% hernieuwbare energiebronnen, kunnen het klimaat redden”, besluiten Greenpeace, BBL, IEW en WWF. “Hier schuilen ook kansen in voor de creatie van waardige en zinvolle banen voor landgenoten die de gevolgen voelen van de economische crisis. De klimaat- en biodiversiteitscrisis enerzijds en de sociale strijd anderzijds zijn twee kanten van dezelfde medaille, en moeten daarom samen aangepakt worden.”

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!