EU wil nieuwe generatie GMO’s op de markt zonder controle en labeling

De Europese Commissie bracht vandaag een paper uit waarin ze pleiten om de nieuwe generatie genetisch gemodificeerde (GMO’s) gewassen op de Europese markt toe te laten zonder labeling voor de consumenten en zonder voorafgaande veiligheidschecks zoals normaal gezien gebeurt bij de gewone GMO’s. Friends of The Earth Europe trekt aan de alarmbel en vraagt dat Europa zich houdt aan de bestaande EU-GMO wetten ook voor de nieuwe generatie GMO, het blijft genetische manipulatie.

donderdag 29 april 2021 16:29
Spread the love

Tot nu toe was Europa verplicht om op etiketten duidelijk te vermelden of een product of zaad genetisch gemodificeerde (GMO) bestanddelen bevat. Ook wordt er voordat het product op de Europese markt toegelaten wordt eerst een labostudie uitgevoerd naar de veiligheid en impact van deze GMO’s op mens en milieu.

In juli 2018 heeft het Europees Hof reeds een vonnis uitgevaardigd waarin staat dat deze nieuwe generatie GMO-gewassen op dezelfde manier moeten behandeld worden als de oude GMO-gewassen. Dat wil zeggen dat ze de bestaande Europese richtlijnen moeten volgen als ze op de EU-markt worden gebracht. Maar dit vonnis valt niet in goede aarde bij de grote gentechbedrijven. Daarom zijn ze sinds een aantal jaar een intensieve lobbycampagne gestart bij de EU om deze nieuwe generatie GMO-gewassen te dereguleren voor de Europese markt.

Het is hen duidelijk goed gelukt, want vandaag publiceerde de Europese Commissie een paper* waarin ze stelt dat de bestaande regels niet meer voldoen voor de nieuwe generatie GMO’s. Hiermee zet ze volgens Mute Schimpf van Friends of the Earth Europe de deuren open om deze nieuwe generatie GMO’s zonder regels op de EU markt toe te laten. “In Argentinië, Brazilië, VS en Canada, waar GMO-gewassen massaal gebruikt worden in de agro-industrie en waar ze vooral gedijen met veel pesticiden, zien we reeds de gevolgen ervan”, aldus Mute Schimpf.

Het komt erop neer dat de EU de definitie van wat onder GMO valt wil veranderen waardoor nieuwe generatie GMO-gewassen niet meer onder de bestaande EU-wetten valt. “Ook al gebruikt men voor deze nieuwe generatie GMO’s een nieuwe gentechnologie (CRISP) om in het DNA van de gewassen veranderingen aan te brengen, het blijft genetische manipulatie. We weten niet welke impact deze manipulatie op het DNA met zich meebrengt. Het is net alsof ik als Franstalige een Nederlandstalige tekst zou wijzigen zonder dat ik de taal heel goed beheers. Ik zal altijd wel fouten maken. Dat geld ook voor de het manipuleren van het DNA van gewassen. Ook al kennen we er een beetje van, we weten helemaal niet welke impact die veranderingen zullen hebben op termijn’, stelt Mute Schimpf van Friends of the Earth Europe.

Friends of the Earth hekelt het feit dat Europa zich voor de kar van de gentech lobby laat spannen. Wij willen geen deregulering van deze nieuwe generatie GMO’s. Er bestaan al Europese regels die tot nu toe goed werken. Deze nieuwe generatie GMO-gewassen vallen onder deze EU-GMO-regels: namelijk testen wat betreft de veiligheid en de impact op mensen en milieu voor je ze op de EU-markt brengt en labelen voor de gebruikers, klinkt het.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!