Naast de vaste wegblokkades wordt de Palestijnse bevolking in de bezette gebieden op hun wegen voortdurend gepest met tijdelijke blokkades, hier om familieleden te verhinderen naar hun huis te gaan dat afgebroken wordt. Foto: ISM Palestine/ CC BY-SA 2:0
Opinie -

‘Israël stuurt opnieuw aan op escalatie’

De doden zijn in Gaza nog niet van onder het puin gehaald of Israël onderneemt opnieuw acties die de precaire situatie van relatieve rust in gevaar brengen. De raketten vliegen sinds enkele dagen niet meer over en weer. Mensen kunnen schade opmeten, treuren om hun verloren en gewonde vrienden en familieleden en proberen iets van normaliteit terug te vinden. In Israël kan je weer zorgeloos gaan winkelen, op café gaan of naar het strand trekken. In Gaza liggen de ziekenhuizen vol. 800.000 mensen hebben er geen leidingwater en duizenden verloren hun huizen, maar de bommen vallen even niet. 

donderdag 27 mei 2021 14:32
Spread the love

 

Steeds opnieuw is er een ‘escalatie’ van geweld die in het nieuws komt. Dat woord op zich wil ook zeggen dat er nooit een afwezigheid is van geweld of bezetting, alleen komt die chronische vorm van geweld en onderdrukking dan even niet in het nieuws.

Arrestaties, confiscaties, gewelddadige repressie van betogingen, afbraken van huizen, uitbreiding van kolonies zijn dagelijkse kost. De blokkade van Gaza, de illegale collectieve bestraffing van 2 miljoen burgers bestaat al meer dan 14 jaar. Verschillende organisaties en meest recent ook Human Rights Watch spreken van een duidelijk systeem van apartheid dat miljoenen Palestijnen onderdrukt.

De internationale gemeenschap komt even op adem. Er is iets minder druk van burgers om sancties op te leggen aan Israël wanneer de bommen niet vallen en de handelsakkoorden, economische en culturele relaties kunnen blijven bestaan. Maar schendingen van de mensenrechten én van het oorlogsrecht vinden dagelijks plaats.

Op 18 mei gingen 50 vrachtwagens richting Gaza vergezeld van een handvol journalisten. Sindsdien is de grens potdicht zowel voor patiënten als voor humanitaire goederen. Dieren in Gaza dreigen van honger te sterven door een gebrek aan veevoeder. Patiënten, die gespecialiseerde zorgen vereisen in Jeruzalem, kunnen niet reizen. Noodzakelijke noodhulp, voedselpakketten, medicijnen en andere materialen kunnen niet binnen. Ziekenhuizen worstelen met de toevloed van patiënten die noodzakelijke zorgen uitstelden, zwaargewonden, corona infecties en daarbovenop een gebrek aan schoon water en elektriciteit.

Sheikh Jarrah, de wijk in bezet Oost-Jeruzalem waar het allemaal begon, is nu volledig afgesloten. Het dreigt een ommuurde kolonie te worden en Palestijnen worden geweerd. De uithuiszettingen van 87 mensen (in de nabije toekomst zelfs 300 mensen (27 families) lijkt te worden verdergezet. Daar bovenop is een andere wijk van Oost-Jeruzalem in gevaar. De spanning dreigt nog meer te worden opgedreven, ook in andere wijken van Oost-Jeruzalem gaat Israël verder met de uithuiszettingen van Palestijnse families (700 mensen) ten voordele van Israëlische kolonisten. Apartheid in zijn meest pure vorm.

Meer dan 1.500 Palestijnen met Israëlische nationaliteit die zich uitspraken voor solidariteit met Gaza werden gearresteerd. Het einde van het vrijdagsgebed in de al Aqsa moskee werd gevolgd door gewelddadige politierepressie en joodse extremistische kolonisten hervatten onmiddellijk hun gebeden en invasies van het complex, dat voor moslims zo veel betekent.

Deze kolonisten zijn niet zo onschuldig zoals ze soms worden voorgesteld. Ze maken deel uit van groepen, die expliciet oproepen tot het vernietigen van de Al Aksamoskee om er een tempel te bouwen. Maar wat als Palestijnen het niet meer volhouden? Wat als er een raket door Hamas wordt afgevuurd en Israël zichzelf “verdedigt”? Gisteren zei Israël al dat als Hamas de wapenstilstand verbreekt ze “zeer krachtig” zouden optreden.

In plaats van stappen te ondernemen naar een rechtvaardige oplossing met gelijke rechten voor alle inwoners zorgen dit soort acties door Israël ervoor dat de situatie opnieuw zal ontploffen met nog meer lijden en bloedvergieten tot gevolg. Maar door hier niet over te berichten worden Palestijnen voorgesteld als agressoren en worden noodzakelijk stappen tegen de vele mensenrechtenschendingen door Israël niet ondernomen.

Waarom zou Israël de privileges van haar joodse inwoners opgeven als er geen consequenties zijn voor haar misdaden. Wat publieke veroordelingen kunnen ze wel slikken zolang visa-vrij reizen, handelsakkoorden, verkoop van wapens en diplomatieke relaties blijven bestaan?

Palestina Solidariteit roept daarom burgers, bedrijven, gemeenten en beleidsmakers op om te doen wat ze kunnen om een volgende cyclus van geweld te voorkomen. Hiervoor moet je geen sympathie of antipathie hebben voor één van de bevolkingsgroepen. Door internationaal recht en respect voor mensenrechten als basis te nemen kunnen we uit deze impasse komen. Apartheid ís een misdaad tegen de mensheid en sancties zijn noodzakelijk en belangrijker dan het in stand houden van economische relaties met een apartheidsregime. Enkel zo kunnen we meer leed voor iedereen in de regio voorkomen.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!