Ondanks bloedige repressie bleven de Haïtianen betogen tegen het regime van Jovenel Moïse, die nu door een andere corrupte leider zal worden vervangen, mét goedkeuring van VS en EU . Foto: alterpresse.org
Open brief - Haïtianen in Europa

Oproep van Haïtianen in Europa: “Neen tegen de dictatuur in Haïti!”

In alle landen van de Caraïben zijn betogingen aan de gang tegen de plannen van Haïtiaans president Jovenel Moïse. Hij weigert sinds 7 februari 2021, het officiële einde van zijn mandaat af te treden en wil met een frauduleus referendum de grondwet wijzigen en herverkozen raken op 7 februari 2022. Haïtianen in Europa lanceren een oproep om de ware situatie in hun land aan te klagen.

vrijdag 28 mei 2021 16:27
Spread the love

 

“Wie de democratie in Haïti wil beschermen moet zijn stem verheffen tegen huidige en toekomstige tirannen.” Oog in oog met een dictatuur in opbouw in Haïti luiden wij – Haïtianen in Europa, ondertekenaars van deze oproep – de alarmbel en richten ons tot onze medewereldburgers die de democratische waarden met ons delen.

We roepen op tot solidariteit met onze zusters en broeders die lijden onder de structurele onveiligheid in Haïti. Of het nu gaat om inwoners van sloppenwijken die ongestraft vermoord worden, of om mannen, vrouwen en kinderen uit alle lagen van de bevolking die dagelijks ontvoerd worden, gemarteld, verkracht of vermoord.

Deze wandaden zijn het werk van bendes die ongestraft, dankzij de onverschilligheid van de overheid, vrijelijk hun gang kunnen gaan. Volgens verschillende nationale en internationale mensenrechtenorganisaties worden deze bendes gesteund door hooggeplaatste personen in het overheidsapparaat met als doel iedere vorm van protest van de bevolking tegen de regering de kop in te drukken.

De Nationale Commissie Ontwapening en Re-integratie – in het leven geroepen door de facto president Jovenel Moïse – heeft zelfs meegewerkt aan de vereniging van een aantal bendes, die nu bekend staan als ‘de G-9-familie en hun bondgenoten’.

Onze uitroep van verontwaardiging klinkt tegen het wanbeheer van de huidige vertegenwoordigers van de overheid. De economie is uitgeput. Corruptie heeft een niet eerder in de Haïtiaanse geschiedenis gekende omvang bereikt, terwijl de meerderheid van de Haïtianen geen toegang heeft tot gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting en andere economische en sociale basisrechten.

‘Stop het stelen van geld van PetroCaribe’. Foto: Medyalokal / CC 4:0

Het schandaal van de verduistering van meer dan 4 miljard dollar uit het PetroCaribe fonds (een ontwikkelingsprogramma van Venezuela) heeft de afgelopen drie jaar duizenden jongeren gemobiliseerd om te demonstreren voor het afleggen van verantwoording over wat er met het geld gebeurd is. Repressie is het antwoord op hun terechte eisen. Als eerlijke burgers demonstreren, antwoordt de regering van de heer Jovenel Moïse met terreur, terwijl de bendes zich nergens zorgen over maken.

Onze oproep is er een van weerstand tegen het bedrog. De heer Jovenel Moïse heeft besloten aan de macht te blijven na het aflopen van zijn grondwettelijk mandaat op 7 februari 2021, in strijd met artikel 134.2 van de Haïtiaanse grondwet. Deze wandaad past binnen een breder dictatoriaal plan.

Nadat de heer Jovenel Moïse door zijn weigering op tijd verkiezingen te organiseren er opzettelijk voor heeft gezorgd dat het Parlement ontbonden werd, wil hij de Haïtiaanse bevolking een ongrondwettelijk referendum opdringen om de grondwet aan te passen.

Dit is in strijd met artikel 284.3 van diezelfde grondwet, die ondubbelzinnig verklaart: “Iedere volksraadpleging gericht op het aanpassen van de grondwet via een referendum is formeel verboden.” Dit verbod op het aanpassen van de grondwet sluit automatisch dat van het aanpassen van de gehele grondwet in, een grondwet waaraan de heer Moïse trouw en respect heeft gezworen.

Wij veroordelen met klem dit ongrondwettelijke sinistere referendum dat de genadeslag zal toedienen aan de democratische rechtsstaat en ertoe zal leiden dat huidige en toekomstige regeerders onbestraft zullen kunnen aanblijven en geen verantwoording zullen hoeven af te leggen over hun misdaden.

Een van de opvallende bepalingen in dit grondwetsproject is dat leden van de regering gedurende en na beëindiging van hun ambtsperiode gevrijwaard worden van rechtsvervolging. Ze krijgen hiermee eeuwige onschendbaarheid.

De Haïtiaanse bevolking zal nooit toestaan dat hun democratische verworvenheden, waarvoor ze zwaar hebben moeten strijden en met hun bloed en tranen betaald hebben, verloren zullen gaan. Wij, Haïtianen die in Europa wonen, staan aan de zijde van ons volk om zijn onvervreemdbare rechten te verdedigen.

We doen een dringend appel op de solidariteit van de internationale gemeenschap om iedere vorm van steun aan het corrupte en vrijheidsberovende regime van de heer Moïse stop te zetten. Onze oproep richt zich met name op de burgers van de Verenigde Staten van Amerika, Canada en Europa.

We vragen hen er bij hun regeringen op aan te dringen om hun onhoudbare steun te staken en trouw te blijven aan democratische waarden.

Verschillende vormen van maatschappelijke actie zijn mogelijk – petities, demonstraties, contact met parlementsleden – ten einde de wereldleiders te bewegen om een democratische ontwikkeling van Haïti te steunen, zodat de Haïtianen hun eigen toekomst weer vorm kunnen geven.

 

Contact: Cellinie Constant – celinieconstant@aol.com

 

Ondertekenaars:

 • Beethova Obas (België)
 • Alain Mondésir (Luxemburg)
 • Jean Lavalasse (België)
 • Marie-Lou Nazaire (België)
 • Cellinie Constant (Nederland)
 • Yaminah Armand (Nederland)
 • Phide Benoit (België)
 • Patrick Dorvil (Luxemburg)
 • Damien François (Suisse)
 • Delphine Dupont Macajoux (België)
 • Marie-Alice Degraff (België)
 • Julda Osma (Luxembourg)
 • Marie Yanick Ruben Charles (België)
 • Jean-Claude Charlier (België)
 • Murielle Larochel (Frankrijk)
 • Mardoche Jean-Louis (Nederland)
 • Lionel Pierre Louis (België)

 

Lees ook:

“De stilte die doodt”: internationale gemeenschap kijkt weg van wrede schendingen mensenrechten in Haïti

EU ziet geen fraudeprobleem in komende verkiezingen Haïti, bevolking denkt er anders over

EU weigert actie tegen Duits bedrijf betrokken bij corruptie voor verkiezingsfraude in Haïti

Een jaar bloedig onderdrukte protesten in Haïti nog steeds geen nieuws

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!