Reddingswerkers proberen mensen te redden na de instorting van de textielfabriek Rana Plaza in Bangladesh. Foto: Animesh Biswas, Aminur Rahman, Saidur Rahman Mashreky, Tasnuva Humaira, Koustuv Dalal, Wikimedia Commons / CC BY 4.0 (More information about the rights of this work, see below article)
Opinie - 11.11.11

Komt er binnenkort een Belgische wet op zorgplicht?

Op 22 april stemde het federale parlement voor de inoverwegingneming van een wetsvoorstel over "de instelling van een zorg- en verantwoordingsplicht voor de ondernemingen, over hun hele waardeketen heen". De twee ngo-koepels 11.11.11, CNCD-11.11.11, de drie vakbondsfederaties ABVV-FGTB, ACLVB-CGSLB, ACV-CSC en Amnesty International België, die samenwerken over bedrijven en mensenrechten verwelkomen deze eerste stap in de richting van een Belgische wet, maar hopen vooral dat dit initiatief zo ambitieus mogelijk zal zijn.

vrijdag 23 april 2021 11:11
Spread the love

 

Terwijl andere Europese landen al een wet of wetgevingsinitiatieven inzake zorgvuldigheidseisen hebben, loopt België achter. Dit wetsvoorstel is dus een stap in de goede richting, en ligt in de lijn van de initiatieven die op Europees en VN-niveau lopen. Het wil alle ondernemingen die in België gevestigd of actief zijn ertoe verplichten om risico’s op schendingen van mensenrechten, arbeidsnormen en het milieu op te sporen in heel hun waardeketen en bij hun dochterondernemingen, en om alle veroorzaakte schade te vergoeden. De behandeling van dit voorstel door het federale parlement op de trieste verjaardag van de instorting van de textielfabriek Rana Plaza in Bangladesh is zeer symbolisch.

De organisaties zijn verheugd dat dit wetgevend initiatief voorstellen overneemt uit haar in oktober 2020 gepubliceerde memorandum. Het wetsvoorstel bestrijkt een zeer breed terrein en voorziet in de wettelijke aansprakelijkheid van bedrijven wanneer geen of onvoldoende voorzorgsmaatregelen zijn genomen om schade te voorkomen of te herstellen, alsook in toegang tot de rechter voor de getroffenen.

Volgens de organisaties is dit wetsvoorstel, zeker als het kan worden aangescherpt, een echte stap voorwaarts. Het kan volgens hen een positief effect hebben op het leven van miljoenen mensen, tenminste als het parlementaire proces ook een ambitieus resultaat oplevert. De organisaties roepen daarom alle federale parlementsleden op om dit initiatief te steunen.

 

Foto: Animesh Biswas, Aminur Rahman, Saidur Rahman Mashreky, Tasnuva Humaira, Koustuv Dalal, Wikimedia Commons / CC BY 4.0 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!