Foto: Marion Colard
Collectief Bezet La Monnaie Occupée

Collectief Bezet la Monnaie Occupée verzamelde op 1 mei duizenden mensen op Muntplein in Brussel

1 mei: duizenden mensen hebben deelgenomen aan het evenement dat op het Muntplein georganiseerd werd om de regering te bevragen over haar aanpak van de crisis en om de politieke strijd te bundelen. Het collectief en de menigte droegen samen een grote vuilnisbak naar de Wetstraat.

dinsdag 4 mei 2021 12:46
Spread the love

 

Op 1 mei 2021, van 16u tot 18u, vond op het Muntplein een groot evenement plaats, georganiseerd door het collectief Bezet La Monnaie Occupée. De zanger HK was speciaal uit Frankrijk overgekomen om de heropening van culturele podia in België te steunen, een initiatief dat we samen met onze partners Still Standing for Culture en State of the Arts op poten gezet hebben. HK, en de zangeressen Las Lloronas en Judith Kiddo zorgden voor een ongelooflijke sfeer, er werd gedanst en gezongen.

Het collectief Bezet La Monnaie Occupée deed verslag van het werk van de afgelopen vier weken. De 400 toespraken die op het plein werden gehouden en de ontmoetingen met de ministers Frank Vandenbroucke en Sophie Wilmès aan wie onze eisen werden voorgelegd werden besproken.

Foto: Marion Colard

Foto: Marion Colard

Het collectief riep op tot een paradigmawissel in het beheer van de crisis en tot een eerlijke en billijke verdeling van de lasten van de maatregelen over de hele samenleving, waarbij een waardig leven voor iedereen wordt gewaarborgd. Het collectief eiste dat de regering haar kortetermijnbeleid zou laten varen en een moedige politieke visie zou ontwikkelen die rekening houdt met de vele problemen die deze crisis op sociaal, economisch, ecologisch en politiek vlak met zich meebrengt. Het collectief roept op tot onmiddellijke hervatting van activiteiten die de sociale cohesie bevorderen, met inachtneming van de geldende sanitaire normen.

De vier weken actie op het plein hebben aangetoond dat er dringend plaats moet gemaakt worden voor democratisch debat en voor collectieve intelligentie. De toekomst van ons land, dat zo rijk is aan culturele en intellectuele talenten, zou ermee gebaat zijn. Geen enkele van de door het collectief en het forum geformuleerde eisen is echter in het politiek overleg overgenomen, ondanks de verschillende oproepen die al meer dan een jaar worden gelanceerd.

Foto: Marion Colard

Foto: Marion Colard

Na de muzikale optredens werd er een collectieve performance opgevoerd. Een vuilnisbak van meer dan 6 meter hoog werd in het midden van het plein geplaatst, waaruit een orakel tevoorschijn kwam, op het donderend geluid van een trommel. Honderden zwarte papieren vogels werden door de menigte in de lucht gegooid om het orakel een voorteken te ontlokken.

Foto: Marion Colard

Het orakel las dan het voorteken en nodigde de mensen uit om de reusachtige vuilnisbak die hij hen had gegeven, aan de regering terug te geven. Geef de overheid haar selectieve sortering van essentieel/niet-essentieel, aanwezig/digitaal, verantwoordelijk/onverantwoordelijk terug! Het volk heeft dan de vuilnisbak-van-de-verboden omvergeworpen en in een grote beweging de hellingen van Brussel beklommen om de vuilnisbak terug te brengen naar de afzender.

De politie, bezig met het oplossen van de gebeurtenissen van La Boum in het Ter Kamerenbos, was tolerant en liet bij wijze van uitzondering het vreedzame konvooi zonder tegenwerking naar de neutrale zone komen. De gigantische vuilnisbak werd gedeponeerd voor de Wetstraat nr.16. Met in die vuilnisbak het onhygiënische en slecht gesorteerde afval van het afgelopen jaar met de naam cultuur, ongedocumenteerden, gezondheidszorg, horeca, sekswerkers, zorg, buurtverenigingen en mensen in precaire situaties.

Foto: Marion Colard

Foto: Marion Colard

Na dit evenement wil het collectief tijd nemen voor bezinning. Wij willen deze burgerlijke, artistieke en politieke beweging nieuw leven inblazen. Er zal alvast op zondagen een wekelijks forum gepland worden en een groot cultureel evenement op 21 juli.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!